Kan man få tillbaka sitt körkort efter en drograttfylla?

2021-08-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Återkallat körkort för drograttfylla år 2006 kan jag få det Tillbaks?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över ifall du kan få tillbaka ditt körkort som återkallades år 2006 på grund av en drograttfylla. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av körkortslagen (förkortas KKL).Kan jag få tillbaka mitt återkallade körkort efter drograttfylla?När man fått sitt körkort återkallat på grund av en drograttfylla så måste man ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Om du inte ansöker om ett nytt körkortstillstånd kan du alltså inte få tillbaka körkortet alls.Efter ett trafikbrott där körkortet återkallas får en s.k. spärrtid, för drograttfylla är spärrtiden i regel ett år. Tidigast sex månader innan spärrtiden går ut kan du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Nu har det i ditt fall gått väldigt lång tid sedan spärrtiden om ett år gick ut så beaktat tiden kan du nu ansöka om ett nytt körkortstillstånd.Med andra ord måste du alltså ansöka om ett nytt körkortstillstånd hos Transportstyrelsen för att ha en möjlighet att få tillbaka ditt körkort.Ansökan om nytt körkortstillståndDet är sedan Transportstyrelsen som beslutar om körkortstillstånd efter en ansökan. Beviljas din ansökan om körkortstillstånd kommer Transportstyreslen att skicka ut en blankett till dig som du måste fylla i och skicka tillbaka för att ett nytt körkort ska kunna tillverkas. Får du avslag på din ansökan om körkortstillstånd så måste du ta om körkortet. Att ta om körkortet innebär att du måste ta nytt kör- och teoriprov.Det är även Transportstyrelsen som beslutar om vilka villkor som gäller för att få ett körkortstillstånd (7 kap. 2 § femte punkten KKL). Kort kan sägas att ett körkort endast meddelas till den som anses vara en lämplig förare, här tar man hänsyn till om personen är tillförlitlig i nykterhetshänseende eller inte (3 kap. 2 § KKL). När man ansöker om ett körkortstillstånd kan det hända att man blir skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som krävs för prövningen (3 kap. 3 § KKL).SammanfattningDet konkreta svaret på din fråga är alltså att det beror på omständigheterna ifall du kan få tillbaka ditt körkort eller inte. Det du åtminstone måste göra för att ha en chans att få tillbaka körkort är att skicka in en ansökan om körkortstillstånd till Transportstyrelsen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Går det att överklaga en uppkörning?

2021-08-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Finns det möjlighet att överklaga en motorcykel uppkörning? Hade körprov förra veckan och jag tyckte att jag blev orättvist behandlad. Inspektören kuggade mig för att jag körde lite över 70km på en 90 väg som hade tvår körfält. Min anledning var att det var dåliga väderförhållanden, det blåste otroligt mycket och jag har fått lära mig av trafikskolan att man ska anpassa hastigheten efter vädret när det gäller motorcykel, det fanns dessutom två körfält som jag blockerade ej trafik. Jag försökte att förklara detta för inspektören som vägrade ens lyssna. Under uppkörningen kunde jag inte heller tala om för inspektören att jag kommer köra sakta på grund av väderförhållanden då jag ej hade en mikrofon i min hjälm vilket vanligtvis både föraren och inspektören ska ha men i det här fallet var det enbart ensidig konversation från inspektören.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns i Sverige inget sätt att överklaga en uppkörning. För att ett beslut ska vara överklagbart krävs det att detta framgår av lagtexten som reglerar ärendet som beslutet berör. För uppkörningar av både personbil och motorcykel saknas en sådan överklagandebestämmelse. Detta har varit kritiserat i Sverige på grund av rättsosäkerheten och den nivå av skönsmässiga bedömningar som ett beslut fattat efter en uppkörning kan innebära, men det har i dagsläget inte skett någon förändring i lagen. Du kan givetvis rikta kritik mot den examinator som du körde upp med, men det finns tyvärr ingen möjlighet att överklaga dennes beslut så som rättsläget ser ut i dag. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

när infördes körkortskrav för moped?

2021-08-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |När infördes lagen om körkort för moped
Amanda Rydberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Idag så tillämpas körkortslagen gällande körkort för mopeder. Det finns idag två olika klasser av mopeder, moped klass 1 (EU- moped) och moped klass 2. Dessa olika klasser baseras på fordonens maxhastigheter, där klass 1 får ha en hastighet på max 45 km/h och klass 2 får ha en hastighet på max 25 km/h. Regler om mopeder är harmoniserade från EU och trädde i kraft 1998. Innan dess hade alla mopeder en fartgräns på max 30 km/h. För att få köra en moped klass 2 så behövs idag inte ett körkort men man behöver ett förarbevis enligt 2 kap 3 § körkortslagen. Om man fyllde 15 år före den 1 oktober 2009 så får man dock köra moped av klass 2 utan körkort eller förarbevis. För att idag få köra en moped av klass 1 krävs körkort med AM behörighet enligt 2 kap 1 § och 2 kap 5 § körkortslagen. Dessa övergångsbestämmelser trädde i kraft 2009. Så sammanfattningsvis har det varit krav på körkort för moped klass 1 och krav på förarbevis för moped klass 2 sedan 1 oktober 2009.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan Transportstyrelsen bevilja en ansökan om yrkestrafiktillstånd trots att du har blivit dömd för ringa narkotikabrott?

2021-08-07 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag är intresserad av att starta ett eget litet åkeri för bud och andra transporter. Jag är 34 år gammal. Jag har pengarna och erfarenhet inga anmärkningar hos kronofogden, men jag har en ringa narkotikabrott på mitt register som är 4 år gammal. Kommer det att hindra mig från att få ett yrkestrafiktillstånd? Ska jag kanske vänta 1 år tills det preskriberas med att söka? Min fråga är om det är möjligt att bli godkänd för ett yrkestrafiktillstånd om man har ringa narkotikabrott på sitt brottsregister?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av yrkestrafiklagen.YrkestrafiktillståndFör att du ska kunna bedriva yrkesmässig trafik med godstransporter på väg eller bedriva persontransporter på väg med buss krävs det att du har ett yrkestrafiktillstånd. Du ansöker om yrkestrafiktillståndet hos Transportstyrelsen. De krav som ställs för att få ett yrkestrafiktillstånd är: yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, gott anseende samt etablering (yrkestrafiklag 2 kap. 1 §).När du ansöker om yrkestrafiktillstånd så ska du även bifoga ett utdrag ur belastningsregistret. Som du skriver så kommer uppgifterna i belastningsregistret om ditt ringa narkotikabrott gallras efter fem år om straffet som du fick var böter (lag om belastningsregister 17 § 9 punkten). Trafikverket kommer alltså få information om att du har begått ringa narkotikabrott om du ansöker om yrkestrafiktillståndet nu och inte väntar ett år. Prövning av det goda anseendetI prövningen av den sökandes goda anseende ingår den sökandes laglydnad (yrkestrafiklag 2 kap. 4 §). Överträdelser och andra missförhållanden som påverkar trafiksäkerheten ses som särskilt allvarliga i bedömningen. Transportstyrelsen gör däremot en helhetsbedömning utifrån din vilja och förmåga att fullgöra dina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Eftersom du skriver att du blev dömd för specifikt ringa narkotikabrott för fyra år sedan så kan det diskuteras om det inte är ett allvarligt brott. Däremot är det även specifikt ett narkotikabrott och eftersom du ska vistas i trafiken så talar detta mot att du har ett gott anseende. Jag kan inte tala exakt om hur Transportstyrelsen kommer bedöma ditt ärende eftersom det som sagt är en helhetsbedömning och jag vet inte detaljerna om brottet eller andra kvalifikationer som påverkar din ansökan. Det är dock inte till din fördel att du finns med i belastningsregistret men det bör inte heller direkt utesluta dig från att få ett yrkestrafiktillstånd.Sammanfattning och rådVid prövningen om du uppfyller kraven för att få ett yrkestrafiktillstånd så väger Transportstyrelsen in det som finns med i belastningsregistret vid bedömningen av ditt goda anseende. Ditt goda anseende påverkas negativt av att du har blivit dömd till ringa narkotikabrott men jag kan inte direkt säga om du direkt kommer få avslag på din ansökan. Mitt råd är dock att du väntar ett år med att ansöka om yrkestrafiktillstånd tills uppgifterna om ditt ringa narkotikabrott har gallrats från belastningsregistret. Detta eftersom det kostar en hel del att ansöka om yrkestrafiktillstånd och handläggningen kan även dra ut på tiden eftersom du finns med i belastningsregistret eftersom bedömningen av ditt goda anseende försvåras.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Är det ett brott att köra på ett vilt djur?

2021-08-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hejsan!! En kollega säger att det inte är ett brott att köra på ett vilt. Men tittar man var det står i Trafikförordningen 3 kap. 14 § så tycker jag att det är ett brott. "HASTIGHET3 kap. 14 §Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse."
Cornelia Nilsson |Hejsan! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sen till din fråga - om det är ett brott att köra på ett vilt djur.Du nämner 3 kap. 14 § trafikförordningen och att det skulle vara ett brott mot denna paragraf att köra på ett vilt djur. Denna paragraf handlar om att man som förare inte endast ska följa den bestämda hastighetsbegränsningen på vägen, utan även anpassa sin körning och hastighet efter rådande förhållanden (ex. mörker, halka, sikt och övrig trafik). Detta gör att risken för olycka minskar, då det kan vara lättare att undvika eventuella faror. Dock föreligger det endast straffansvar ifall föraren agerat vårdslöst i att följa denna regel (1 § trafikbrottslagen).Det är en av de viktigaste reglerna inom körning, att man ska anpassa sig till sin omgivning för att undvika eventuella faror. Dock kan man inte undvika alla faror, och som jag tolkar lagen är det inte ett brott i sig att köra på vilt (om det inte var vårdslöst), dock är det ett brott att inte anmäla eller märka ut olyckan.Vad du ska göra om du har kört på ett vilt djurSom sagt, att köra på ett vilt djur är i sig inte ett brott, men det finns saker du måste göra när du har råkat ut för en viltolycka. Du ska så snart som möjligt ringa 112 och göra en polisanmälan, samt märka platsen där olyckan skett (ex. med en varningstriangel). Detta gäller även om djuret inte är synbart skadat eller ligger kvar på platsen. (26 § jaktlagen & 40 § jaktförordningen)Det är straffbart att inte anmäla en viltolycka; det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter.Mer om vilka djur som räknas som vilt samt vad du ska ange i en polisanmälan hittar du på polisens hemsida.SammanfattningSom jag tolkar lagen är det inte ett brott i sig att köra på ett vilt djur, men det är ett brott mot jaktlagen och jaktförordningen att inte anmäla och markera olyckan.Sen finns det såklart saker man som förare kan göra för att undvika en viltolycka, däribland vad som sägs i 3 kap. 14 § trafikförordningen om att anpassa sin hastighet efter rådande omständigheter i trafiken.Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig en hundägares strikta ansvar?

2021-08-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejNyligen inträffade en olycka där en hund blev påkörd av en cyklist. Cyklisten avvek från platsen - utan att ge sig till känna. Hunden fick omfattande skador med dryga veterinärkostnad som följd.Vad gäller under följande tre scenarier:1. Hunden gick i koppel bredvid sin ägare.2 Hunden var okopplad och sprang lös runt sin ägare.3 Hunden hade både halsband och koppel men hade slitit sig loss från ägaren.Jag är införstådd med ägarens strikta ansvar, men kan det gälla även i första fallet och hur skulle man bedöma fall nummer tre?Hur ser man på att cyklisten avvek från platsen?Vänligen
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lagen om tillsyn över hundar och katter, framförallt 19 § som anger att ägaren ska ersätta skador orsakade av hans hund även om han inte är vållande till skadan.I ett rättsfall från Högsta Domstolen, NJA 1947 s. 594, blev en hundägare skadeståndsskyldig efter att hans hund hade sprungit ut i cykelbanan och kolliderat med en cyklist. I ett annat rättsfall från Svea Hovrätt, T 9602-06, blev hundägaren inte skadeståndsskyldig då hunden varit passiv; hunden hade gått i koppel bredvid ägaren när en cyklist i hög fart hade försökt åka förbi och blivit tvungen att tvärbromsa när han såg hunden. Cyklisten ansåg att längden på kopplet hade varit vårdslöst av hundägaren men hade inte kunnat bevisa detta och fick därför ingen ersättning för sina skador. Det senare rättsfallet visar dock att det finns en möjlighet att en hundägare blir ansvarig även om hunden varit passiv och i koppel, t.ex. om man lyckas bevisa att längden på kopplet varit för långt. Sedan dessa rättsfall avgjordes har en ny lag om tillsyn över hundar och katter trätt i kraft, men det borde inte innebära någon förändring i denna sak.I ett senare rättsfall från Hovrätten, HovR T 30-12, hade en schäferhund slitit sig och bitit en annan hund i ryggen och schäferns ägare blev tvungen att betala ersättning. Dock jämkas ersättningen till hälften då den andra hunden hade haft på sig ett flexikoppel som tillåter den att röra sig mer fritt vilket i sin tur möjliggjort attacken. Enligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas om den skadelidande varit medvållande till skadan.En vägtrafikant, som med eller utan skuld till trafikolyckan, lämnar olycksplatsen kan göra sig skyldig till smitning enligt 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Begreppet trafikolycka är inte definierat, men kräver åtminstone att en skada uppstått. Enligt 2 § förordningen om vägtrafikdefinitioner är en trafikant någon som uppehåller sig på en väg; en väg i sin tur är sådan väg, gata eller led som används för trafik med motorfordon, led som är anordnad för cykeltrafik eller gångbana bredvid nämnda vägar.Sammanfattningsvis kan man utifrån ovan rättsfall se att det strikta ansvaret sträcker sig väldigt långt och omfattar sannolikt fall nummer två och tre, men att eventuell ersättning kan jämkas om det visar sig att den andra parten på något sätt varit medvållande till skadan. Det verkar finnas en möjlighet att man inte anses ansvarig i fall nummer ett, men detta kan påverkas av faktorer som t.ex. längden på kopplet och vad för typ av koppel man har.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Vilken påföljd kan jag få om jag kör utan mitt körkort?

2021-08-08 i Trafik och körkort
FRÅGA |Borttappat körkort, har förlustanmält på polisens hemsida, och skrivit till fordonsverket. Kör med ett pass, som gått ut. Vilken påföljd blir det?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt lag måste den som kör bil i Sverige ha med sig sitt körkort, annars riskerar man att dömas till penningböter på i normalfallet 500 kr (3 kap 15 § och 9 kap. 2 § körkortslagen).Det finns dock ett antal undantag till detta krav när föraren inte ska dömas till penningböter. Ett sådant undantag är om körkortet ska förnyas och föraren innan färd har gjort anmälan om att körkortet har förstörts eller kommit bort. En sådan anmälan ska göras till Transportstyrelsen (9 kap. 2 § andra stycket körkortslagen).Förutsatt att du har ett giltigt pass alternativt att du gör eller har gjort en förlustanmälan till Transportstyrelsen kan du alltså köra bil i väntan på ditt nya körkort utan att riskera böter. Om du har några fler frågor kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Vad sker om man kör mot rött ljus?

2021-08-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om man kör mot rött ljus, vad händer?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att köra mot röd ljussignal är en trafikförseelse som regleras i 5 kap. 3 § 4p. Körkortslagen. Här stadgas att den som kör mot rött ljus utan att överträdelsen är ringa ska få sitt körkort återkallat.Kör du mot rött ljus är utgångspunkten återkallelse av körkortet. Dock kan det, om det finns särskilda skäl därför, räcka med att en varning utdelas, dock under förutsättning att det anses vara en tillräcklig åtgärd, se 5 kap. 9 § Körkortslagen.Med vänlig hälsning!