Måste man göra ett nytt förarprov om ens körkort har återkallats?

2020-10-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, åkte dit för grovt rattfylleri 2015-11-29,blev dömd till fotboja och frigavs villkorligt 2016-07-06,finns st någon chans till att få tillbaka sitt körkort utan att ta ett nytt förarprov, är det möjligt att få ett internationellt körkort utan svenskt kör kort i botten?//Ola
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du måste göra ett nytt förarprov för att få tillbaka ditt körkort och om det är möjligt för dig att skaffa ett körkort i ett annat land. Regler rörande körkortsfrågor går att finna i, bland annat, körkortslagen. Jag kommer därför, huvudsakligen, att utgå från denna i mitt svar.Återkallelse av körkortOm en körkortsinnehavare har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri ska Transportsytrelsen återkalla dennes körkort (körkortslagen, 5 kap. 3 § 1 c). I samband med att körkortet återkallas bestäms en så kallad spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (körkortslagen, 5 kap. 6 §). Om körkortet har återkallats på grund av ett grovt brott så får spärrtiden bestämmas till lägst ett år.Utfärdande av nytt körkortKörkortsinnehavaren kan få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden har löpt ut (körkortslagen, 5 kap. 13 §). För att få ett nytt körkort utfärdat måste den sökande bland annat ha ett körkortstillstånd och ha avlagt ett godkänt förarprov (körkortslagen, 5 kap. 14 § 1 st.). Med förarprov avses såväl ett kunskapsprov som ett körprov. Det finns emellertid vissa undantag. I det fall spärrtiden har bestämts till högst ett år får ett nytt körkort utfärdas efter det att en ansökan om körkortstillstånd har gjorts (körkortslagen, 5 kap. 14 § 3 st.). Då behöver alltså inte något nytt förarprov göras. Huruvida du behöver göra ett nytt förarprov beror således på vilken spärrtid återkallelsen av ditt körkort är kombinerad med. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här.Skaffa körkort i ett annat landVad gäller möjligheten att ta körkort i ett annat land är denna högst begränsad. Inom EU/ESS kan du bara ta körkort i det land där du är folkbokförd (EU:s körkortsdirektiv 2006/126, artikel 7.1 e). Det körkortet kan du sedan använda i hela EU/ESS (körkortslagen, 6 kap. 1 §; EU:s körkortsdirektiv 2006/126, artikel 2.1). Du kan läsa mer om detta på EU:s hemsida här och här. Vidare finns det bestämmelser om utländska körkorts giltighet som säger att körkort som har utfärdats utanför EU/ESS inte är giltiga i Sverige om körkortsinnehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år (körkortslagen, 6 kap. 2 § 2 stycket). Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här. Det krävs således mycket speciella omständigheter för att du utomlands ska kunna skaffa ett körkort som är giltigt i Sverige.SammanfattningFör att veta om du måste göra ett nytt förarprov för att få tillbaka ditt körkort måste du veta hur lång spärrtid ditt körkort har belagts med i samband med dess återkallande. Skulle du behöva kontakta Transportstyrelsen om detta så finns deras kontaktuppgifter här. Därtill kan du, troligtvis, inte heller skaffa ett körkort utomlands i det fall du inte är folkbokförd i det aktuella landet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar får du gärna återkomma. Jag rekommenderar dig även att läsa på Transportstyrelsens hemsida. Där finns mycket matnyttig information rörande körkortsfrågor.Vänligen,

vad händer när man kört rattfull i EPA?

2020-10-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |En kompis har blivit påkommen att köra rattfull. Vad blir konsekvenserna av att köra en EPA med 0,7 promille i blodet?Får man indraget körkort?Hindrar det att man får ta riktigt körkort när man är 18?Prick i registret?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straff för rattfylleri och prick i registret Straffet för rattfylleri av normalgraden är böter eller fängelse högst sex månader (4§ trafikbrottslagen). Straffvärdet för rattfylleri med 0,7 promille i blodet ligger runt 100 dagsböter för en vuxen person. Är man dessutom yngre får man så kallad ungdomsrabatt på detta. 100 dagsböter som vuxen motsvarar cirka 40 dagsböter för en 15 åring, 50 dagsböter för en 16 åring, 60 dagsböter för en 17 åring och 70 dagsböter för en 18 åring. Dagsböter beräknas utifrån två parametrar, den ena utifrån brottets straffvärde, det jag ovan beskrivit, och kan hamna någonstans mellan 30-150 st, och den andra parametern bedöms utifrån personens ekonomiska förhållanden, och kan hamna mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Är man ung har man oftast inga pengar, och då lär denna del bli det lägsta möjliga. Det innebär att man är 16 år motsvarar straffvärdet cirka 50 dagsböter, och tjänar man ingenting eller väldigt lite multipliceras detta med det lägsta beloppet, alltså 50 kr. Det innebär att den totala summan för en 16 åring utan inkomst skulle bli 2500 kr. Det finns även ett litet utrymme att få ungdomstjänst för detta brott, om man är mellan 15-17 år. Ungdomstjänst ska väljas istället för böter, så länge det inte anses för ingripande i förhållande till straffvärdet på brottet, vilket det ofta anses vara i dessa typer av brott (32 kap. 2§ brottsbalken). Detta kommer registreras som en "prick i registret", alltså ett avsnitt i belastningsregistret. Det gör alla brott. Just detta brott kommer stanna i fem år i registret från domen, och sedan försvinner det (17§ 9p. lag om belastningsregister).Körkortet nu och i framtidenDet nuvarande körkortet kommer sannolikt bli indraget och spärrtiden blir som lägst ett år vid rattfylleri, men man kan istället för spärrtiden ansökan om att få alkolås. Detta kan man begära när Transportstyrelsen skickar hem ett föreläggande till en som man kan besvara. Transportstyrelsen kan även besluta om en varning istället för att återkalla körkortet, om det finns särskilda skäl för att det är tillräckligt ingripande (5 kap. 9§ körkortslagen). Dessa skäl kan ha att göra med tillfället då du begick gärningen och dina personliga förhållanden. Då tittar man på hur allvarligt brottet var, vilken trafikfara som uppstått och liknande, samt om du tidigare gjort dig skyldig till trafikbrott och hur länge du haft körkortet. Ju kortare tid du haft körkortet och ju fler brott man begått, ju mindre är sannolikheten att de kommer ge dig en varning (prop. 1997/98:124 s. 40-41). Rattfylleri anses oftast vara ett ganska allvarligt brott. När de sen gäller möjligheten att ta körkort på bil i framtiden, kommer det sannolikt påverkas av denna händelse. Körkort får bara ges till den som anses lämplig för detta, och där vägs in personliga förhållanden, tidigare trafikbrottslighet och nykterhet (3 kap. 2§ körkortslagen). Då kan det vid ansökan om körkortstillstånd påföras en spärrtid mellan 1 månad och tre år (3 kap. 9§ körkortslagen).SammanfattningsvisStraffet för rattfylleri enligt ovan blir med stor sannolikt dagsböter, och antalet beror på förarens ålder och inkomst enligt ovan. Detta innebär att man får ett avsnitt registrerat i belastningsregistret som kommer stanna där i 5 år, så länge man inte begår fler brott undertiden. Då kan registreringen stanna längre. Körkortet kommer sannolikt återkallas, även om det finns utrymme för att få en varning även om det är osannolikt i detta fall. Möjligheten att i framtiden ta körkort på bil kan också påverkas av detta.Du kan läsa mer om återkallelse av körkort och vad det innebär på Transportstyrelsens hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, du är välkommen tillbaka om du har fler frågor!Vänligen,

Varning vid trafikbrott

2020-10-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, blev tagen för "ej iaktagelse av väjningsplikt" endast godkännande av strafföreläggande och har tidigare blivit dömd för "onödigt buller av motordrivet fordon" har mitt körkort på prövotid i 1 månad till och fruktar att mitt körkort kommer återkallas. Kommer drtta resultera i återdraget körkort eller kommer jag undan med en varning?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du nyligen blivit tagen av polisen för ej iakttagelser av väjningsplikt, och de då omhändertagit ditt körkort, och nu undrar du om du kan få en varning istället för att körkortet återkallas. Om man bryter mot någon förseelse under sin prövotid som resulterar i att körkortet återkallas, måste man ta om körkortsprovet. Men i vissa fall kan Transportstyrelsen meddela varning istället för återkallelse. Har man tidigare fått en varning kan man oftast inte få en ny inom två år. Transportstyrelsen kan besluta om en varning om det finns särskilda skäl för att det är tillräckligt ingripande (5 kap. 9§ körkortslagen). Dessa skäl kan ha att göra med tillfället då du begick gärningen och dina personliga förhållanden. Då tittar man på hur allvarligt brottet var, vilken trafikfara som uppstått och liknande, samt om du tidigare gjort dig skyldig till trafikbrott och hur länge du haft körkortet. Ju kortare tid du haft körkortet och ju fler brott man begått, ju mindre är sannolikheten att de kommer ge dig en varning (prop. 1997/98:124 s. 40-41).Om Transportstyrelsen fattar beslut att återkalla körkortet kommer du sannolikt få göra om körkortsprovet.Transportstyrelsen kommer skicka dig ett föreläggande där du får möjlighet att yttra dig om händelsen. Då kan du exempelvis uppge om det inte fanns någon trafikfara på grund av att det inte fanns någon trafik, att brottet inte är särskilt allvarligt och att du endast har en månad kvar på din prövotid. Jag kan tyvärr inte mer specifikt ge dig ett svar på om du kommer få en varning eller återkallat körkort. Det ären bedömning Transportstyrelsen gör i varje enskilt fall, men det är inte omöjligt i din situation. Har du andra mer specifika frågor rekommenderar jag dig att kontakta Transportstyrelsen för vidare vägledning utifrån dina specifika omständigheter. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Får en elscooter som går i 35 km/h och har motorstyrka på 500 watt framföras på allmän väg?

2020-09-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Tänkte köpa en elscooter som går i 35 km/h och har en motorstyrka på 500 watt får den framföras på allmän väg? Den har dubbla skivbromsar fram och bak belysning och ringklocka
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en elscooter ska få framföras på allmän väg krävs att den antingen uppfyller kraven för en cykel eller en moped. Är kraven inte uppfyllda får den bara föras på inhängnat område.Är det en cykel?För att en elscooter ska få räknas som cykel krävs både att den har en maxhastighet på högst 20 km/h samt en motor som inte är starkare än 250 watt. Elscootern du beskriver kan alltså inte räknas som en cykel (2 § lag om vägtrafikdefinitioner). Är elscootern en moped?Elscootern kan inte klassas som en moped klass II. För att klassas som det krävs en hastighet på högst 25 km/h (2 § lag om vägtrafikdefinitioner). Det krävs också trafikförsäkring och körkort bland annat.Kraven för en klass I-moped är ganska höga. Det krävs bland annat att fordonet är registrerat och har en registreringsskylt baktill. Angående elscooters är regelverken inte särskilt utförliga än så länge, och det är därför oklart om det ens är möjligt om de kan klassas som en moped klass I. Trafikverket har uttalat sig om att en moped också ska uppfylla flera tekniska krav som en elsparkcykel sannolikt inte klarar. För en fullständig lista på kraven för en moped se Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa. Utifrån informationen i frågan kan jag tyvärr inte avgöra om kraven är uppfylla, men vet du själv mer om escootern i fråga kan du göra en bedömning om den verkar uppfylla kraven.En svagare elscooter hade kunnat uppfylla kraven för cykel och får då köras på cykelväg och viss allmän väg. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När måste man ha vinterdäck?

2020-10-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om Jag Får 10cm. med snö i mitten på oktober kan jag köra på mina sommardäck då eller måste jag då obönhörligen byta till vinterdäck?mvh.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är det lag på att ha vinterdäck under perioden 1 december - 31 mars om det råder vinterväglag. Som vinterlag räknas när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen, men det är polisen som avgör om det är vinterväglag på platsen du befinner dig eller ej. Om det är vinterväglag innan den 1 december är det inte lag på att ha vinterdäck. Det är dock att rekommendera att ha vinterdäck om det råder vinterväglag eftersom vinterdäck är anpassade för väglaget och ökar därmed säkerheten under bilfärden. Teoretiskt sett kan du dock ha sommardäck om det kommer snö i oktober, men jag råder dig att byta till vinterdäck eftersom de är anpassade efter det underlaget. Du kan läsa mer om när du måste ha vilka däck på Transportstyrelsens hemsida som du hittar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

återkallat körkort för gott på grund av onykterhet?

2020-10-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag fick 2 krampanfall i slutet av förra året som trafikverket tror vara drogutlösta. Dom vill ha ett läkarintyg senast den 28e oktober. jag har varit hos läkaren och gjort en massa blodprov men inga urinprov för narkotika. vad händer om allt inte kommer in till transportstyrelsen innan den 28e. Min prövotid är över därför undrar jag om dom permanent kommer dra tilbaka mitt körkort och om jag kommer vara tvungen att göra om allt eller om dom kommer dra in de tills dom får in urinprov som visar att jag är negativ. Jag har liksom aldrig begått ett brott medans jag kör eller att polisen har fångat mig köra påverkad medans jag kör. Så min fråga är vad händer efter den 28e blir mitt körkort indraget för gott och att jag måste göra om allt eller blir det indraget tills dom fått in att jag e negativ på urinproverna MVH
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att Transportstyrelsen håller på att utreda din lämplighet som förare, och du undrar nu vad som kan hända med detta i förhållande till ditt körkort. Jag är inte helt säker på hur Transportstyrelsen fått reda på dina krampanfall, om det inte är så att du blivit tagen av polisen på grund av detta under färd, eller om det är något som eventuellt läkare har anmält efter en undersökning där. I vilket fall som helst ska Transportstyrelsen undersöka din lämplighet som förare. Jag kan tyvärr inte svara på om vad som händer om du inte hinner skicka in läkarintyget till den sista dagen, det är bättre att du vänder dig till Transportstyrelsen som kan svara på denna fråga och eventuellt bevilja dig förlängd tid. Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort om du anses opålitlig i nykterhetsanseende (5 kap. 3§ 5p körkortslagen). Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Bedömningen görs utifrån en helhetsbedömning om risken för fortsatt misskötsamhet. Förarbetena till lagen säger att spärrtiden normalt hamnar på ett år (prop. 1975/76:155 s. 101). Det kan också vara så att Transportstyrelsen istället ger dig en varning, vilket kan vara möjligt då jag tolkar det som att du inte ens begått något trafikrelaterat brott i samband med dessa anfall. Om spärrtiden är ett år eller lägre, behöver man som utgångspunkt inte ta nytt körkort, varken förar- eller teoriprov (5 kap. 14§ 3st körkortslagen). Transportstyrelsen gör en enskild bedömning i varje enskilt fall, och jag kan därför tyvärr inte ge dig mer specifika svar än detta. Sannolikt kommer de inte återkalla ditt körkort på grund av nykterhetsproblematik, om det inte finns något blod/urinprov som styrker detta. Jag rekommenderar dig att kontakta Transportstyrelsen med dina frågor för att få ett bättre svar, speciellt vad avser dina frågor om vad som händer efter den 28 oktober och om du kan få förlängd tid att inkomma med läkarintyget. Men vad Transportstyrelsen kommer besluta i ditt enskilda fall kan jag tyvärr inte säga med någon vidare säkerhet. Du kan också läsa mer om återkallelse av körkort på Transportstyrelens hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen tillbaka om du har ytterligare funderingar!Vänligen,

Hur avgör man vem som var vållande i försäkringsärende vid trafikskada?

2020-10-01 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag körde min kompis förälders bil och i samband med att jag skulle backa in i en parkeringsplats så rullar en mopedbil sakta in i mig. Jag ser inte mobedbilen utan den dök upp ifrån ingenstans. Det blev ingen skada på kompisens förälders bil men det blev en skada på pojkens mopedbil. Nu vill pojkens förälder att vi ska gå till bilägarens försäkring för att ersätta skadorna på mopedbilen. Men hur gör jag för att utreda hur vållande jag var och hur vållande pojken var?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni kontaktar försäkringsbolaget och upprättar en skadeanmälan kommer ni att få beskriva händelseförloppet så som ni upplevt det. Försäkringsbolaget kommer sedan att ta kontakt med motparten och/eller dennes försäkringsbolag och den personen kommer att berätta sin upplevelse av det. Utifrån berättelserna och vad som går att utreda av händelsen kommer försäkringsbolagen att utreda vållandefrågan och vem av parterna som var vållande alternativt om båda parterna anses delvållande till skadan. Det är således inte ni själva som behöver utreda vem som var vållande eller inte utan det görs av handläggarna på försäkringsbolagen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Passagerare i a-traktor

2020-09-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Man får sitta så många att man inte utgör fara i en a-traktor, men hur får man sitta för att inte utgöra fara?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För a-traktorer gäller att passagerare inte får åka med i ett antal som gör att en fara kan uppstå. Passagerare får inte heller vara placerade i a-traktorn på ett sätt som kan utgöra en fara, enligt 3 kap. 79 § trafikförordningen. Vad regeln innebär i just ditt fall beror på hur passagerarsätet är utformat och vad som är lämpligt i just den här a-traktorn. Är sätet anpassat efter två personer borde två personer också kunna åka med och alltså utgör det inte någon fara. Av 4 kap. 6 § första stycket trafikförordningen framgår att passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare. Detta innebär att de passagerare som åker med fordonet ska sitta på platser som tillverkaren av fordonet har avsett för passagerare, vilket ofta går hand i hand med var bälten och liknande skyddsutrustning finns. Om det till exempel sitter 4 personer istället så utgör det en fara det kan också utgöra en fara om de två personerna som åker med inte sitter på sätena.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,