Kan jag köra med spansk körkort i Sverige?

2021-01-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Jag klarade uppkörningen i Spanien för några veckor sedan och har sedan dess flyttat och skrivit in mig i Sverige. Jag har fått mitt tillfälliga spanska körkort, men inte själva plastkortet. Om jag loggar in på spanska transportstyrelsens hemsida så ser jag att mitt körkort är i tillverkningsfasen. Det kan dröja några månader att få körkortet, men jag verkar vara i systemet nu.Vad händer om jag blir stoppad av svensk polis och visar giltigt legitimation och mitt tillfälliga körkort (som bara är giltig i spanien men bevisar att jag kan köra)? Tack!
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring din situation hittar du stadgade i Körkortslagen. Enligt Körkortslagens 2 kapitel 1 § får endast den som har ett giltigt körkort vistas i trafiken. Det finns alltså ett lagstadgat krav på att den som är ute och kör bil ska ha med sig körkortet, 3 kap. 15 § körkortslagen. Du berättade i ditt inlägg att du har ett tillfälligt spansk körkort som då ska utgöra ett bevis på att du kan köra bil. Både Spanien och Sverige ingår i det så kallade EES-samarbetet. Detta innebär att ditt spanska körkort är lika mycket giltigt här i Sverige som den är i Spanien, 6 kap § 1 Körkortslagen. Så länge du kan styrka din identitet samt har ett bevis på att du legitimt är förare och kan köra (ID-handling + ditt tillfälliga spanska körkort) borde det i normala fall inte uppstå några problem ifall du blir stoppad av polis.Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Mitt körkort har blivit indraget – vad har spärrtiden för betydelse för mina möjligheter att få tillbaka det?

2020-12-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Jag fick indragen körkortet pga fortkörning. Vägen var 110 så körde jag 169 jag har haft körkortet mer än 2 år dvs min prov tid har gått ut. Jag har inte haft någon trafikbrott eller fortkörningar alls. Jag jobbar som leverans, mitt företag och chefen också kan intyga det.Vad kan hända med spärtiden och måste jag göra allting om, eller kommer det blir hem skickad till mig efter spärtiden löper uttOm ni kan svara på frågan skulle jag vara jätte tacksam.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att ditt körkort har blivit återkallat och att du därför undrar vad spärrtiden har för betydelse för dina möjligheter att få tillbaka körkortet.Jag kommer att hänvisa till körkortslagen (KKL) i mitt svar.Du kan inte få ett nytt körkort förrän spärrtiden har löpt utUnder spärrtiden kommer du inte kunna få tillbaka ditt körkort (5 kap. 6 § första stycket KKL). Det är först när spärrtiden har löpt ut som det blir möjligt (5 kap. 13 § KKL). Vad du sedan behöver göra för att få tillbaka körkortet beror på hur lång din spärrtid har varit.Ingen särskild prövning om spärrtiden har varat i högst ett årHar spärrtiden varat i högst ett år kommer du sannolikt att kunna få tillbaka ditt körkort snabbt, eftersom Transportstyrelsen inte gör någon särskild prövning om det rör sig om fortkörning och förarens prövotid är slut (5 kap. 14 § andra stycket KKL). På Transportstyrelsens hemsida står det att de automatiskt brukar skicka hem en blankett i dessa fall, för ansökan om ett nytt körkort. Det krävs ett nytt förarprov om spärrtiden har överstigit ett årHar spärrtiden överstigit ett år måste du däremot göra om ditt förarprov, alltså både teoriprovet och uppkörningen (5 kap. 14 § första stycket KKL). Du behöver då också ett giltigt körkortstillstånd för att kunna få ett nytt körkort (5 kap. 14 § första stycket KKL). Det blir därmed som att du tar ditt körkort på nytt.SammanfattningDet är spärrtidens längd som avgör vad du behöver göra för att få tillbaka ditt körkort när spärrtiden har löpt ut.Är din spärrtid högst ett år lång kommer du sannolikt bara att behöva fylla i en ansökan om ett nytt körkort för att kunna få tillbaka det från Transportstyrelsen.Är din spärrtid däremot längre än ett år behöver du ta ditt körkort på nytt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Måste jag ta om mitt körkort om jag missar narkotika- och alkoholprov under villkorstid?

2020-12-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |HEJ. Mitt körkort drogs in p.g.a en narkotikadom .Jag fick en spärrtid på 12 månader och var tvungen att ta narkotika- och alkoprover vid 6 tillfällen under en 6 månadersperiod, Det sista provet som avsåg alkohol låg precis på gränsvärdet 1.9 varför jag inte fick mitt körkortstillstånd Kan jag ansöka om att få en ny testperiod på 6 månader med alko. och narkotikatester eller måste jag ta om körkort
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga har ditt körkort återkallats på grund av en narkotikadom och du har fått en spärrtid om 12 månader. För att få körkortstillstånd krävde Transportstyrelsen att du lämnar narkotika- och alkoholprover vid sex tillfällen under en sexmånadersperiod. Det sista provet du lämnade hamnade över gränsvärdet varför du inte fick något körkortstillstånd. Du undrar om du kan ansöka om en ny testperiod eller om du måste ta om ditt körkort.Bestämmelser om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p5 körkortslagen). Efter körkortsåterkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller lämplighetskraven i körkortslagen. Om tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse när det gäller olämplighet ur nykterhetshänseende bestämts till högst ett år får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd (5 kap. 14 § första och tredje stycket körkortslagen). Om föraren hade prövotid när körkortet återkallades måste hen dock avlägga nytt förarprov (5 kap. 15 § körkortslagen).Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (1 kap. 2 § körkortslagen). I ditt fall förstår jag det som att Transportstyrelsen inte godkänt din ansökan om körkortstillstånd på grund av att du är olämplig ur nykterhetshänseende. Däremot är inte din spärrtid längre än ett år. Därav är utgångspunkten att du inte behöver ta om ditt körkort. För att ett körkort ska utfärdas krävs att du har ett körkortstillstånd. Min rekommendation är att du tar kontakt med Transportstyrelsen för att undersöka om du har möjlighet att direkt ansöka om nytt körkortstillstånd eller om du måste vänta en viss tid, och att du återigen får villkor om att lämna narkotika- och alkoholprover under en viss tid. Utgångspunkten är som sagt att nytt körkort får utfärdas när du har körkortstillstånd. Var du inte inom prövotiden och din spärrtid inte var över ett år ska du inte heller vara tvungen att avlägga nytt förarprov.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får man köra utländskt registrerade fordon i Sverige?

2020-12-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Min pojkvän är från Estland och hans bil är köpt där så det står alltså "EST" istället för S på bilens registreringsskylt och han blir KONSTANT stoppad för att han har en främmande skylt. Varför?? Det finns ju ingen anledning att tro att han har begått ett brott för att bilen är köpt i ett annat land?Och VARJE gång vill dom kolla upp mig och säger samma sak "jag ser inga problem i ditt eller hans namn", detta börjar gå mig på nerverna att bli behandlade som kriminella pga en främmande skylt!! Vi båda är fläckfria så förstår inte.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler kring polisens befogenheter finner vi främst i polislagen. En polisman kan ha rätt att stoppa ett fordon eller annat transportmedel enligt 22 § polislagen givet att vissa förutsättningar är uppfyllda enligt punkterna 1-4. Det är svårt för mig att svara på din fråga utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men jag utgår från det du säger och därför antar jag att polisens ingripande beror på omständigheterna i punkten 4: "om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet.". Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering, men huvudregeln är att bilen ska vara registrerad i det land där ägaren är bosatt. Så ifall din pojkvän bor i Sverige och det är fråga om en personbil (alltså ingen tjänstebil) så ska hans bil vara registrerad i Sverige. För att bilen ska kunna registreras i Sverige så måste den genomgå en registreringsbesiktning, ursprungskontroll, samt en kontrollbesiktning. När/om bilen blir godkänd så får bilägaren en ny nummerskylt och ett nytt registreringsbevis. Av omständigheterna du anger så antar jag att din pojkvän inte har genomgått hela registreringsprocessen som gäller vid fordonsimport från utlandet. Det är ett ganska långt förfarande och jag skulle föreslå att din pojkvän kontaktar Transportstyrelsen om han inte redan har gjort det (ni kan även läsa mer om det här HÄR). Så för att svara på din fråga: Nej, polisen har inte rätt att stanna ett fordon hur som helst. Polisen har dock rätt att stanna en bilägare om det behövs för att kontrollera fordonet eller bilföraren givet omständigheterna i det enskilda fallet. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Hur stor är risken att bli av med körkortet om jag kört 80 km/h på en 60-väg?

2021-01-12 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag körde runt 80 på en 60 väg och åkte dit på fartkameran. Har haft kortet i ungefär 6 månader så prövotiden är inte slut. Undrar om de är stor chans att jag blir av med kortet. Har aldrig blivit stannad eller nått sånt innan.
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du vill veta hur stor risken är att du blir av med ditt körkort, då du kört runt 80 km/h på en 60 km/h-väg. Du nämner att du fortfarande är på prövotid samt att du aldrig har blivit stannad eller liknande innan. Tillämplig lag för situationen är Körkortslagen (KörkL). Du hittar en sammanfattning av mitt svar längst ner på sidan. Hur stor är risken att du blir av med körkortet?Först och främst, att du fortfarande är på din prövotid påverkar inte ifall du blir av med körkortet eller inte. Prövotiden innebär att om du skulle bli av med ditt körkort, måste du göra om både körprov och teoriprov för att ett nytt körkort ska kunna tillverkas till dig efter återkallelse.Enligt 5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Vad anses som en ringa överträdelse?Enligt förarbeten till lagen (prop. 1992/93:189 s. 3-4) ska ett överskridande av den tillåtna hastigheten med mer än 30 km/h inte anses som ringa och därför vara skäl för att återkallelse kan ske. Vid lägre hastigheter, exempelvis 30 km/h vid skolor och liknande, kan en hastighetsöverträdelse med 20 km/h i vissa fall anses vara skäl för att återkallelse kan komma i fråga. Dock bedöms varje enskilt fall för sig av Transportstyrelsen och även andra omständigheter tas i beaktande (exempelvis hur god sikten och väglaget var och hur mycket trafik eller människor det var i området). I ditt fall körde du 80 km/h på en 60-väg, vilket innebär en hastighetsöverträdelse med 20 km/h, vid en så kallad högre hastighetsbegränsning. Det anses, enligt förarbeten till lagen, som en ringa överträdelse och ditt körkort kommer troligtvis inte att återkallas. Istället för att få ditt körkort återkallat, kan du få en varning om det anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KörkL) Spelar det roll om jag blivit stannad eller liknande innan? Enligt 5 kap. 3 § tredje punkten KörkL, ska ett körkort återkallas om körkortshavaren genom upprepade brott, i väsentlig grad, har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikens bestämmelser eller säkerheten i trafiken. Det vill säga, det har påverkan ifall man upprepade gånger har agerat brottsligt i trafiken, dock nämner du att du inte blivit stannad eller liknande innan, så denna bestämmelse verkar inte vara tillämplig i ditt fall. SammanfattningEnligt praxis kommer ditt körkort troligtvis inte att återkallas. Detta eftersom din hastighetsöverträdelse på 20 km/h anses som en ringa överträdelse enligt propositionen, samt att du nämner att du inte begått något trafikbrott tidigare. Troligtvis kommer du istället, förutom böter, få en varning. Att du är på din prövotid har ingen betydelse för vad påföljden kommer bli, utan har betydelse vid eventuell påföljd och nytt utförande av körkort. Men som sagt är det Transportstyrelsen som i varje enskilt fall bedömer om ett körkort ska återkallas eller inte, därför kan jag inte ge ett mer precist utlåtande än det ovan. Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vilket brott aktualiseras om jag kör en trimmad moped?

2020-12-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Tjena, ja har en fråga. Om jag kör en trimmad moppe men har lätt mc kort och blir stannad av polisen. Vad klorna för påföljder? Blir endast am kortet indraget eller blir även mc kortet indraget och eftersom jag då har det på prövotid behlver jag då göra om hela körkortet för lätt mc om ja kör en trimmad eu moppe?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar vilka brott som aktualiseras när man kör en trimmad moped. Jag kommer att använda mig av flertalet lagar för att besvara din fråga: lagen om straff för vissa trafikbrott, trafikbrottslagen, körkortslagen och rättegångsbalken.Vad säger lagen?Om en moped på grund av att den är trimmad framföras i en hastighet över dennes begränsning enligt transportstyrelsen skulle detta innebära olovlig körning. Om en moped är trimmad och har kapacitet att framföras fortare är det oavsett hastighet, olovlig körning man gör sig skyldig till, lagen som reglerar detta är trafikbrottslagen 3 §.Straffet för olovlig körning är böter. Antalet dagsböter som döms ut kan vara mellan 30 och 150. Om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är max sex månaders fängelse, detta finner du i 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott.Det finns även risk för att den som kör en trimmad moped kan få sitt körkort återkallat samt en spärrtid satt. Under spärrtiden kan personen inte få ett nytt körkort utfärdat, detta finner du i 3 kap 9 § körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Förutom de ovannämnda kommer polisen med stor sannolikhet beslagta (förverka) de delar på mopeden som utgör "trimningen", detta i enlighet med 7§ Lagen om straff för vissa trafikbrott samt 27kap 1§ Rättegångsbalken.SammanfattningDen som kör en trimmad moped riskerar att rapporteras för olovlig körning. Det innebär dagsböter, samt eventuellt omhändertaget körkort och körkortstillstånd. Även den som är förälder kan dömas till dagsböter eller få körkortet återkallat för tillåtande av olovlig körning om denne haft kännedom om att mopeden är trimmad. Mer lättläst information finner du på polisens hemsida. Om körkortet blir indraget eller inte bestämmer transportstyrelsen som gör en bedömning utifrån de enskilda fallet. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Påföljden för olovlig körning och körning av ett avställt fordon

2020-12-23 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej !En vän har blivit av med sitt körkort, (har kört över bestämd hastighet), han fick böter och 3 månaders Förbud från att köra bilen. efter 4 månader blev han tagen av polisen där han hade ingen körkort, hans bil är avställd och orskaken till att köra var verkligen nödvändig . han undrar om va blir det för straff/dom, blir det fängelse?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig körningEtt fordon som kräver körkort får endast användas av den som har ett giltigt körkort för fordonet (2 kap. 1 § Körkortslagen). Om någon kör utan att vara berättigad kan denne dömas för olovlig körning. Påföljden i detta fall är böter. Brottet anses som grovt om fordonet används av någon som tidigare haft körkort och körkortet har återkallats på grund av uppenbar olämplighet. Grov olovlig körning föranleder fängelse i högst sex månader (3 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Om körkortet har återkallats av andra anledningar än uppenbar olämplighet exempelvis på grund av omständigheter såsom att spärrtiden för utfärdande av nytt körkort löpt ut anses brottet inte grovt (Se NJA 1999 s. 380, RH 2003:20, RH 2001:34). Användning av ett avställt fordonEtt avställt fordon får som huvudregel inte användas. Däremot finns det några undantag. Jag tolkar din fråga som att den gäller en personbil varför jag inte kommer gå in på undantag som gäller andra typer av fordon. Gällande personbil får ett avställt fordon användas för körning till närmaste besiktningsorgan för besiktning, det förutsätter dock att fordonet trots avställning var trafikförsäkrat och att alla fordonskatter var betalda (10 § Lag om fordons registrering och användning). Om ett avställt fordon används och inget undantag är tillämpligt kan man dömas till penningböter (23 § Lag om fordons registrering och användning).Böter Penningböter bestäms till minst 200 kr och max 4 000 kr (25 kap. 3 § Brottsbalken). Om det är fråga om ett gemensamt straff för fler brott, som det kan bli i det här fallet, kan det högsta bötesbeloppet bli 10 000 kr (25 kap. 6 § Brottsbalken). Detta gäller i ditt fall Gällande den olovliga körningen kan påföljden bli antingen böter eller fängelse i högst sex månader. Fängelset förutsätter dock att den olovliga körningen var grov. Beroende på varför körkortet var återkallat från början kan bedömningen bli olika. Angående användning av det avställda fordonet kan straffet om det inte var fråga om undantagssituationen bli penningböter. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Måste mopedbilar beakta samma regler som personbilar vid parkering?

2020-12-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej vad gäller för parkering av mopedbilar.Läser man Stockholmsstads parkeringsregler "ska en mopedbil parkera enligt samma regler som gäller för personbil"Samma sak säger Göteborgs stad fast man använder begreppet "bil" .Jag tolkar detta som att man avser samma regler som personbil klass 1. Är min tolkning rätt?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Precis som du skriver i din fråga så gäller samma regler för en mopedbil såväl som personbil vid parkering. Det har dock inte alltid varit så, tidigare fanns en möjlighet för mopedbilen att parkera på MC-parkering. Denna möjligheten har dock tagits bort genom en lagändring i vägmärkesförordningen som infördes 2017. SlutsatsDin tolkning är alltså helt korrekt, samma regler gäller för mopedbilar som personbilar klass 1. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att du återkommer till oss om du har mer frågor eller funderingar.God Jul! Vänligen,