FrågaARBETSRÄTTRast 25/09/2022

Kan arbetsgivare hindra arbetstagare från att använda toalett eller matrum

Hej, får arbetsgivaren hindra mig från att använda matrum/toalett?

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline. 

Jag tolkar det som att du vill veta om din arbetsgivare kan hindra dig från att använda matrum eller toalett. 

I detta fall aktualiseras arbetstidslagen. 

Arbetstidslagen reglerar under vilka tidpunkter du kan få ta raster. 

I 15§ arbetstidslagen regleras innebörden av raster, vilket är avbrott i den dagliga verksamheten där arbetstagare inte behöver stanna kvar på arbetsplatsen. Enligt 15§ 2st arbetstidslagen ska arbetsgivaren ange rasternas längd och förläggning. Vidare i 15§ 3st arbetstidslagen regleras att man inte får ha mer än 5 timmars arbetstid i sträck utan att man får rast. 

I 16§ arbetstidslagen regleras att raster får bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena.

Utöver raster ska även arbetsgivaren ordna så att arbetstagarna kan ta pauser från arbetet enligt 17§ arbetstidslagen.  

Möjlighet att ta raster kan variera beroende på din anställning. 

I 18§ arbetstidslagen regleras att regeringen kan genom särskilda föreskrifter meddela att andra regler gäller för vägtransporter eller luftfart som skiljer sig från bestämmelserna om regler för rast i 15-16§§ arbetstidslagen. 

Vidare i arbetstidslagen framgår det att arbetstidslagen inte gäller för vissa typer av arbeten till exempel fartygsarbete, arbete i arbetsgivarens hushåll. Dessa kan istället regleras i speciallag. 

Arbetstidslagens regleringar om raster är semidispositiva. 

Enligt arbetstidslagen kan reglerna i 15§ åsidosättas för att istället regleras i ett kollektivavtal som är slutet av central arbetstagarorganisation. Dock så får reglerna ej understiga det som regleras i EU direktiv 2003/88/EG, i art 4 direktivet anges att arbetstagare ska få minst en rast om arbetstagen är längre än 6 timmar. 

För att sammanfatta din fråga:

Under din arbetstid så har du som utgångspunkt rätt till rast. Dock så kan rätten till rast variera beroende på vilken typ av anställning du har, hur lång tid din arbetsdag är eller om något annat föreskrivs i kollektivavtalet. Om du har rätt till rast så kan du äta mat och gå på toaletten under rasten. 

Skulle du ha någon mer fråga är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”