Vad kan hända om jag under min prövotid kör för fort på en 70-väg?

Hej. Jag har haft körkortet i c 10 månader. I dag körde jag på 70-väg. Det var mörk och regn. Jag vet inte exakt vilken hastighet körde jag men i alla fall under 90 km/h och jag såg ett starkt vitt ljus. Vad kan det leda?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Om jag har förstått dig rätt så har du kört snabbare än hastighetsgränsen och undrar om något kan komma att hända med ditt körkort. Regler om körkort finns i Körkortslagen (KKL) vilket är den lagen jag kommer använda mig av.


Kan du bli av med körkortet?

Eftersom du har haft ditt körkort i tio månader så är du fortfarande under prövotid. Grunderna för att bli av med körkortet under prövotiden är dock samma som vid körkortsåterkallelse och regler om när Transportstyrelsen kan besluta om detta finns i 5 kap 3 § KKL. Transportstyrelsen kan besluta om återkallelse av körkort vid fortkörning om överträdelsen inte kan anses ringa. Enligt Transportstyrelsen sker de vanligaste återkallelsefallen när någon kört mellan 31 och 40 km/h för fort. När hastighetsbegränsningen är 30 km/h är gränsen lägre. Eftersom du skriver att du i vart fall inte körde mer än 90 km/h på en 70-väg så har du inte kört mer än 20 km/h för fort. Du kommer alltså antagligen inte att bli av med körkortet då överträdelsen får anses ringa. Om du dock skulle bryta mot trafikregler igen kan Transportstyrelsen då göra en ännu strängare bedömning.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,


Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning