Kan jag riskera att bli av med mitt körkort i efterhand?

Hej. Jag åkte fast för en fortkörning på en 40 väg. Jag låg i 62 och på plats frågade jag om de kommer att ta mitt körkort. Dom sa att jag bara kommer få böter på 3200kr. Undra nu om transportstyrelsen i efterhand kan återkalla mitt körkort. Jag är också under prövotid att tillägga.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om när körkort kan återkallas finns i Körkortslagen (KKL).


Kan du riskera att bli av med körkortet i efterhand?

Det är möjligt att bli av med körkort i efterhand. Under prövotiden är grunderna för att bli av med körkortet samma som vid körkortsåterkallelse och regler om när Transportstyrelsen kan besluta om detta finns i 5 kap 3 § KKL. Transportstyrelsen kan besluta om återkallelse av körkort vid fortkörning om överträdelsen inte kan anses ringa. Enligt Transportstyrelsen sker de vanligaste återkallelsefallen när någon kört mellan 31 och 40 km/tim för fort. När hastighetsbegränsningen är 30 km/h är gränsen lägre. Eftersom du körde 22 km över hastighetsbegränsningen och vägen du körde på var en 60-väg kommer du antagligen inte att bli av med körkortet då överträdelsen får anses ringa. Om du dock skulle bryta mot trafikregler igen kan Transportstyrelsen då göra en ännu strängare bedömning.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning