Kommer mitt körkort bli återkallat om jag har en varning sen innan?

Jag hade en fundering kring hur varning på körkortet fungerar. Maj 2022 var jag i en bil olycka och januari 2024 fick jag en varning för olyckan. Varningen gäller för två år. Nu har jag fått en ordningsbot för fortkörning där jag har kört 70 på en 60 väg, men det var en nedförsbacke och det var svårt att kunna bromsa då det fanns bilar framför och bakom mig. Min fråga är, kommer då mitt körkort riskeras att bli indragen då jag redan har en varning? Isåfall borde inte polisen hade nämnt om det när jag blir stoppad? Vad krävs för att körkortet bli indragen efter varning ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns en högre risk att bli av med sitt körkort vid fortkörning om man sedan innan har en varning. Tillämpliga lagar för din fråga är främst körkortslagen (KörkL).

Vad innebär det att få en varning?

En varning kan man få för de fall som regleras i 5 kap. 3 § KörkL, om en varning av tillräckliga skäl kan anses som tillräcklig. Detta får man då istället för en återkallelse av körkortet (5 kap. 9 § KörkL). Även för några andra fall som inte tas upp i 3 § kan man få en varning (se 5 kap. 9 § andra stycket KörkL).

Kommer mitt körkort riskeras att bli indraget då jag redan har en varning?

En varning kan enligt Transportstyrelsen ses som en varning att ens beteende i trafiken utvecklats på ett sätt som gör att Transportstyrelsen kan ifrågasätta ens lämplighet att ha körkort om man inte bättrar sig (se Transportstyrelsens hemsida). Det kan således innebära att Transportstyrelsen gör en hårdare bedömning om man skulle göra sig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Enligt praxis så beslutas inte varning på nytt inom två år, vilket då innebär att om man skulle göra sig skyldig till fler trafikförseelser inom två år från den förra, är risken stor att körkortet återkallas.

I ditt fall har du inom två år från din varning, gjort dig skyldig till fortkörning om en hastighetsöverträdelse om 10 km/h, det vill säga du har kört 70 km/h på en 60-väg och för detta fått en ordningsbot.

Enligt lagen ska ett körkort vanligtvis återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § 4p. KörkL). Vad som är ringa har diskuterats i förarbeten, där man kommit fram till att 30 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen inte anses som ringa (prop. 1992/93:189, s. 3-4). Även en överträdelse med 25-30 km/h kan vara skäl för återkallelse, men brukar i de flesta fall leda till varning istället.

Men eftersom att du har gjort dig skyldig till en hastighetsöverträdelse inom två år från din varning, kommer ditt körkort troligtvis att bli återkallat, eftersom Transportstyrelsen i sådana fall gör en hårdare bedömning och varning vanligtvis inte beslutas igen inom två år.

Borde polisen nämnt detta när jag blev stoppad?

Polisen på plats kan omhänderta ens körkort om man gör sig skyldig till ett brott eller förseelse och det är troligt att körkortet kommer återkallas av Transportstyrelsen (5 kap. 7 § KörkL). Men enligt min uppfattning kan Transportstyrelsen också få information från Polisen om domar, strafföreläggande eller ordningsföreläggande (ordningsbot) utan att körkortet har omhändertagits. Utifrån detta fattar Transportstyrelsen sedan ett beslut om körkortet ska återkallas eller inte. I ditt fall har du fått en ordningsbot för fortkörning, varför min uppfattning är att Transportstyrelsen kan få information om denna utan att körkortet har omhändertagits av polisen.

Avslutande ord och rekommendation

Jag vill dock avsluta med att jag inte med säkerhet kan besvara din fråga om ditt körkort kommer att bli återkallat, eftersom att det är upp till Transportstyrelsen att göra den bedömningen och en sådan bedömning görs utifrån det enskilda omständigheterna i det enskilda fallet.

Jag skulle råda dig till att vänta tills du har fått en underrättelse från Transportstyrelsen, därefter har du möjlighet att yttra dig över den riskerade återkallelsen. 

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning