Fortkörningsböter vid förändrad hastighet

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag körde idag på en väg som alltid har varit 70 sträcka. Vägen innan är 50kmh. Längs vägen såg jag att skyltarna där det står 70 var övertäckta med plast men jag tänkte inte så mycket mer på det och körde runt 60-70kmh. Polisen stog lite längre fram och jag blev bötfälld för att dom sa att vägen är 50 sträcka. Den har alltid varit 70 tom idag då förmodligen. Frågan är om det verkligen får gå till så att skyltarna bara är övertäckta och att man förväntas köra 50 längs hela vägen när man vanligtvis alltid har kunnat köra 70 på den vägen? Borde det inte finnas någon skylt utsatt om förändrad hastighet? Mvh J
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det ställs stränga krav på bilförare att hålla sig uppdaterade om vilka hastighetsbegränsningar det är som gäller vilket dels kommer i uttryck i 3 kap. 14 § Trafikförordningen. När en skylt ändras finns det ingen skyldighet att lägga en till skylt som säger att den ursprungliga skylten har ändrats. Det finns heller ingenting i lagen som säger att det inte får gå till på det sättet heller. En hastighetsöverträdelse är ett trafikbrott där det räcker med oaktsamhet för att dömas för brottet (14 kap. 3 § Trafikförordningen), vilket innebär att det faktum att du inte visste att hastigheten hade ändrast mest sannolikt inte kommer hålla. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Kan man bli av med körkortet om man kör 7 km/h för snabbt och använder mobilen samtidigt?

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, kan man bli av med körkortet under sin prövotid om man körde tex 57 på en 50 väg med fartkamera, och kameran tar bild på dig medans du har telefonen i handen.
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan bli av med körkortet ifall man kört 57 på en 50-väg och blivit fotad med fartkamera när man har telefonen i handen.Denna situation aktualiserar flera brott, både fortkörning och användning av mobiltelefon under körning.Jag kommer dela upp mitt svar för att det ska bli tydligare och sen i slutet kommer jag sammanfatta vad som gäller. Tillämpliga lagar är Trafikförordningen (TrF) och Körkortslagen (KörkL).Har det betydelse att jag fortfarande är på min prövotid?Att man fortfarande är på sin prövotid påverkar inte bedömningen av brottet och straffet därtill. Utan prövotid innebär att om det skulle bedömas att ens körkort ska återkallas, måste personen göra nytt körprov (uppkörning och teoriprov) innan ett nytt körkort kan tillverkas till den. De som inte är på sin prövotid längre, behöver inte göra om körprovet för att få ett nytt körkort tillverkat efter återkallelse.Kan jag bli av med körkortet om jag kör 57 km/h på en 50-väg?Att man kört 57 km/h på en 50-väg klassas som en hastighetsöverträdelse och kan ge varning, böter eller körkortsåterkallelse. Man kan bli av med sitt körkort på grund av hastighetsöverträdelse, om överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL)Enligt praxis är anses en hastighetsöverträdelse med 30 km/h som skäl för återkallelse och därmed inte ringa (prop. 1992/93:189 s 3-4). I din fråga handlar det om en överträdelse med 7 km/h, vilket enligt praxis alltså anses som ringa och därför inte är skäl för återkallelse i sig själv. Dock bedöms varje fall för sig själv och även andra omständigheter tas i beaktande vid bedömningen (ex. hur god sikten var, väglaget, trafiktätheten och hur mycket människor det var i området).Vad gäller för användning av mobiltelefon i trafiken?Användning av mobiltelefon samtidigt som man kör är ett brott och regleras i 4 kap. 10 e § TrF. Lagen säger att föraren inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning så att personen håller den i handen. Om föraren oaktsamt bryter mot denna regel, döms personen till penningböter (14 kap. 3 § första punkten c TrF). Körkortet kan också bli indraget om överträdelsen anses som väsentlig utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL).SammanfattningAtt en person kört 7 km/h över hastighetsgränsen, är i sig (enligt praxis) inte skäl för återkallelse av körkort. Utan förmodligen utfärdas böter och/eller en varning. Vanligtvis innebär användning av mobiltelefon heller inte indraget körkort, men det kan göra det om överträdelsen anses som väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt och inte kan anses ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL).Men i slutändan görs en samlad och enskild bedömning av Transportstyrelsen, där flera faktorer tas i beaktande, varav jag inte kan ge dig ett mer tydligt svar än detta ovan.Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar,

Kan man dömas till fängelse efter att ha godtagit ett strafföreläggande?

2021-08-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag har dömts för två st drograttfyllerier vilka jag har fått böter för. Jag blev nyligen tagen för en grov olovlig körning då jag körde när jag har spärrtid på körkortet. Jag godtog strafföreläggande på plats under förhöret.På min andra drograttfylla så står det som följande- "Den brottslighet som (Mitt namn) nu befunnits skyldig till som tämligen allvarlig, men kan ändå – med beaktande av hans ungdom – stanna vid ett kännbart bötesstraff"Betyder det nu att det blir strängare straff nu?Värt att tillägga ät att jag nyligen fyllde 21 Vad kan jag vänta för straff? Böter eller fängelse? Tack på förhand!
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om rattfyllorna:Jag tolkar din fråga som att du redan fått veta påföljderna för de två gånger du dömts för rattfylleri. Att något kan "stanna vid ett kännbart bötesstraff" innebär att det gjorts en bedömning om att det räckt med att ge dig böter. Du har alltså inte dömts till en strängare straffrättslig påföljd (fängelse).Inga ytterligare, dubbelbestraffande påföljder får aktualiseras i efterhand, se 17 kap. 11 § tredje stycket i rättegångsbalken, protokoll 7 artikel 4 i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 2 kap. 19 § regeringsformen. Det vill säga: om du betalat din böter, har du redan fullgjort straffen för rattfyllorna. Inga fler, rättsliga konsekvenser kommer uppstå till följd av dessa två brott. Du kan inte heller dömas till fängelse för grov olovlig körning ifall du godtagit ett strafföreläggande:Du skriver även att du godtagit ett strafföreläggande för grov olovlig körning. Det tas bara beslut om att någon får skriva på ett strafföreläggande ifall böter ingår i straffskalan för brottet som personen gjort sig skyldig till, se 48 kap. 4 § rättegångsbalken och (48 kap. 2 § rättegångsbalken). Det hålls alltid en rättegång innan någon döms till fängelse. När man skriver på ett strafföreläggande, går man med på att det inte ska hållas någon rättegång alls. Detta innebär att du, om du godtagit ett strafföreläggande, inte kommer kunna dömas till fängelse för grov olovlig körning.Värt att notera: Jag tolkar din fråga som att du godtagit ett strafföreläggande under förhöret om grov olovlig körning. Om du istället menar att du godtagit ett strafföreläggande för någon av rattfyllorna, kan situationen ändras. Under en rättegång om grov olovlig körning kan man dömas till fängelse, se 3 § i lagen om straff för vissa trafikbrott. Du får gärna återkomma med en ny fråga till oss om jag feltolkat din formulering.Vänligen,

Får en amerikansk 16 åring med körkort köra a-traktor i Sverige?

2021-08-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får en amerikansk 16 åring med körkort köra a-traktor i Sverige?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det är tillåtet för en amerikansk medborgare att köra bil i Sverige som turist under ett års tid, se Transportstyrelsens hemsida här.För att ett körkort från en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige gäller följande:- Körkortet måste vara giltigt i det land där det har utfärdats.- Körkortet får inte ha bytts ut mot ett svenskt.- Du får inte ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år, med undantag om körkortet är från Storbritannien eller Färöarna. Om du har ett körkort från Storbritannien eller Färöarna kan du använda det i Sverige, även om du har varit folkbokförd i landet i mer än ett år.Om man har ett körkort från ett land utanför EES, så slutar körkortet enligt ovan, att gälla i Sverige när man varit folkbokförd här i mer än ett år. Om personen inte planerar att flytta permanent till Sverige, men kommer att stanna här längre än ett år, kan man ansöka om att undantag från Transportstyrelsen.Enligt 6 kap. 3 § körkortslagen kan dock ett utländskt körkort inte medföra en rätt att köra moped innan innehavaren har fyllt 15 år eller bil innan innehavaren har fyllt 18 år. I detta fall rör det sig om A-traktor där personen ifråga måste vara minst 15 år, vilket innebär att det är tillåtet för en amerikansk 16-åring att köra en A-traktor i Sverige förutsatt att ovan nämnda krav på ett giltigt körkort är uppfyllda. Viktigt att komma ihåg är att om kraven för körkortet inte är uppfyllda kan man göra sig skyldig till olovlig körning enligt 3 § Trafikbrottslagen.Hoppas ovanstående besvarar din fråga!Vänligen,

Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Blir körkortet ogiltigt vad namnbyte om man inte skickar in förnyelse?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta om ditt körkort blir ogiltigt om du inte förnyar det efter ett namnbyte. Bestämmelser om körkort finns i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Förnyelse av körkortEtt körkort måste förnyas dels i samband med att dess giltighetstid går ut dels i samband med att någon uppgift i det ändras, exempelvis vid ett namnbyte (3 kap. 14 § körkortslagen). Att ett körkort måste förnyas vid ett namnbyte, eller någon annan formell ändring av uppgifter i körkortet, beror på att det har betydelse för körkortet som legitimationshandling (prop. 1997/98:124 s.79-80). I samband med ett namnbyte skickar Transportstyrelsen automatiskt ut en ansökningsblankett, en så kallad grundhandling, till körkortshavaren. Blanketten ska därefter fyllas i och lämnas in till Transportstyrelsen på nytt. I den mån en ansökan om förnyelse av körkort inte ges in inom viss tid ska Transportstyrelsen förelägga körkortshavaren att inom viss tid efter det att denne fått del av föreläggandet ansöka om förnyelse av körkortet (3 kap. 18 § körkortsförordningen). Skulle körkortet ändå inte förnyas, trots Transportstyrelsens föreläggande, så blir det ogiltigt och körkortshavaren får inte längre köra ett fordon som kräver körkort (3 kap. 13 § första punkten körkortslagen). Ogiltigheten inträder alltså först efter det att föreläggandet inte har följts. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här och här.Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Hur och var ska en platsprotokoll fyllas i av polis?

2021-08-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hur och var ska en platsprottokoll fyllas i av polis?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag presumerar att du åsyftar platsprotokoll i samband med en hastighetsövervakning, om jag tolkat dig fel är du välkommen att ställa din fråga på nytt! Regler om hur och var en platsprotokoll i samband med en hastighetsövervakning skall gå till finns reglerat i Rikspolisens föreskrifter om hastighetsövervakning på land med hastighetsmätare (RPSFS 2003:6 FAP 331-2).Hur skall kontrollen gå till?Om polismannen väljer att lagföra dig för hastighetsöverträdelse med föreläggande av böter eller annan rapport så skall den hastigheten som visas i instrumentets display anges på föreläggandet eller rapporten. Hastigheten skall anges i km/h och avrundas till närmaste lägre heltal. Detta framgår av föreskriftens 5 kap. 1 §.Var skall kontrollen gå till?Av föreskriftens 3 kap. 7 § framgår att avståndet till det kontrollerade objektet (mätområdet) inte får understiga 20 meter och inte överstiga 400 meter. Vidare framgår det av 3 kap. 8 § av målytan skall preciseras och antecknas i platsprotokollet. Viktigt att veta är att det även framgår av 3 kap. 9 § att om en mätning görs från ett polisfordon så skall fordonet vara stillastående. Denna mätning får utöver kravet på stillastående inte heller ske genom deras vindruta, utan skall göras utifrån.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation återkallas pga sexköp?

2021-08-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan Transportstyrelsen återkalla trafiktillstånd eller Taxilegitimationen när man är straffad med dagsböter pga. Sexköp ? är det allvarlig bröt när man får 50 st / 175kr dagsböter pga sexköp? detta har skett engång DESVÄRRE :(
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om ditt trafiktillstånd eller din taxilegitimation kan återkallas till följd av att du har blivit straffad för sexköp. Bestämmelserna om återkallelse av taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation finns i 4 kap. taxitrafiklagen. Jag kommer först redogöra för vad som gäller vid återkallelse av taxitrafiktillstånd och därefter taxiförarlegitimation. Längst ner finns en slutsats där du kan läsa vad jag har kommit fram till. Återkallelse av taxitrafiktillstånd Taxitrafiktillstånd kan återkallas om det har förekommit allvarliga missförhållanden i taxitrafiken, driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet om inte en varning anses vara tillräcklig (4 kap. 1 § taxitrafiklagen). Ditt taxitrafiktillstånd kan också återkallas om du bland annat har dömts för ett allvarligt brott (4 kap. 2 § första stycket första punkten taxitrafiklagen) eller om du inte längre uppfyller villkoren för taxitrafiktillstånd (4 kap. 1 § med hänvisning till 2 kap. 5 § taxitrafiklagen). Ett av dessa villkor är att du med hänsyn till gott anseende ska bedömas vara lämplig att bedriva verksamheten. När Transportstyrelsen gör en lämplighetsprövning beaktar de bland annat din vilja och förmåga att fullgöra dina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse (2 kap. 11 § första stycket taxitrafiklagen). Ditt taxitrafiktillstånd kommer alltså att återkallas om sexköp anses vara ett allvarligt brott eller om brottet är tillräckligt för att visa på bristande laglydnad. Brott som visar på bristande laglydnad är särskilt brott mot skattelagstiftningen, narkotikabrott, gäldenärsbrott och förmögenhetsbrott (prop. 1997/98:63, s. 65 f). Trots att uppräkningen inte är uttömmande visar den på att det framförallt är andra typer av brott än sexualbrott som visar på bristande laglydnad. Till det tillkommer att Transportstyrelsen ska göra en helhetsbedömning där myndigheten bland annat ska beakta om det rör sig om en enstaka överträdelse eller om upprepade förseelser (prop. 1997/98:63, s. 66). Eftersom sexualbrott inte nämns särskilt i samband med kravet på laglydnad och eftersom det rör sig om en enstaka förseelse borde inte brottet som du har dömts för visa på bristande laglydnad enligt min bedömning, i alla fall om du inte också har begått andra brott. Det finns tyvärr inte mycket information om vilka brott enligt lagens mening är att anse som allvarliga och som kan medföra återkallelse av taxitrafiktillstånd. Eftersom du dömdes till bara 50 dagsböter och eftersom straffskalan för köp av sexuell tjänst inte överstiger ett års fängelse borde inte brottet anses som allvarligt enligt min bedömning, åtminstone sett utifrån straffvärdet som i princip borde likställas med brottets svårighetsgrad. Dagsbotens storlek, det vill säga 175 kr i ditt fall, grundar sig på dina inkomstförhållanden och inte på brottets svårighetsgrad. Sammanfattningsvis tror jag inte att brottet kommer att leda till att ditt taxitrafiktillstånd återkallas. Detta eftersom brottet varken är allvarligt eller visar på bristande laglydnad enligt min bedömning. Ingen av de övriga återkallelsegrunderna i 4 kap. taxitrafiklagen borde vara för handen. Återkallelse av taxiförarlegitimation Taxiförarlegitimation kan återkallas om du genom en brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat dig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. Om brottet eller missförhållandet inte är tillräckligt allvarligt kan du istället få en varning (4 kap. 6 § taxitrafiklagen). Frågan om sexköp kan leda till återkallelse av taxiförarlegitimation har kommit till prövning i domstol vid ett flertal tillfällen. I ett av fallen hade, vid sidan om ett antal trafikförseelser, sexköp skett i samband med yrkesutövning som taxiförare. Taxiförarlegitimationen återkallades sedan efter en helhetsbedömning (Kammarrättens i Göteborg dom 2016-09-08, mål nr 290-16). I ett annat fall skedde sexköpet inte i samband med yrkesutövningen. Domstolen kom fram i det målet till att taxiförarlegitimationen inte skulle återkallas (Kammarrättens i Stockholm dom 2019-02-21, mål nr 7079-18). Sammanfattningsvis är det av stor betydelse om du begick brottet i samband med din yrkesutövning, det vill säga under tiden som du jobbade. Om så är fallet är det sannolikt att din taxiförarlegitimation kommer att återkallas. Om sexköpet däremot skedde utanför yrkesutövningen borde enligt min bedömning inte din taxiförarlegitimation återkallas. Slutsats Enligt min bedömning borde inte ditt taxitrafiktillstånd återkallas till följd av sexköpet. Om sexköpet skedde i samband med din yrkesutövning är det sannolikt att din taxiförarlegitimation kommer att återkallas, annars kommer återkallelse troligtvis inte ske. Notera att Transportstyrelsen kommer att göra sin egen bedömning och kommer nödvändigtvis inte komma fram till samma slutsats som jag. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hjälmkrav för moped klass 1

2021-08-24 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om man är över 15, har man då fri vilja att ha hjälm vid körande eller passagerare av moped klass 1?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 4 kap. 9 § 2 p. Trafikförordningen måste den som färdas på en moped, oavsett klass, bära hjälm. Formuleringen "den som färdas" innebär att både förare och passagerare måste ha hjälm på sig. Det spelar därmed heller ingen roll vilken ålder föraren och/eller passageraren har, hjälmkravet gäller alla.Hoppas att du fick svar på din fråga!