Kan fartkameror ta kort på andra trafikbrott än hastighetsöverträdelser?

2021-09-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejHar en fråga angående fartkameror.Kan de ta bilder på annat än om hastigheten överträtts?I mitt fall så gjorde jag en u-sväng över heldragen linje framför en fartkamera.Körde in till kanten och stannade sen svänge jag över till motsatt riktning och precis där stod en fartkamera. Vägen var 70 och jag passerade kammaren i väldigt låg hastighet Max 20-30 km/timme men gjorde som sagt en u-sväng över heldragen linje framför kameran.Behöver jag vara orolig?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om fartkameror kan ta bild vid andra situationer än hastighetsöverträdelse samt om du då i ditt fall behöver vara orolig eftersom du körde över heldragen linje.Svaret på din fråga är att fartkameror endast tar bild när de uppmäter att fordonet kör över den tillåtna hastighetsbegränsningen. Kamerorna tar alltså inte bild om man begår någon annan form av regelöverträdelse i trafiken. Du behöver alltså inte vara orolig för att ha fångats på bild av kameran. Med det sagt vill jag dock inte uppmana till att köra över heldragen linje, eftersom det ju inte är tillåtet. Vill du läsa mer kan du göra det på följande länk: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/trafikbrott/information-om-fartkameror/.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?

2021-09-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag är misstänkt för rattfylleri. Har ansökt om alkolås. Min fråga är om jag måste bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Istället för att ett körkort återkallas, kan man få behålla sitt körkort med ett villkor om alkolås under en viss tid. För detta krävs en ansökan (5 kap. 17 § Körkortslagen). Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse. (5 kap. 18 § Körkortslagen). Att ha ett villkor om alkolås, innebär att man får fortsätta framföra sitt fordon i Sverige, under förutsättning att det är utrustat med godkänt alkolås (5 kap. 22 § Körkortslagen). Det blir som ett alternativ till återkallelse. Som jag förstår det finns det ingen främre tidsram för när du kan ansöka om alkolås, utan kravet är att du fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av att du gjort dig skyldig till rattfylleri (5 kap. 16 § Körkortslagen). För att Transportstyrelsen ska kunna besluta om alkolås som är att anse som ett körkortsingripande, måste beslutet enligt 5 kap. 1 § 2 st. Körkortslagen, grunda sig på en lagakraftvunnen dom eller godkänt strafföreläggande då du har gjort dig skyldig till ett brott. Svaret på din fråga är därför att du måste bli dömd för rattfylleri, för att kunna få körkort med alkolås. Ansökan måste som nämnt ges in senast inom fyra veckor från det att du getts tillfälle att yttra dig om återkallelse av ditt körkort. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Fortkörningsböter vid förändrad hastighet

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag körde idag på en väg som alltid har varit 70 sträcka. Vägen innan är 50kmh. Längs vägen såg jag att skyltarna där det står 70 var övertäckta med plast men jag tänkte inte så mycket mer på det och körde runt 60-70kmh. Polisen stog lite längre fram och jag blev bötfälld för att dom sa att vägen är 50 sträcka. Den har alltid varit 70 tom idag då förmodligen. Frågan är om det verkligen får gå till så att skyltarna bara är övertäckta och att man förväntas köra 50 längs hela vägen när man vanligtvis alltid har kunnat köra 70 på den vägen? Borde det inte finnas någon skylt utsatt om förändrad hastighet? Mvh J
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det ställs stränga krav på bilförare att hålla sig uppdaterade om vilka hastighetsbegränsningar det är som gäller vilket dels kommer i uttryck i 3 kap. 14 § Trafikförordningen. När en skylt ändras finns det ingen skyldighet att lägga en till skylt som säger att den ursprungliga skylten har ändrats. Det finns heller ingenting i lagen som säger att det inte får gå till på det sättet heller. En hastighetsöverträdelse är ett trafikbrott där det räcker med oaktsamhet för att dömas för brottet (14 kap. 3 § Trafikförordningen), vilket innebär att det faktum att du inte visste att hastigheten hade ändrast mest sannolikt inte kommer hålla. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Kan man bli av med körkortet om man kör 7 km/h för snabbt och använder mobilen samtidigt?

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, kan man bli av med körkortet under sin prövotid om man körde tex 57 på en 50 väg med fartkamera, och kameran tar bild på dig medans du har telefonen i handen.
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan bli av med körkortet ifall man kört 57 på en 50-väg och blivit fotad med fartkamera när man har telefonen i handen.Denna situation aktualiserar flera brott, både fortkörning och användning av mobiltelefon under körning.Jag kommer dela upp mitt svar för att det ska bli tydligare och sen i slutet kommer jag sammanfatta vad som gäller. Tillämpliga lagar är Trafikförordningen (TrF) och Körkortslagen (KörkL).Har det betydelse att jag fortfarande är på min prövotid?Att man fortfarande är på sin prövotid påverkar inte bedömningen av brottet och straffet därtill. Utan prövotid innebär att om det skulle bedömas att ens körkort ska återkallas, måste personen göra nytt körprov (uppkörning och teoriprov) innan ett nytt körkort kan tillverkas till den. De som inte är på sin prövotid längre, behöver inte göra om körprovet för att få ett nytt körkort tillverkat efter återkallelse.Kan jag bli av med körkortet om jag kör 57 km/h på en 50-väg?Att man kört 57 km/h på en 50-väg klassas som en hastighetsöverträdelse och kan ge varning, böter eller körkortsåterkallelse. Man kan bli av med sitt körkort på grund av hastighetsöverträdelse, om överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL)Enligt praxis är anses en hastighetsöverträdelse med 30 km/h som skäl för återkallelse och därmed inte ringa (prop. 1992/93:189 s 3-4). I din fråga handlar det om en överträdelse med 7 km/h, vilket enligt praxis alltså anses som ringa och därför inte är skäl för återkallelse i sig själv. Dock bedöms varje fall för sig själv och även andra omständigheter tas i beaktande vid bedömningen (ex. hur god sikten var, väglaget, trafiktätheten och hur mycket människor det var i området).Vad gäller för användning av mobiltelefon i trafiken?Användning av mobiltelefon samtidigt som man kör är ett brott och regleras i 4 kap. 10 e § TrF. Lagen säger att föraren inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning så att personen håller den i handen. Om föraren oaktsamt bryter mot denna regel, döms personen till penningböter (14 kap. 3 § första punkten c TrF). Körkortet kan också bli indraget om överträdelsen anses som väsentlig utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL).SammanfattningAtt en person kört 7 km/h över hastighetsgränsen, är i sig (enligt praxis) inte skäl för återkallelse av körkort. Utan förmodligen utfärdas böter och/eller en varning. Vanligtvis innebär användning av mobiltelefon heller inte indraget körkort, men det kan göra det om överträdelsen anses som väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt och inte kan anses ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL).Men i slutändan görs en samlad och enskild bedömning av Transportstyrelsen, där flera faktorer tas i beaktande, varav jag inte kan ge dig ett mer tydligt svar än detta ovan.Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar,

Kan man få sitt körkort indraget vid upprepade fortkörningar?

2021-09-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Lawline! Det är nämligen så att jag i januari fick en fortkörningsbot där jag körde 27km över hastigheten på en 80 väg. Detta resulterade i en varning eftersom det var över 25km/h men inget indraget körkort. Nu i slutet av september så fick jag ytterligare en bot där jag körde 23km över hastigheten på en 110 väg. Eftersom att jag inte översteg 25km denna gången så kommer det inte resultera i en varning, men eftersom jag nu har 2 fortkörningar, under omloppet av ett år med cirka 8 månaders mellanrum kommer detta resultera i ett indraget körkort? Ifall det skulle bli indraget, är detta rättvist?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om ditt körkort kan bli indraget på grund av dina två fortkörningsböter som skedde med ca. åtta månaders mellanrum. Vidare tolkar jag frågan som om att du undrar över om är rättvist att i så fall få ditt körkort indraget. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av körkortslagen (förkortas KKL).Kan mitt körkort bli indraget?Ett körkort kan återkallas om du som körkortsinnehavare har överskridit den högsta tillåtna hastigheten och att denna överträdelse inte är ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KKL). Att köra för fort är alltså en grund för att få sitt körkort indraget, men inte om det var en ringa fortkörning.Vad är en ringa fortkörning?Vad som är en ringa fortkörning framgår inte direkt i lag utan det får man istället veta via praxis. Enligt praxis är en ringa fortkörning när man kör mellan 1-24 km/h för fort på en sträcka där hastighetsbegränsningen är 40 km/h eller mer. Kör man mellan 25-30 km/h för fort så är det inte längre en ringa fortkörning och man får då en varning. Kör man över 31 km/h för fort så blir konsekvensen att man får sitt körkort indraget.Omständigheterna i ditt fallI ditt fall så har du i båda fallen kört på en sträcka med en hastighetsbegränsning på över 40 km/h. I det ena fallet överskred du hastigheten med 25 km/h och i det andra med 23 km/h, vilket leder till en varning för din del och då avseende hastighetsöverträdelsen som inte var ringa – precis som du själv i princip beskrivit. Vid den andra fortkörningen så är dock denna att klassas som ringa med endast 1 km/h marginal.Ingen av fortkörningarna kan alltså ensamt leda till ett indraget körkort. Men eftersom du tidigare gjort dig skyldig till en hastighetsöverträdelse med varning som följd och nu inom loppet av ett år upprepat gjort dig skyldig till ytterligare en hastighetsöverträdelse som liknar den förra så finns en risk för att du får ditt körkort återkallat. Grunden här är att du upprepat gjort dig skyldig till liknande brott och att det därför kan vara så att du visar bristande vilja eller förmåga att rätta dig efter de lagar och regler som gäller i trafiken (5 kap. 3 § tredje punkten KKL).Vid återkallelse av körkort ska alltid en helhetsbedömning göras och här beaktas flera omständigheter. Denna bedömning görs av Transportstyrelsen och därför kan jag inte ge ett klart svar på om ditt körkort kommer återkallas eller inte. Det jag kan säga är enbart att risken finns.Är det rättvist?Om det är rättvist eller inte att få sitt körkort indraget när man kört dels 25 km/h för fort och dels 23 km/h för fort är en högst subjektiv fråga som garanterat får olika svar beroende på vem man frågar.Om jag nu ändå ska försöka ge ett objektivt svar på frågan utan personliga åsikter så skulle jag säga att man som trafikant måste beakta alla de regler som gäller i trafiken. Man bör ta hänsyn till vikten av säkerhet i trafiken och vara försiktig så att man inte skadar sig själv eller andra. Reglerna finns där av en anledning och särskilt hastighetsbegränsningarna är ofta där för att förhindra och förminska skador. Med det sagt kan det ses som rättvist att drabbas av påföljder när man upprepat och inom en förhållandevis kort tidsperiod inte följer dessa regler.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Överklagande av Transportsstyrelsens beslut

2021-09-03 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag är en tjej på 15 år som ska ta moppe Klas 1 jag ansökte av körkortstillstånd och fick hem papper. Jag glömde sedan skicka in körkortstillståndet i tid och fick några dagar hem ett nytt brev med "Avskrivning av ditt körkortärende" det står att jag kan överklaga hos förvaltningsrätten och att det ska va skriftligt, jag förstår inte vart jag ska göra överklagan kan jag bara skriva på att vanligt papper här hemma och skicka till förvaltningsrätten eller måste jag ha någon stencil och isånnafall vart finns det och hur får man tag i den?
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Vart skickar du din överklagan?Överklagandet skickar du till Transportstyrelsen, som sänder det vidare till förvaltningsrätten. Det ska ha kommit till Transportstyrelsen inom tre veckor från att du tog del av beslutet.Hur överklagar du rent praktiskt?Det finns ingen blankett, utan du skriver själv ditt överklagande, ett vanligt papper fungerar fint! Det bör innehålla vilket beslut du vill överklaga; det vill säga att ditt körkortsärende avskrivits. Sedan ska du ange varför du tycker att beslutet är fel, här kan du skriva att avskrivningen endast berodde på att du skickade in körkortstillståndet för sent. Därefter skriver du att du vill att beslutet ska ändras till att bevilja dig körkortstillstånd. Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så att domstolen kan nå ska också vara med. Överklagandet ska undertecknas av dig, och när överklagandet kommer in till förvaltningsrätten meddelas du via brev. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare vi kan hjälpa dig med, eller om det fortfarande finns något du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Blir körkortet ogiltigt vad namnbyte om man inte skickar in förnyelse?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta om ditt körkort blir ogiltigt om du inte förnyar det efter ett namnbyte. Bestämmelser om körkort finns i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Förnyelse av körkortEtt körkort måste förnyas dels i samband med att dess giltighetstid går ut dels i samband med att någon uppgift i det ändras, exempelvis vid ett namnbyte (3 kap. 14 § körkortslagen). Att ett körkort måste förnyas vid ett namnbyte, eller någon annan formell ändring av uppgifter i körkortet, beror på att det har betydelse för körkortet som legitimationshandling (prop. 1997/98:124 s.79-80). I samband med ett namnbyte skickar Transportstyrelsen automatiskt ut en ansökningsblankett, en så kallad grundhandling, till körkortshavaren. Blanketten ska därefter fyllas i och lämnas in till Transportstyrelsen på nytt. I den mån en ansökan om förnyelse av körkort inte ges in inom viss tid ska Transportstyrelsen förelägga körkortshavaren att inom viss tid efter det att denne fått del av föreläggandet ansöka om förnyelse av körkortet (3 kap. 18 § körkortsförordningen). Skulle körkortet ändå inte förnyas, trots Transportstyrelsens föreläggande, så blir det ogiltigt och körkortshavaren får inte längre köra ett fordon som kräver körkort (3 kap. 13 § första punkten körkortslagen). Ogiltigheten inträder alltså först efter det att föreläggandet inte har följts. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här och här.Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Hur och var ska en platsprotokoll fyllas i av polis?

2021-08-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hur och var ska en platsprottokoll fyllas i av polis?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag presumerar att du åsyftar platsprotokoll i samband med en hastighetsövervakning, om jag tolkat dig fel är du välkommen att ställa din fråga på nytt! Regler om hur och var en platsprotokoll i samband med en hastighetsövervakning skall gå till finns reglerat i Rikspolisens föreskrifter om hastighetsövervakning på land med hastighetsmätare (RPSFS 2003:6 FAP 331-2).Hur skall kontrollen gå till?Om polismannen väljer att lagföra dig för hastighetsöverträdelse med föreläggande av böter eller annan rapport så skall den hastigheten som visas i instrumentets display anges på föreläggandet eller rapporten. Hastigheten skall anges i km/h och avrundas till närmaste lägre heltal. Detta framgår av föreskriftens 5 kap. 1 §.Var skall kontrollen gå till?Av föreskriftens 3 kap. 7 § framgår att avståndet till det kontrollerade objektet (mätområdet) inte får understiga 20 meter och inte överstiga 400 meter. Vidare framgår det av 3 kap. 8 § av målytan skall preciseras och antecknas i platsprotokollet. Viktigt att veta är att det även framgår av 3 kap. 9 § att om en mätning görs från ett polisfordon så skall fordonet vara stillastående. Denna mätning får utöver kravet på stillastående inte heller ske genom deras vindruta, utan skall göras utifrån.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar