Påverkar ny uppgift om penningböter tidigare uppgifter i belastningsregistret?

Hej, Jag undrar om man har fått dagsböter för olovlig körning 202101 och sedan får böter för fortkörning 202306. Kommer pricken för olovlig körning bort efter 5 år(202601) eller ligger den kvar till 202806 när pricken för fortkörningsböterna tas bort? Med vänlig hälsning 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som följande. Om en person 2021 får dagsböter för olovlig körning och sedan 2023 får böter för fortkörning. Hur länge kommer uppgiften om olovlig körning finnas kvar i belastningsregistret och kommer den tiden påverkas av den senare fortkörningen? 

För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av lagen om belastningsregister (LBR).

Vad innebär ett belastningsregister?

I samband med att en person blir dömd för ett brott kommer brottet och dess påföljd föras in ett så kallat belastningsregister. Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot (3 § LBR).

Uppgifterna i ett belastningsregister gallras (dvs. tas bort) efter en viss tid. Hur lång tid en uppgift finns kvar i ens belastningsregister beror på vilken påföljd man har fått (17 § LBR) och därmed inte vilket brott man begått.

Efter hur lång tid gallras dagsböter? 

Böter gallras som huvudregel 5 år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § 9 p. LBR). Dock finns det ett undantag från huvudregeln som säger att "om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning som avser samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter." (18 § LBR).

I ditt fall

Du skriver att den olovliga körningen gav dagsböter, vilket vanligtvis gallras efter 5 år. Du skriver dock inte om fortkörningen gav dagsböter eller penningböter, vilket har betydelse för om uppgifterna ska gallras var för sig eller tillsammans.

Påföljden för fortkörning är vanligtvis penningböter (14 kap. 3 § b) trafikförordningen), varför jag tolkar det som att det var det som blev påföljden även i detta fall. Isåfall innebär detta att undantaget i 18 § LBR inte ska gälla. Således blir min tolkning att den olovliga körningen kommer gallras ur belastningsregistret efter 5 år (2026) och fortkörningen kommer gallras för sig efter 5 år (2028). 


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. 

Med vänlig hälsning, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning