Måste man ansöka om ett nytt körkortstillstånd när man fått en ADHD-diagnos?

2019-03-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejMin son på Snart 15 år har redan körkortstillstånd sedan ett par månader. Nu har han fått en ADHD-diagnos. Behöver vi ansöka på nytt eller rapportera ADHD, eller är hans tillstånd ännu giltigt? Hans läkare säger att inget nytt behövs utan att ansvaret ligger på henne att rapportera om han skulle ses som olämplig nu eller längre fram.Vad gäller? Bara så vi inte bryter mot någon lag.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill få klarhet i hur en ADHD-diagnos påverkar giltigheten av ett körkortstillstånd. När man gör en ansökan om körkortstillstånd gör transportstyrelsen en bedömning av om man uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. En ADHD-diagnos innebär vanligtvis inga problem när det gäller att få körkortstillstånd, men man behöver lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för diagnosen. Vanligtvis meddelar transportstyrelsen att ett sådan läkarintyg behövs. I din sons fall har diagnosen "uppstått" efter att körkortstillstånd redan beviljats vilket innebär att transportstyrelsen inte känner till denna diagnos. Jag skulle rekommendera att ni hör av er till transportstyrelsen och frågar om ni behöver skicka in ett läkarintyg för att körkortstillståndet ska vara fortsatt giltigt. Om du vill läsa mer om medicinska krav för körkortstillstånd och vilka läkarintyg man behöver kan du göra det här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Hur ska en tolka 5 kap 1 § körkortslagen?

2019-03-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har funderat över denna bestämmelse. Hur ska vi tolka den? 5 kap 1 § körkortslagen (2010:1914)Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning skanär det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på enlagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkäntföreläggande om ordningsbot eller ett beslut omåtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken ellermotsvarande bestämmelse i annan författning.Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lagbrottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelatsav en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.Lag (2010:1914).Betyder det sista stycket att om vi kan jämställa/likställa en handling från exempelvis utländsk polismyndighet med ett godkänt strafföreläggande eller ett godkänt ordningsföreläggande (som utfärdas av åklagare eller polismyndighet här i landet) så bör det kunna ligga till grund för ett körkortsingripande? Det är alltså inte endast utländska brottmålsdomar som kan ligga till grund för ett ingripande?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din tolkning av 5 kap 1 § 3 stycket körkortslagen stämmer bra. Inte enbart brottmålsdomar från utlandet kan läggas till grund för ett körkortsingripande, utan även motsvarande strafförelägganden och förelägganden om ordningsbot som kan jämställas med en svensk dom kan läggas till grund för ett ingripande. Detta läses in i "… eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet". Om du har fler frågor om körkortslagen eller något annat går det bra att ställa en ny fråga till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Finns det möjlighet att slippa återkallelse av körkort pga. behov i yrket?

2019-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej det är så att jag körde på en bil bakifrån och fick böte på plats 2000kr för att jag inte håller tillräcklig med avstånd. Men i min fall var det på E4 där det var soldetgång och ganska stark där man kunde knappt se något framför sig och det var mycket halt på vägen. Så min fråga är att jag körde på bilen framför mig där hon bromsade mycket krafik och han inte bromsa båkom henne så körde jag på henne. Nu fick jag från transportstyrelsen att jag sa uttra mig. Min fråga är kan jag tappa mitt körkort nu eller tappa den i några månader ? Jag är i mycket behöv av mitt körkort eftersom jag jobbar som taxi chöffer heltid och jag kommer inte få någon inkomst om jag blir av med körkortet och dessutom har jag min lilla familj en pojke på 2 år och frun som är gravid.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan ett beslut tas så skickar transportstyrelsen ett brev där de ber om ett yttrande och där du som förare får förklara dig angående incidenten. I detta yttrande kan du även skriva att du är i stort behov av körkortet samt bifoga ett intyg från din arbetsgivare som styrker detta.Transportstyrelsen kan då ta hänsyn till att du behöver ditt körkort i arbetet och antingen låta dig behålla körkortet eller förkorta tiden för indraget. Jag råder dig därför att skriva ner alla omständigheter som du anser varit försvårande samt tydligt förklara att du är i stort behov av körkortet. Det är väldigt svårt att ge ett direkt svar på vad beslutet kommer att bli, men som jag ser det så finns en chans att Transportstyrelsen tar hänsyn till ditt yrke i deras beslut.Vänligen,

Kan körkortet återkallas vid narkotikabrott även om jag inte körde bil?

2019-02-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag blev tagen av polisen här om dagen och fick åka in på pisseprov där de visade sej positiv på kokain men hade inget på mej och köra inte bil under de dygnet Kan mitt körkort bli återkallad snälla besvara min fråga mvh
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i körkortslagen (KörkL). Kan ditt körkort bli återkallat på grund av narkotikabrott?Återkallelse av körkortet kan bli aktuellt om du döms för narkotikabrott, även om du inte körde bil under det dygnet (5 kap. 1 § KörkL). Det är dock flera faktorer som kan spela in när Transportstyrelsen gör sin bedömning.Opålitlighet i nykterhetshänseendeEn av faktorerna som kan spela roll för Transportstyrelsens bedömning är om du genom att ha testat positivt för kokain kan ses som opålitlig i nykterhetshänseende (5 kap. 3 § femte punkten KörkL). I ett äldre rättsfall uttalade domstolen att det inte fanns tillräckliga omständigheter för att anse personen i fråga (som hade dömts två gånger för narkotikabrott) opålitlig i nykterhetshänseende. Rättsfallet kan tjäna som viss ledning i att ett enstaka, ringa narkotikabrott kanske inte är tillräckligt för att körkortet ska återkallas, viket talar till din fördel. Det är dock alltid en bedömningsfråga i varje enskilt fall så personliga omständigheter, risk för drogberoende, eventuella tidigare brottsdomar m.m. kan komma att spela roll.Förmildrande omständigheter och tipsVissa omständigheter kan vara till din fördel när Transportstyrelsen gör sin bedömning så att inte vara dömd för något brott tidigare, att behöva körkortet i jobbet och liknande är omständigheter du bör ange om du blir kontaktad angående körkortsåterkallelse och får möjlighet att yttra dig.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Om man är 19 år och ska ta körkort. Kan han då ta en trafikförsäkring på bilen han ska stå som ägare på?

2019-03-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Frågan gäller min sonOm man är 19 år och ska ta körkort. Kan han då ta en trafikförsäkring på bilen han ska stå som ägare på? Eller måste han minst ha halvförsäkrat? Eftersom han ej har körkort.Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om din son på 19 år kan ta en trafikförsäkring på bilen han ska stå som ägare på. Det korta svaret på din fråga är: Ja. Din son får stå som ägare på bilen eftersom han är myndig. Som ägare är det också han som ska teckna trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen är alltså inte beroende av om din son har körkort eller inte utan det som är viktigt är att han är myndig. Det reglerna grundar sig i är att se till att kostnader för bilen faktiskt betalas, som trafikförsäkring samt skatter och avgifter. Det anses lämpligt att det just är en myndig person som har detta betalningsansvar. Din son måste alltså inte även ha en halvförsäkring bara på grund av att han inte har körkort. Vad som kan vara bra att veta är dock att försäkringen kan bli dyrare just på grund av att din son inte har körkort. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.Med vänliga hälsningar

Dömd för olovlig körning samt vårdslöshet i trafik- vad händer med mitt nytagna körkort?

2019-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag körde en lätt mc 250cubik i somras början på augusti 2018 utan körkort och åkte dit på olovlig körning samt vårdslöshet i trafik. Jag tog mitt körkort förra veckan februari 2019. Vad kommer hända med mitt körkort?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få ta körkort och göra körkortsprovet så behöver du ett giltigt körkortstillstånd, vilket jag förutsätter att du fick då du nämner att du precis tagit körkort. Utan ett sådant körkortstillstånd så är det alltså inte möjligt att ta körkort.Detta innebär att Transportstyrelsen i sin bedömning för utfärdande av körkortstillstånd har tagit hänsyn till alla de medicinska och personliga krav som de ställer för att man ska kunna ta körkort. Jag vet inte vad ditt straff blev för dina tidigare trafikbrott, men med tanke på att Transportstyrelsen gett dig ett körkortstillstånd för att få göra körkortsprovet så behöver du förmodligen inte oroa dig för att de ska ta ifrån dig körkortet. De har heller inte återkallat körkortstillståndet efter incidenten, om du hade fått tillståndet innan du blev dömd.Det kan dock vara så att Transportstyrelsen inte hunnit få information om dina tidigare brott och därför inte har haft möjlighet att sätta en spärrtid för ditt körkortstillstånd. Kommer det till Transportstyrelsen kännedom kommer de att göra en prövning i vilken du får möjlighet att yttra dig. Därefter kommer en bedömning att göras i det enskilda fallet. Jag anser dock att detta är ganska osannolikt då du förmodligen hade hört någonting från Transportstyrelsen under alla dessa månader.Tveka inte att höra av dig vid ytterligare funderingar,Vänligen,

Bestämmelser om parkering

2019-02-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Är det olagligt att parkera så nära en annan bil att denne inte kan komma in i sin bil. Bägge bilarna står inom sin ruta men det är endast 3 dm mellan fordonen.
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.I trafikförordningen (1998:1276) finns bestämmelserna om hur man får parkera. Transportstyrelsen har sammanställt den viktigaste informationen i en broschyr som finns tillgängligt på deras hemsida (här).För det första får ett fordon inte stå utanför en parkeringsruta med något hjul. För det andra får ett fordon inte stå så att det hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon eller så att det hindrar andra fordon från att komma iväg. Det sistnämnda gäller oavsett om fordonet står inom parkeringsrutan och oavsett om det återstår tre decimeter mellan två fordon.Om ett fordon är felparkerat kan det komma att flyttas enligt förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Det är kommunen, polisen eller Trafikverkets regioner som kan besluta om flyttning, t.ex. om om fordonet har parkerats så att det hindrar trafik eller utgör fara.Med vänlig hälsning,

Vad är gränsen för vårdslöshet i trafik?

2019-02-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej var med om en kö olycka i somras hastigheten var ca 25kmh fick 2000 i böter av polisen Kan detta klassas som grov vårdslöshet i trafik? För nu begär transportstyrelsen att jag ska redogöra varför jag ska behålla mitt körkort dom yrkar på 5kap 2 3 4 och 6 paragrafen är detta möjligt Ska man anlita en advokat ang detta
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdslöshet i trafik är ett brott som regleras i lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). I 1 § trafikbrottslagen står i första stycket att vårdslöshet i trafik innebär att föraren i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Grov vårdslöshet i trafik regleras i 1 § 2 st. trafikbrottslagen. Frågan om någon gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna. Straffbestämmelsen får alltså sitt innehåll genom de allmänna och speciella föreskrifter som finns för trafiken, främst i trafikförordningen. Den mest centrala av dessa föreskrifter är den allmänna för samtliga trafikanter gällande aktsamhetsregeln i 2:1 trafikförordningen. Det är också till den aktsamhetsbestämmelsen som straffbestämmelsen om vårdslöshet i trafik anknyter, genom att den brottsliga gärningen består i att i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som omständigheterna kräver för att en trafikolycka ska kunna undvikas. Att det ska föreligga en väsentlig avvikelse från aktsamhetskravet innebär att straff för vårdslöshet i trafik bara ska dömas ut för sådana beteenden i trafiken som kan anses som vårdslösa i egentlig mening.Från det straffbara området bör i regel undantas sådana förfaranden där trafikanten, på grund av tillfällig ouppmärksamhet eller bristande förmåga, gjort en felbedömning av trafiksituationen. Likaså bör rena manövreringsmisstag normalt inte leda till ansvar. Det ska alltså främst handla om fall där trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande (prop. 1994/95 s. 122). Åklagarmyndigheten har efter en praxisgenomgång och med utgångspunkt från förarbetsuttalandena bedömt att t.ex. sammanstötningar inom tätort som beror på bristande uppmärksamhet inte torde utgöra vårdslöshet i trafik (Åklagarmyndighetens RättsPM 2006:9).Återkallelse av körkort får ske vid grov vårdslöshet i trafik enligt 5:3 1 p. körkortslagen. Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Utifrån uppgifterna i frågan kan kan inte avgöra om det varit grov vårdslöhet i detta fallet, med tanke på den låga hastigheten och köbildning talar det dock för att det inte är grov vårdslöshet i trafik.Jag hoppas att detta gav dig lite hjälp med din fråga.Med vänliga hälsningar,