Hur bestäms spärrtiden i samband med körkortsåterkallelse?

Tjena! Blivit av med körkortet under min prövotid. Körde 111 km/h på en 70-väg, alltså 41 km/h för fort. Hur lång tid tar det innan jag får ta körkort igen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur lång spärrtiden kan bli i samband med en återkallelse av körkort till följd av fortkörning. Bestämmelser om körkort och körkortsingripanden finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Återkallelse av körkort

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort beslutas av Transportstyrelsen och kan bli aktuell vid en rad situationer, bland annat, fortkörning (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen).

Spärrtid

I samband med en körkortsåterkallelse ska en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat. Spärrtiden bestäms av Transportstyrelsen och ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § andra meningen körkortslagen). Spärrtidens längd kommer att bero på trafikbrottet, ditt behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera.

Observera således att det är svårt att bedöma hur lång spärrtiden kan komma att bli i ett enskilt fall då hänsyn alltid tas till omständigheterna i det aktuella fallet. Med detta sagt framgår det av information på Transportstyrelsens hemsida (se punkten fyra) att fortkörning med över 40 km/h ofta leder till en spärrtid på mer än 2 månader. Märk väl att detta inte nödvändigtvis betyder att spärrtiden kommer att bestämmas till mer än 2 månader i just ditt fall.

Utfärdande av nytt körkort

Avslutningsvis bör det uppmärksammas att körkortsinnehavaren kan få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden har löpt ut (körkortslagen, 5 kap. 13 §). För att få ett nytt körkort utfärdat måste den sökande bland annat ha ett körkortstillstånd och ha avlagt ett godkänt förarprov (körkortslagen, 5 kap. 14 § 1 st.). Med förarprov avses såväl ett kunskapsprov som ett körprov. Det finns emellertid vissa undantag. I det fall spärrtiden har bestämts till högst ett år får, exempelvis, ett nytt körkort utfärdas efter det att en ansökan om körkortstillstånd har gjorts (körkortslagen, 5 kap. 14 § 3 st.). Då behöver alltså inte något nytt förarprov göras.

Observera dock att det för nya körkortsinnehavare löper en prövotid på två år (körkortslagen, 3 kap. 18 §). I det fall körkortet återkallas inom denna prövotid krävs det både ett körkortstillstånd och ett avläggande av ett godkänt förarprov för att ett nytt körkort ska utfärdas (körkortslagen, 5 kap. 15 §). Huruvida du behöver göra ett nytt förarprov beror således på vilken spärrtid återkallelsen av ditt körkort är kombinerad med och huruvida en prövotid gäller för körkortet. Av din fråga att döma verkar ditt körkort ha återkallats under prövotiden varför du kommer att behöva göra ett nytt förarprov innan du kan få ett nytt körkort. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här.

Sammanfattning

I samband med en återkallelse av körkort kommer körkortet att vara återkallat under en viss tid, den så kallade spärrtiden. Spärrtidens längd kommer att bero på en rad omständigheter däribland det aktuella trafikbrottet, innehavarens behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera.

Även om det inte, med säkerhet, går att sia i vilken spärrtid som kan komma att utfärdas i ett enskilt fall kan det påpekas att fortkörning med över 40 km/h ofta leder till en spärrtid på mer än 2 månader. Denna kan givetvis variera beroende på de olika omständigheterna i det aktuella fallet. Den aktuella tiden kan dock ses som en utgångspunkt vid ifrågavarande typ av fortkörning. Jag rekommenderar dig dock att läsa vidare på Transportstyrelsens hemsida. Där finns mycket matnyttig information rörande körkortsfrågor, inklusive information om återkallelse av körkort, spärrtid och nytt körkort efter återkallelse. Det är även möjligt för dig att kontakta dem med frågor i ditt ärende. Kontaktinformation till Transportstyrelsen hittar du här.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning