Får jag köpa antibiotika online?

2019-10-20 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag misstänker att jag har en infektion och får ingen hjälp av läkare. Nu har jag upptäckt att det finns en utländsk hemsida www.121doc.com som säljer antibiotika online. Begår jag ett brott om jag köper antibiotika därifrån ?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om införsel av läkemedel från annat land finns i läkemedelslagen, i 9 kap.Införsel av läkemedel som beställts på internet från ett annat land får ske om följande förutsättningar är uppfyllda:- läkemedlet är köpt på apotek eller motsvarande i ett annat EES-land - läkemedlet är godkänt i Sverige och det andra landet, och om det är receptbelagt ska läkemedlet även vara föreskrivet av behörig föreskrivare inom EES - läkemedlet får innehålla en mängd som motsvarar högst ett års förbrukningDet är du som mottagare av läkemedlet som måste kunna styrka att förutsättningarna är uppfyllda. Om du inte kan göra det, anses införseln vara olaglig. Mer information om införsel av läkemedel från utlandet hittar du på läkemedelsverkets hemsida. Det finns också mer specifik information gällande köp av antibiotika online, där med. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-kopa-lakemedel/Pa-Internet/Kopa-antibiotika-pa-natet/Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad betyder parts rättsinnehavare?

2019-10-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad betyder parts rättsinnehavare?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att vara rättsinnehavare innebär att man har rättigheter till något. Exempelvis är bröstarvingar (avkomlingar) rättsinnehavare till arv. Om någon innehar en hyresrätt är denne rättsinnehavare till nyttjanderätten till hyresrätten. Det är alltså beroende på vilka rättigheter som syftas på i sammanhanget. Den ena parten har då rätt att göra gällande vissa rättigheter.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur lång uppsägningstid för hyresavtal har jag?

2019-09-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag hyr ett hus av en privat familj. På hyreskontraktet står det att uppsägningstid är 3 månader för båda parter. Men som jag förstår har jag som hyresgäst 1 månad och hyresvärden 3 månader oavsett vad kontrakt säger? Med vänlig hälsning,
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB).Hyreslagen har olika regler där vissa kan avtalas bort och andra är så kallade "tvingande" till hyresgästens förmån. Alltså gäller de framför avtal. Hyresavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av hyresvärden minst tre månader i förväg om inte längre tid avtalats (12 kap. 4 § JB).Däremot finns skyddande regler för hyresgästen som innebär att hyresgästen alltid, oavsett vad avtalet säger kring uppsägningstid, har en uppsägningstid om tre månader (12 kap. 5 § JB). Det här innebär att en avtalad uppsägningstid om längre än tre månader, inte gäller. Dock kan inte hyresgästen få en kortare uppsägningstid än tre månader om det inte avtalats om. Sammanfattningsvis är utgångspunkten tre månader för båda parter.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vem ansvarar för dödsboet?

2019-09-08 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Min sambos två barn har förlorat sin pappa.Barnens farmor har börjat röja å plocka i hans hus.Får hon det, och vems ansvar är dödsboet egentligen?Mvh
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande dödsbon finns i ärvdabalken (ÄB).Ett dödsbo uppstår då någon avlider och består av den avlidnes tillgångar och skulder. Boet förvaltas tillsammans av dödsbodelägarna och upphör i samband med arvsskiftet (18 kap 1 § ÄB). Vem som är dödsbodelägare beror på vilka som har arvsrätt, det kan vara efterlevande make/sambo, universella testamentstagare och arvingar. Förvaltningen av dödsboet har som mål att avveckla det. Om förvaltningen inte sköts enligt de bestämmelser som finns kan den som är ansvarig (dödsbodelägare) bli personligt betalningsansvarig gentemot dödsboets borgenärer (de som dödsboet har skulder till). Alla tillgångar ska redovisas i en bouppteckning så man bör vara försiktig med tillgångarna innan bouppteckningen är gjord. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag samäganderätt till bil?

2019-10-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag funderar lite på sambolagen och samäganderätten. Sambolagen reglerar ju bouppdelningen om man skulle gå isär men där räknas ju inte bilar in.Jag och min sambo har köpt en bil tillsammans och vi har båda två betalat lika mycket på den. Men min sambo står som ägare på den.Vid en eventuell separation så har jag ju ingen rätt till bilen enligt sambolagen men då undrar jag om samäganderätten träder in?
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För sambor och samägande gäller huvudprincipen att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Det finns däremot något som benämns som samboegendom. Det innefattar att bohag som är införskaffat för gemensamt bruk kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Bilar är alltså inget som utgör samboegendom och ska därför inte delas lika på.Det kan däremot i ditt fall röra sig om en så kallad dold samäganderätt. För att det ska vara aktuellt krävs att en av samborna köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk, att den andre sambon underlättat förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska vara samägt, samt att det är bådas vilja att egendomen ska vara samägd. I sådana fall ska bilen delas lika på vid upplösningen av samboförhållandet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur regleras uppsägningstid av hyresrätt?

2019-10-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag har hyrt en lägenhet i andra hand som jag sa upp i slutet av september. Vi har skrivit kontrakt på 3 månaders uppsägningstid för båda parter. Men jag har förstått att lagen regler detta till en månad för hyresgästen och tre månader för hyresvärden. Jag undrar vart jag kan vända mig om jag och hyresvärden inte kommer överens kring detta. Jag har också en innestående deposition som jag undrar om hyresvärden kommer att "hålla inne" om vi inte kommer överens. Jag hoppas fortfarande att hyresvärden hittar en ny hyresgäst men vill förbereda mig. Hälsningar
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB).UppsägningstidHyreslagen har olika regler där vissa kan avtalas bort och andra är så kallade "tvingande" till hyresgästens förmån. Alltså gäller de framför avtal. Hyresavtal som gäller tillsvidare kan sägas upp av hyresvärden minst tre månader i förväg om inte längre tid avtalats (12 kap. 4 § JB).Däremot finns skyddande regler för hyresgästen som innebär att hyresgästen alltid, oavsett vad avtalet säger kring uppsägningstid, har en uppsägningstid om tre månader (12 kap. 5 § JB). Det här innebär att en avtalad uppsägningstid om längre än tre månader, inte gäller. Dock kan inte hyresgästen få en kortare uppsägningstid än tre månader om det inte avtalats om. Sammanfattningsvis är utgångspunkten tre månader för båda parter.Om det skulle uppstå oenigheter om detta kan du vända dig till Hyresnämnden.Gällande depositionenEn deposition fungerar som en säkerhet för hyresvärden under hyresperioden. Den ska betalas tillbaka vid hyrestidens utgång, om inte hyresgästen orsakat skada som hyresvärden då måste ersätta. En hyresgäst har en vårdplikt av bostaden som innebär att denne måste underhålla bostaden, i form av städning och skötsel. Hyresvärden har rätt att innehålla depositionen om hyresgästen orsakat skador på lägenheten som inte anses utgöra "normalt slitage". Har ni avtalat om att hyresrätten ska vara i städat skick vid utflytt och den inte är det, utgör det en grund för att hålla inne depositionen. Det beror alltså på vad ni avtalat att depositionen ska vara till säkerhet för, som avgör om hyresvärden kan hålla inne den eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är fordon samboegendom?

2019-09-10 i Sambo
FRÅGA |Min sambo ( sen 30 år ) o jag har 5 fordon, husbil, 3 bilar och en motorcykel. Alla dessa införskaffade för gemensamt bruk. Min sambo står som ägare till alla fem fordonen då endast ett namn kunde registreras. Vi har betalt dem gemensamt. Han har 2 särkullbarn o jag har ett barn. Frågan är om jag anses som ägare om min sambo skulle avlida? ? Vi har skrivit testamente till fördel för varandra. Hur blir arvet av fordonen delade mellan mig o hans barn. Tackar för svar
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande sambor och samägande gäller huvudprincipen att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Däremot finns något som benämns som samboegendom. Det innebär att bohag som är införskaffat för gemensamt bruk kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning (3 § SamboL). Med bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat som är avsett för det gemensamma hemmet. Fordon är alltså inget som utgör samboegendom och ska därför inte delas lika på.Det kan däremot i ert fall röra sig om en så kallad dold samäganderätt. För att det ska vara aktuellt krävs att en av samborna köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk, att den andre sambon underlättat förvärvet med ett ekonomiskt tillskott och att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska vara samägt, samt att det är bådas vilja att egendomen ska vara samägd. I sådana fall ska fordonen delas lika på vid upplösningen av samboförhållandet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gäller vid arv för särkullbarn?

2019-09-08 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej.Min mor är nybliven änka och var gift med min styvfar som nu alltså gått bort. Han hade två barn från tidigare äktenskap (särkullsbarn). Utgå från att min mor och styvfar inte har någon enskild egendom och att nettotillgångarna är 1,5 msek. Kan särkullbarnen kräva att 'direkt' få sitt arv på 0,75 msek efter sin far?Om det finns ett testamente där min styvfar testamenterat sina tillgångar till min mor, och vice versa, med fri förfoganderätt och där man vädjar till särkullbarnen att vänta med att kräva sin laglott tills båda är avlidna, vad kan de då lagligen kräva att få ut om de inte vill respektera denna vädjan? Är det då 50% av de 0,75 msek?Tack på förhand.
Melinda Roos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Jag kommer dela upp mitt svar i två utefter dina frågor.Kan särkullbarn kräva att få ut sitt arv direkt?Det som skiljer sig mellan bröstarvingar och särkullbarn i arvsrätten är främst att särkullbarn har en rätt att få ut sin del av arvet direkt efter sin avlidna förälder (3 kap 1 § ÄB). Däremot har en efterlevande make alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen att det uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap 1 § ÄB). Vad kan särkullbarn kräva om testamente finns?Alla barn är så kallade bröstarvingar till sina föräldrar, vilket innebär att de har rätt till en laglott var, som är lika stor. Är det två barn kommer de att få varsin lika stor del av förälderns kvarlåtenskap, den delas då på två (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Arvslotten till skillnad från laglotten, kan däremot inskränkas genom testamente (7 kap. 1 § ÄB). Rätten till laglott, går inte att inskränka genom testamente, barn har nämligen alltid rätt till sin laglott. En laglott är hälften av arvslotten denne är berättigad genom lag. Är arvslotten 100 000 kr exempelvis, blir laglotten 25 000 kr i exemplet med två barn.Hoppas du fick svar på din fråga!