Hastighetsöverträdelse under prövotid

2019-11-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag körde 69 km på en 40 väg och polisen stod med lasern och kalla in mig till fickan, polisen valde dock inte att dra mitt körkort fick böter på 3600kr men polisen sa att det är upp till transportstyrelsen att se över om jag får behålla körkortet, detta skedde även under min prövotid
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Prövotid Om man får sitt körkort indraget under prövotiden så måste man göra ett nytt körkortsprov, både teoriprov och uppkörning, för att få körkortet igen. Det är skillnaden mellan att fortfarande ha prövotid och att inte ha det, att det alltså krävs att man gör ett nytt körkortsprov om körkortet väl skulle bli indraget. Körkortsingripande vid fortkörning Förutsättningar för körkortsingripande regleras i Körkortslagen. En hastighetsöverträdelse kan medföra körkortsingripande, om det inte endast rör sig om en mindre överträdelse, 5 kap 3 § p. 4 Körkortslagen. Istället för att få körkortet återkallat kan körkortshavaren ges en varning vid, bl.a hastighetsöverträdelser, om en varning kan anses vara en tillräcklig åtgärd, 5 kap 9 § Körkortslagen. Kortfattat kan det sägas att en enstaka hastighetsöverträdelse i regel medför en återkallelse av körkortet om man har kört över 30 km/h över hastighetsgränsen när det rör sig om en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vad som utgör ringa hastighetsöverträdelse har enligt praxis bestämts till ett hastighetsöverskridande med 1-24 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Att köra i över 25 km/h över hastighetsgränsen på en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer är alltså inte en ringa hastighetsöverträdelse och kan således medföra körkortsingripande. Vanligen utfärdas, dock, enbart en varning då man kört i 25-30 km/h över hastighetsbegränsningen. Sammanfattning Att en hastighetsöverträdelse sker under tiden då prövningstiden fortfarande löper innebär inte att körkortet lättare kan bli indraget, alltså att återkallelse av körkortet kan ske med anledning av mindre trafikförseelser. Det innebär bara att du måste göra om körkortsprovet om körkortet väl skulle bli återkallat. En hastighetsöverträdelse kan således medföra körkortsingripande, om det inte enbart rör sig om en mindre överträdelse. Vad som utgör en ringa hastighetsöverträdelse har enligt praxis bestämts till ett hastighetsöverskridande med 1-24 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Hastighetsöverskridanden med över 25 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer utgör alltså inte ringa fortkörning. Då ett sådant hastighetsöverskridande inte räknas som ringa fortkörning kan det alltså medföra körkortsingripande. Vanligen medför ett hastighetsöverskridande på 25-30 km/h över hastighetsbegränsningen enbart en varning. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall där situationens samtliga relevanta omständigheter beaktas.Man kan säga att ett körkort i regel blir återkallat då man kört över 30 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg med hastighetsbegränsning på 40 km/h eller högre. I detta fall har jag förstått det som att du har kört 29 km/h över hastighetsgränsen på en 40-väg. Förutsatt att du inte har en tidigare varning förefaller det troligt att du endast riskerar att få en varning för hastighetsöverträdelsen, då du inte kört mer än 30 km/h över hastighetsbegränsningen. En bedömning måste dock, som sagt, göras i varje enskilt fall där samtliga relevanta omständigheter beaktas, varför jag inte kan uttala mig mer än så. Hoppas att detta svar har gett lite klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt! Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att köra med sommardäck på vintern om det inte är vinterväglag?

2019-11-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, hur ska man tolka lagen om att man MÅSTE ha vinterdäck? På transportstyrelsens hemsida står det ju i klartext: "Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag." Är det alltså fullt lagligt att köra med sommardäck en varm dag i mitten på januari bara för att det inte är vinterväglag?Deras definition av vinterväglag råder också: "Definitionen av vinterväglagVinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig."Hur blir försäkringsfrågan i dessa fall, kan försäkringsbolag vägra betala ut försäkring fast det egentligen är fullt lagligt att ha sommardäck?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Transportstyrelsens föreskrifter kan inte tolkas på något annat sätt än att det bara är förbjudet att köra med sommardäck mellan den 1 december och den 31 mars, om det är vinterväglag (7 § TSFS 2009:19). Det innebär att det alltså är tillåtet att köra med sommardäck på vintern så länge det inte är vinterväglag.Vad gäller försäkringsfrågan beror det lite på vad du har för typ av försäkring samt vilken bedömning ditt försäkringsbolag gör. Ett försäkringsbolag kan dock inte vägra betala ut försäkring om de saknar giltig grund för det. För att få ett säkert svar på frågan bör du kontakta ditt försäkringsbolag.Hoppas detta var svar på frågan. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Mopedkörkort - Moped klass 1, måste man ha körkort?

2019-11-08 i Trafik och körkort
FRÅGA |Måste man ha körkort/ förar bevis för att Framföra en 30 moppe, i min ungdom behövdes varken / eller
Mahdi Sadegh |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningVissa mopeder får köras utan ett egentligt körkort men någon form av förarbevis krävs nästan alltid.Det finns två typer av mopeder, klass I (även kallad EU-moped) och klass II. Klass I-mopeder ska ha registreringsskylt och går fortare än klass II-mopeder. Du kan läsa mer om mopedtyperna i 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner.För att få köra en moped av klass I krävs enligt 2 kap 1 och 5 §§ körkortslagen att man har körkort med AM-behörighet. För att få köra moped av klass II behövs inte körkort, men man måste enligt 2 kap 3 § körkortslagen ha ett förarbevis för moped klass II. Kraven för att få ett förarbevis är inte lika höga som för att få körkort med AM-behörighet. Det finns ett undantag från kravet på förarbevis för moped klass II. Detta gäller den som fyllt 15 år innan 1 oktober 2009, då krävs ingen särskild behörighet för att få köra fordonet.Enligt 2 kap 7 b § körkortslagen ger samtliga körkortsbehörigheter även behörighet AM. Det vill säga, har du t ex körkort för bil (behörighet B) får du även köra moped.Med bästa hälsningar,

Transportstyrelsen

2019-10-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, Vilken typ av struktur har transportstyrelsen som organisation?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om strukturen av transportstyrelsen som organisation.Följande finns på transportstyrelsens hemsida gällande organisation om verksamheten: "Transportstyrelsen finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 1 820 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping och där arbetar generaldirektören. Transportstyrelsen har totalt nio avdelningar" (https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Organisation/) som räknas upp på hemsidan. Transportstyrelsen består av en styrelse, internrevision, generaldirektör, överdirektör och ledningskansli, under dessa finns de 9 olika områdena/avdelningarna som Transportstyrelsen är ansvarig över. Du kan läsa mer om Transportstyrelsen organisation på följande länk:https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/Organisation/ Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Får jag köra bil när jag tar ett narkotikaklassat läkemedel?

2019-11-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag har skador i ryggen som inte går att operera, med svår kronisk smärta som följd. Jag får utskrivet tramadol av läkare mot värken, ca 300-400 mg/dag.Min fråga är följande: Får jag köra bil/lastbil när jag använder tramadol? Medicinen ger bra smärtlindring och jag märker inte av biverkningar i form av trötthet, dålig koncentrationsförmåga etc. Bortsett från smärtlindringen känner jag mig helt opåverkad av medicinen.
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad räknas som drograttfylleri?Drograttfylleri regleras i Lagen om straff för vissa trafikbrott (1951:649). Enligt lagen döms man för rattfylleri om man kör ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. (4 § 2 stycket).Undantag för receptbelagda läkemedelDetta gäller dock inte om narkotikaklassade läkemedel intas efter att läkare skrivit ut den på recept. (4 § 2 stycket). Det förutsätter dock att man inte är kraftigt påverkad av medicinen. Är man så påverkad att det kan antas att man inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt döms man för drograttfylleri, även om man tar läkemedlet enligt recept. (4 § 3 stycket).Hur ska man då veta om man är för påverkad för att kunna köra? Det är ens eget ansvar att bedöma sin körförmåga. Man kan titta på transportstyrelsens rekommendationer för vägledning:Avstå från att köra bil om du·känner dig trött eller yr·reagerar långsammare än vanligt·tycker att vardagssaker känns besvärligare än förr, till exempel att öppna förpackningar, laga mat och hålla reda på flera saker samtidigt·får besvär med syn och hörsel·får svårt att följa med i samtal.·får höra av andra att de tror ditt omdöme kan vara försämrat.Bedömning i ditt fallJag rekommenderar att du tänker noga över dessa punkter, samt rådfrågar din läkare för att vara säker. Som svar på din fråga får du alltså köra bil när du tar ett receptbelagt läkemedel som du inte blir påverkad av. Det är dock ditt eget ansvar att försäkra dig om att du kan köra säkert, och därför viktigt att du gör en helhetsbedömning av din körförmåga.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan Transportstyrelsen återkalla mitt körkortstillstånd på grund av droganvändning?

2019-11-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag har frågor angående körkort. För ungefär ett och ett halv år sedan så fick jag ta urinprov och kissade positivt för THC (fick då gå till socialen och fick då behålla mitt körkortstillstånd, utan att ta prover) Igår hände tyvärr precis samma sak och jag är mitt uppe i att ta mitt körkort. Jag fick ingen information igår om hur det går till, får svar om proverna om ca 3 veckor där efter har jag ingen aning om vad som kommer hända. Skulle du kunna förklara hur detta kommer funka/gå till väga. Jag skulle göra vad som helst för att få ta mitt körkort, vill därför så gärna veta hur detta kommer gå till, på ett ungefär åtmonstone. Då jag kan tänka mig att det blir annorlunda nu när det har upprepats. Har bokat en uppkörning, ska jag avboka denna då? Med vänlig hälsning
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din frågaSåhär har jag förstått din fråga: Du undrar om Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkortstillstånd om ditt provsvar visar positivt för THC. Du undrar också om du bör avboka din uppkörning på grund av detta. Jag kommer först förklara när Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkortstillstånd. Sedan kommer jag berätta om vad du bör göra nu. Regler om körkortstillstånd finns i körkortslagen. Kan Transportstyrelsen återkalla mitt körkortstillstånd?Den som ansöker om körkortstillstånd måste vara lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. När man bedömer om den som ansöker är lämplig tittar man på personens personliga och medicinska förhållanden (3 kap. 2 § första stycket körkortslagen). Den som ansöker får inte vara opålitlig i nykterhetshänseende (3 kap. 2 § andra stycket körkortslagen). Med detta menas att personen till exempel har omhändertagits av polisen på grund av onykterhet eller att personen har dömts för narkotikabrott eller rattfylleri.Transportstyrelsen är den myndighet som beslutar i frågor som körkortstillstånd (7 kap. 2 § körkortslagen). Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkortstillstånd om du till exempel gjort dig skyldig till narkotikabrott (5 kap. 3 § punkten 5 körkortslagen). Transportstyrelsen kommer att titta på risken för fortsatt misskötsamhet, det vill säga risken för att du fortsätter att använda droger. Det räcker inte att Transportstyrelsen misstänker att du har använt droger. Det måste finnas en dom eller liknande där du har dömts för brottet (5 kap. 1 § andra stycket körkortslagen). Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkortstillstånd kommer de också att bestämma en spärrtid. Under spärrtiden kan du inte ta körkort. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § första stycket körkortslagen). När Transportstyrelsen bestämmer spärrtidens längd kommer de bland annat att titta på ditt behov av körkort. Ett års spärrtid har bedömts som lämplig i fall av onykterhet.Det är inte säkert att Transportstyrelsen kommer att återkalla ditt körkortstillstånd i det här fallet. De kan istället ge dig en varning, om det av särskilda skäl kan anses tillräckligt (5 kap. 9 § körkortslagen). Vad bör jag göra nu? 1.Du bör först vänta på att provsvaren kommer tillbaka. Om provsvaren visar att du har använt narkotika riskerar du att åtalas för någon form av narkotikabrott. Om du döms för brottet/brotten kan Transportstyrelsen besluta att återkalla ditt körkortstillstånd. I vissa undantagsfall kan de istället ge dig en varning. I så fall får du behålla ditt körkortstillstånd (möjligtvis med ändrade villkor). Det är svårt att säga hur Transportstyrelsen kommer att bedöma ditt fall. Vad som talar för att de kommer att återkalla ditt körkortstillstånd är att du gjort dig skyldig till upprepad brottslighet (förutsatt att du döms för brotten). Vad som talar mot att körkortstillståndet återkallas är att brottet/brotten kommer bedömas som ringa och att risken för fortsatt användning av droger är liten. 2.Avvakta med att avboka din uppkörning till du hör något från Transportstyrelsen. Innan Transportstyrelsen tar ett beslut kan du fortsätta att övningsköra som vanligt. Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkortstillstånd kan du överklaga beslutet (8 kap. 1 § första stycket punkten 1 körkortslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Behöver jag oroa mig för att mitt körkort ska återkallas?

2019-11-01 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejDet var en bil som jag körde om som bländade mig med sina helljus och höll kvar dom lyserna i ca 3 km.. Jag bromsade försiktigt att "markera" sluta men det gjorde han inte.Jag tröttnade och tog det beslutet att svänga av på en annan väg och ligga bakom honom för att jag inte vill bli bländad. Han kände sig hotad och ringde polisen. Polisen kom ifatt mig och frågade vad som händer. Jag sa precis som det var och han sa bara "ta det lugnt i trafiken och hämnas inte" sen gick han.Fick ingen böter eller något. Jag är dock orolig om han har rapporterat till transportstyrelsen... Jag har en varning på körkortet sen tidigare och måste verkligen "sköta" mig så jag undrar om det finns något att oroa sig för?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Transportstyrelsen kan inte godtyckligt (dvs utan grund) återkalla ditt körkort. Bestämmelser om när körkort kan återkallas finns i 5 kap. 3 § körkortslagen. Av bestämmelserna framkommer att körkort kan återkallas bland annat om körkortshavaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, fortkörning eller brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt och inte kan anses som ringa.Som jag tolkar din fråga har du inte fått några böter och du har inte heller delgivits någon misstanke om brott. Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort först om du döms för brott. Ett sådant brott skulle i ditt fall kunna vara om du t.ex. brutit mot trafikförordningens bestämmelser och legat väldigt nära framförvarande bil med risk för olycka. Då du inte blivit dömd för ett brott kan ditt körkort inte heller återkallas.Vänligen,

Vilka påföljder gäller vid grovt rattfylleri och kan de mildras?

2019-10-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag har blivit stoppad av polisen pga fortköning nära vägarbte. Jag hade alkohol i kroppen 0,16mg/l in utandningen. Jag var på väg till sjukhuset då min mamma inte mådde bra. Polisen anmälde rattfylleri till åklagarmyndigheten.Jag fick samtal från polisen om att åklagaren har skickat tillbaka ärendet till polisen för ett nytt föhör då de har delgivit mig för Grovt rattfylleri då jag har kört fort nära vägarbete. Jag har 2 jobb och har ALDRIG blivit dömd för någonting förut. Vad kan straffet bli med tanke på omständigheterna ?TACK
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över påföljderna för grovt rattfylleri, och om det finns omständigheter som kan förmildra straffet. Vad är påföljderna vid grovt rattfylleri?En person gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska dömas till fängelse i högst två år (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet är av sådan art, att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. En presumtion är ett antagande som gäller så länge inget annat visats, vilket innebär att presumtionen om fängelsestraff kan brytas. Det krävs dock att det föreligger särskilda skäl för att påföljden istället ska bli en icke frihetsberövande.Vilka skäl kan mildra påföljden? Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom förenat med en föreskrift om samhällstjänst (och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter), kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till ett frihetsberövande straff (som fängelse). Det är dock främst omständigheterna vid brottet som är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljd. Omständigheter som kan utgöra skäl för en mildare påföljd utan frihetsberövning, kan till exempel vara om promillehalten varit förhållandevis låg, eller om körningen skett under förhållande som inte innebar större trafikfara.Vad händer med ens körkort om man döms för rattfylleri?Vid grovt rattfylleri ska också körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelsen av körkortet bestäms även en spärrtid. Inom spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska dock spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § körkortslag). Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen. Vad gäller därför i ditt fall?Ditt körkort kommer att återkallas och befästas med en spärrtid om minst ett år. När domstolen gör sin bedömning av andra påföljder, kommer de att göra en helhetsbedömning där de ser till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De tar bland annat hänsyn till din tidigare brottslighet (29 kap. 4 § Brottsbalken), men som du nämner är du ostraffad vilket därmed bör vara en faktor som mildrar straffet. Att du kört för fort vid ett vägarbete är samtidigt en faktor som inneburit trafikfara. Eftersom domstolen kommer göra en helhetsbedömning i ditt enskilda fall, är det tyvärr svårt för mig att med den informationen som jag har fått, ange vilken slutgiltig påföljd som domstolen kommer döma. Hoppas att ovanstående resonemang hjälpt dig, och att du fått klarhet kring vilka tänkbara påföljder som finns! Vänliga hälsningar,