Vad kan påföljden bli för fortkörning med 20 km/h?

Hej! Om jag fastnar på en fartkamera som är 60 km/h och jag kör 80km/h, vad kan påföljden bli då? Jag hade även indraget körkort i 2 månader för liite mer än 2 år sedan pga fortkörning. Nu har jag även sökt körkortstillstånd för ce, kan detta påverkas? Vad kan hända nu?. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad påföljden kan bli om du kör 80 km/h på en väg med hastighetsbegränsningen 60 km/h, med beaktande av att du haft indraget körkort för lite mer än två år sedan. Du undrar även om fortkörningen kan påverka ditt körkortstillstånd för ce-körkort.

För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av körkortslagen (KörkL) och trafikförordningen (TrF). 

Straffet för fortkörning

Att framföra ett fordon i högre hastighet än vad som är tillåtet på just den sträckan utgör brottet fortkörning. Straffet för det kan vara antingen böter, varning eller återkallelse av körkort.

När ska ett körkort återkallas?

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § 4p. KörkL). Enligt praxis anses 30 km/h över hastighetsbegränsningen som ej ringa. Även en överträdelse med 25-30 km/h kan vara skäl för återkallelse, men brukar i de flesta fall leda till varning istället. En varning kan ges ut istället för återkallelse om det av särskilda skäl kan anses som en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KörkL). Dock skriver du i din fråga att du redan sedan innan har fått ditt körkort återkallat, vilket kan påverka risken för att körkortet återkallas igen. Enligt praxis beslutas inte varning två gånger inom två år och transportstyrelsen kan göra en hårdare bedömning än vanligt om man begått flera trafikbrott. 

Ditt fall

I ditt fall har du kört 20 km/h mer än hastighetsbegränsningen, vilket enligt praxis anses som ringa och ej skäl för återkallelse av körkortet. Dock skriver du att du sedan tidigare har haft ditt körkort återkallat för lite mer än två år sedan. Detta kan möjligtvis innebära att transportstyrelsen gör en hårdare bedömning eftersom det handlar om upprepade brott (5 kap. 3 § andra stycket 3p. KörkL). 

Jag kan tyvärr inte svara på vad påföljden kommer bli för din senaste fortkörning, då det beror på flertalet omständigheter nämnda ovan och i slutändan är det Transportstyrelsen som tar det beslutet. 

Kommer fortkörningen påverka mitt ce-körkort? 

För att ta CE-körkort krävs det bland annat att du har svenskt körkort med C-behörighet och körkortstillstånd. Det krävs även att du anses som lämplig med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden (3 kap. 2 § KörkL). I sin bedömning av detta utgår Transportstyrelsen bland annat från om personen kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § andra stycket KörkL). Således är det återigen svårt för mig att svara på om din fortkörning kommer påverka körkortstillståndet för ce-körkortet, dels för att jag inte vet vilken påföljd fortkörningen kommer ge dig, dels för att det är Transportstyrelsen som gör den individuella bedömningen. 

Med detta hoppas jag att du har fått lite mer klarhet i din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. 

Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning