Får jag parkera överallt där det inte finns någon förbjuden parkering skylt?

2019-09-13 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan jag parkera på en plats där det inte finns någon förbjuden parkering skylt?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du får lov att parkera överallt där det inte finns någon förbjuden parkering skylt och frågan regleras i trafikförordningen. Den innehåller generella bestämmelser om bland annat hur man får stanna och parkera. Bestämmelserna anges inte med skylt utan du förväntas känna till dem ändå. Du har alltså inte nödvändigtvis rätt att parkera någonstans, bara för att det inte finns en skylt som säger motsatsen.Du får till exempel inte stanna eller parkera på en plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller på ett sådant sätt att du hindrar trafiken på ett onödigt sätt (47 § 3 kap. första punkten trafikförordningen). Eftersom jag inte vet mer om just din situation kan jag inte göra någon bedömning hur det ut i just ditt fall. För mer information kan du läsa denna broschyr från Transportstyrelsen.Hoppas du fått svar på din fråga!

Nytt körkort efter återkallelse av körkort vid drograttfylleri

2019-09-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Fick återkallat körkort 12 mån drograttfylla. Kommer körkortet automatiskt bär jag får tillbaka de? 8okt 2018 var de så inte långt kvar nu.Mvh
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som krävs för att få tillbaka sitt körkort efter att det blivit återkallat beror, bl.a, på varför körkortet blev återkallat och hur lång spärrtiden är. När spärrtiden är kortare än ett år kan du oftast få tillbaka körkortet utan att behöva genomföra ett nytt förarprov. Då spärrtiden är längre än ett år krävs dock alltid att ett nytt förarprov görs. I detta fall framgår det att spärrtiden är 12 månader, alltså inte längre än ett år. Om återkallelsen hade berott på fortkörning eller att du kört mot rött ljus, till exempel, hade Transportstyrelsen utfärdat ett nytt körkort utan någon särskild prövning och det hade då skickats en ansökningsblankett för nytt körkort till dig automatiskt en månad innan spärrtidens utgång. I detta fall då återkallelsen berott på rattfylleri krävs det dock att du ansöker om körkortstillstånd för att kunna få ett nytt körkort. Du kan ansöka om körkortstillstånd tidigast sex månader innan spärrtidens utgång och tidigast två månader innan spärrtiden tar slut kan körkortstillståndet beviljas. Du kan läsa mer om hur man får ett nytt körkort efter återkallelse på Transportstyrelsens hemsida, här. Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Körkort stoppad av polis

2019-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hejsan idag blev jag stoppad av polisen undrar vad som händer hade inte körkort men körde normalt polisen ville jag skulle stanna på en dålig plats där bilar körde 70 km/t och körde lite fram de påstog att jag gjorde fel att inte stanna rakt på bilarna som var bakom mig undrar vad som kommer hända de sa att var ok men jag förklarade allt och sa saningen om vem jag var och hur gammal jag var
Victoria Rosscheree |Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om återkallelse för körkort.Vid överträdelser av körkorts- och trafikregler kommer ditt körkort att återkallas eller om överträdelsen inte var tillräckligt allvarlig för återkallelse kommer du få böter eller en varning.En återkallelsen av ditt körkort har troligen skett i enlighet med Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, 2 st, är körkortsingripande: "ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kapitel rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning." Detta förtydligas på Transportstyrelsen hemsidan och du hänvisas dit.Efter ett återkallat körkort måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra bil, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2. När du ansöker om detta kommer Transportstyrelsen att göra en ny bedömning när det gäller din lämplighet som förare med tanke på omständigheterna som personliga och medicinska förhållanden som avser lämpligheten för körkort.Ytterligare gör Transportstyrelsen en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 13 kan du inte få ett nytt körkort efter återkallelsen innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut.Om du anses lämplig genom Trafikverket kommer du få tillbaka sitt körkort, efter ny ansökan, godkännes och ta om körkortet. Däremot föreligger det inga hinder för att hen kommer anses vara olämplig för att ha fortsatt körkort och detta kan bli återkallat efter domen med tanke på omständigheterna kring olovlig körning eller andra brott i trafiken. Detta betyder att du kan bli av med körkortet igen och måste påbörja processen att återfå denna på nytt, självfallet har spärrtiden en inverkan på när du kan söka om körkortstillstånd igen.Vidare gäller 7 kap § 8 Körkortslag (1998:488) att:Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortsinnehavaren eller från den tidigare dag när körkortsinnehavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden. Först innan spärrtiden har löpt ut kan du alltså få tillbaka möjligheten att ansöka om körkortstillstånd och ta om prover för att få ett nytt körkort utfärdat. Detta innebär att du inte får köra under den tidsperioden då spärrtiden löper. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska (inklusive narkotika och alkohol) krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet.Du kan läsa mer om Transportstyrelsen och återkallelse av körkort nedan:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat_korkort/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/nytt-korkort-efter-aterkallelse/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/Om du anser att Transportstyrelsen har gjort ett fel beslut i ditt ärende om återkallelse har du möjlighet att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten, enligt körkortslag kapitel 7 § 8. Ta upp skäl till varför du anser att spärrtiden skall sättas ned och till hur länge du anser att nedsättningen skall ske i överklagandet. Om överklagandet anses ha kommit in i rätt tid (hur lång tid du har på att överklaga står i beslutet du fått tidigare) skickar Transportstyrelsen detta vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet är kostnadsfritt.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Olovlig körning och nytt körkort

2019-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag gjorde mig skyldig till olovlig körning med personbil i december 2018. och har varit på förhör hos polisen i januari 2019. sen dess har jag inte hört något från transportstyrelsen och i juli 2019 har jag tagit körkort för personbil. Men nu i slutet på augusti har jag fått brev från transportstyrelsen om att mitt körkortstillstånd kommer bli återkallat i 2 månader. Hur blir det efter dom här 2 månaderna? Kommer jag få tillbaka mitt körkort eller kommer jag få göra om körprov och skrivning?
Victoria Rosscheree |Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om återkallelse för körkort och processen efter återkallelsen.En återkallelsen av ditt körkort har troligen skett i enlighet med Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, 2 st, är körkortsingripande: "ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kapitel rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning." Detta förtydligas på Transportstyrelsen hemsidan och du hänvisas dit.Efter ett återkallat körkort måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra bil, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2. När du ansöker om detta kommer Transportstyrelsen att göra en ny bedömning när det gäller din lämplighet som förare med tanke på omständigheterna som personliga och medicinska förhållanden som avser lämpligheten för körkort.Ytterligare gör Transportstyrelsen en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 13 kan du inte få ett nytt körkort efter återkallelsen innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut.Om du anses lämplig genom Trafikverket kommer du få tillbaka sitt körkort, efter ny ansökan, godkännes och ta om körkortet. Däremot föreligger det inga hinder för att hen kommer anses vara olämplig för att ha fortsatt körkort och detta kan bli återkallat efter domen med tanke på omständigheterna kring olovlig körning eller andra brott i trafiken. Detta betyder att du kan bli av med körkortet igen och måste påbörja processen att återfå denna på nytt, självfallet har spärrtiden en inverkan på när du kan söka om körkortstillstånd igen.Vidare gäller 7 kap § 8 Körkortslag (1998:488) att:Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortsinnehavaren eller från den tidigare dag när körkortsinnehavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden. Först innan spärrtiden har löpt ut kan du alltså få tillbaka möjligheten att ansöka om körkortstillstånd och ta om prover för att få ett nytt körkort utfärdat. Detta innebär att du inte får köra under den tidsperioden då spärrtiden löper. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska (inklusive narkotika och alkohol) krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet.Du kan läsa mer om Transportstyrelsen och återkallelse av körkort nedan:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat_korkort/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/nytt-korkort-efter-aterkallelse/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/Om du anser att Transportstyrelsen har gjort ett fel beslut i ditt ärende om återkallelse har du möjlighet att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten, enligt körkortslag kapitel 7 § 8. Ta upp skäl till varför du anser att spärrtiden skall sättas ned och till hur länge du anser att nedsättningen skall ske i överklagandet. Om överklagandet anses ha kommit in i rätt tid (hur lång tid du har på att överklaga står i beslutet du fått tidigare) skickar Transportstyrelsen detta vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet är kostnadsfritt.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Får man köra moped med B-körkort?

2019-09-05 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej hopp!Låt oss säga att jag köper en moped och vill övningsköra med den på min åker, vilka regler gäller? Jag har B-körkort sedan 1994.Med vänliga hälsningar
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har du ett giltigt B-körkort och du vill övningsköra en moped. I och med att du har ett B-körkort ger det dig behörigheten att köra både moped klass 1 och 2, se 2:7b § körkortslagen och 2:3 körkortslagen. Detta innebär att du får köra moped utan några speciella regler även på allmän väg.Jag antar att din åker är privat mark. På privat mark gäller i princip samma regler som ute på allmän väg d.v.s. du kan dömas för diverse trafikbrott då undantagen för körkort i 2:10 körkortslagen samt undantagen i 1:2 trafikförordningen endast gäller på inhägnat område. På privat mark som inte är inhägnat område kan man alltså dömas för vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri o.s.v. enligt 1-4 §§ trafikbrottslagen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Körkort och brott

2019-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Om hen är 15 år och blivit dömd för 20 timmars samhällstjänst, så är hen kvar i straffregistret i fem år. Nu är min fråga om hen ska söka lämplighetsintyg för körkort, påverkar då domen utfallet av lämplighet? Vänlig hälsningMonica Bracco
Victoria Rosscheree |Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om brott och lämpligheten för att ta körkort.Transportstyrelsen gör en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska (inklusive narkotika och alkohol) krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet. Det tidigare straffet skall inte ha en inverkan på att ta ett körkort, i det fall brottet som hen blivit dömd till inte han hänföras till ett trafikbrott. Transportstyrelsen gör en bedömning från fall till fall huruvida hen kommer anses vara lämplig för ett körkort i övrigt. Det är dessvärre svårt att säga om lämpligheten för körkort kommer att bli påverkad då det inte är specificerat i din fråga vilket brott det gäller.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Körkort och droger

2019-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen med cirka 1g cannabis, polisen tyckte inte att jag behövde göra ett urintest eftersom jag erkänt att jag hade rökt dagen innan, jag undrar om detta kan påverka mitt körkort?
Victoria Rosscheree |Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om återkallelse för körkort när det kommer till dorger.En återkallelsen av ditt körkort har troligen skett i enlighet med Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, 2 st, är körkortsingripande: "ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kapitel rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning." Detta förtydligas på Transportstyrelsen hemsidan och du hänvisas dit.Efter ett återkallat körkort måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra bil, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2. När du ansöker om detta kommer Transportstyrelsen att göra en ny bedömning när det gäller din lämplighet som förare med tanke på omständigheterna som personliga och medicinska förhållanden som avser lämpligheten för körkort.Ytterligare gör Transportstyrelsen en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 13 kan du inte få ett nytt körkort efter återkallelsen innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut.Om du anses lämplig genom Trafikverket kommer du få tillbaka sitt körkort, efter ny ansökan, godkännes och ta om körkortet. Däremot föreligger det inga hinder för att hen kommer anses vara olämplig för att ha fortsatt körkort och detta kan bli återkallat efter domen med tanke på omständigheterna kring olovlig körning eller andra brott i trafiken. Detta betyder att du kan bli av med körkortet igen och måste påbörja processen att återfå denna på nytt, självfallet har spärrtiden en inverkan på när du kan söka om körkortstillstånd igen.Vidare gäller 7 kap § 8 Körkortslag (1998:488) att:Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortsinnehavaren eller från den tidigare dag när körkortsinnehavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden. Först innan spärrtiden har löpt ut kan du alltså få tillbaka möjligheten att ansöka om körkortstillstånd och ta om prover för att få ett nytt körkort utfärdat. Detta innebär att du inte får köra under den tidsperioden då spärrtiden löper. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska (inklusive narkotika och alkohol) krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet.Du kan läsa mer om Transportstyrelsen och återkallelse av körkort nedan:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat_korkort/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/nytt-korkort-efter-aterkallelse/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/Om du anser att Transportstyrelsen har gjort ett fel beslut i ditt ärende om återkallelse har du möjlighet att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten, enligt körkortslag kapitel 7 § 8. Ta upp skäl till varför du anser att spärrtiden skall sättas ned och till hur länge du anser att nedsättningen skall ske i överklagandet. Om överklagandet anses ha kommit in i rätt tid (hur lång tid du har på att överklaga står i beslutet du fått tidigare) skickar Transportstyrelsen detta vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet är kostnadsfritt.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Körkortstillstånd efter påverkan

2019-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag 20 år förra året körde bil när jag påverkas alkohol och knockade med träd men jag hade inte körkort den tiden för 4 månader dömd jag samhällstjänst 75 timmar bara tingsrätt.jag har sökt körkortstillstånd för 2 månad sen men har inte fått svar .Min fråga är kan det påverka mig att inte få tillstånd eller villkor Tack
Victoria Rosscheree |Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om återkallelse för körkort.En återkallelsen av ditt körkort har troligen skett i enlighet med Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, 2 st, är körkortsingripande: "ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kapitel rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning." Detta förtydligas på Transportstyrelsen hemsidan och du hänvisas dit.Efter ett återkallat körkort måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra bil, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2. När du ansöker om detta kommer Transportstyrelsen att göra en ny bedömning när det gäller din lämplighet som förare med tanke på omständigheterna som personliga och medicinska förhållanden som avser lämpligheten för körkort.Ytterligare gör Transportstyrelsen en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 13 kan du inte få ett nytt körkort efter återkallelsen innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut.Om du anses lämplig genom Trafikverket kommer du få tillbaka sitt körkort, efter ny ansökan, godkännes och ta om körkortet. Däremot föreligger det inga hinder för att hen kommer anses vara olämplig för att ha fortsatt körkort och detta kan bli återkallat efter domen med tanke på omständigheterna kring olovlig körning eller andra brott i trafiken. Detta betyder att du kan bli av med körkortet igen och måste påbörja processen att återfå denna på nytt, självfallet har spärrtiden en inverkan på när du kan söka om körkortstillstånd igen.Vidare gäller 7 kap § 8 Körkortslag (1998:488) att:Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortsinnehavaren eller från den tidigare dag när körkortsinnehavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska (inklusive narkotika och alkohol) krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet.Du kan läsa mer om Transportstyrelsen och återkallelse av körkort nedan:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat_korkort/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/nytt-korkort-efter-aterkallelse/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/Om du anser att Transportstyrelsen har gjort ett fel beslut i ditt ärende om återkallelse har du möjlighet att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten, enligt körkortslag kapitel 7 § 8. Ta upp skäl till varför du anser att spärrtiden skall sättas ned och till hur länge du anser att nedsättningen skall ske i överklagandet. Om överklagandet anses ha kommit in i rätt tid (hur lång tid du har på att överklaga står i beslutet du fått tidigare) skickar Transportstyrelsen detta vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet är kostnadsfritt.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,