Måste ett importerat fordon från Kina registreras i Sverige?

Jag äger en skogsgård som ligger enskilt och nås på privat väg. Tänker importera ett fordon från Kina som är en frontlastare med fyra hjul. Kommer enbart användas inomgårds, aldrig på väg. Måste ett dylikt fordon registreras?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om fordons registrering och användning. Nedan bestämmelser utgör hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges. Och svaret kommer inte heller att bli särskilt långt.


För vissa typer av fordon är registrering en förutsättning för att överhuvudtaget ha rätt att använda fordonet. Och i 5 § 1 p. sägs att för att bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I och terrängmotorfordon ska få användas ska uppgifter om fordonen registreras i vägtrafikregistret med de undantag som anges i 6-9 och 11 §§. Såvitt jag kan bedöma aktualiseras dock inget av dessa undantag i just det här fallet.


Med traktor avses ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap och en traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare, se legaldefinitionen i 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner. Mig veterligen är en frontlastare ett redskap till en traktor och utifrån din ärendebeskrivning, i vilken du skriver ”…ett fordon från Kina som är en frontlastare med fyra hjul.”, torde det vara fråga om en sådan traktor som avses i lagtexten.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Mot bakgrund av ovanstående lyder det korta svaret på din faktiska (och enda) fråga att det sannolikt föreligger en skyldighet för dig att registrera det aktuella fordonet.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning