Fråga om parkeringsböter

P-bot Parkeringen hade följande skylt. Fri parkering 10-18, 2 h fritt. Övrig tid avgift. Jag anlände 09.45. Ställde p-skivan mot närmaste halvtimme, dvs kl 10. Alltså fri parkering 10-12. Fick 900 kr i böter. Jag tolkade det som att reglerna för p-skiva hade validitet. Vad gäller? Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som följande. Du har stått parkerad på en parkering där skylten visade att man fick stå där 2h gratis mellan 10-18, men övrig tid var det avgift. Du har anlänt 09.45 och stått där till kl. 12, men har sedermera fått böter.

Jag vill inleda med att säga att det ofta, på själva böteslappen, står angivet anledningen till boten. Även om det kanske inte alltid är så tydligt så är det värt att kolla vad som står på böteslappen för att få sig en klarare bild om anledningen till boten. Jag vill även betona att nedanstående redogörelse endast är en tolkning av situationen utifrån vad du har beskrivit i din fråga, jag har inte möjlighet att avgöra varför du har fått en parkeringsbot, utan om du med säkerhet vill veta anledningen rekommenderar jag dig att som sagt kika på parkeringsboten eller kontakta de som utfärdat boten. 

Min tolkning av situationen är således som följer. Det var gratis att stå på parkeringen i 2 h mellan 10-18. Du nämner att du anlände 09.45, varför jag blir fundersam över vad det har varit för regel mellan 09.45-10.00. Eftersom du skriver “övrig tid avgift” tolkar jag det som att det krävdes avgift mellan 09.45-10.00 och utan att veta närmare om en sådan avgift har erlagts, kan jag inte svarare närmare på om det var anledningen till boten. Enligt lagen ska avgift betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa (3 kap. 49 a § andra stycket 1p. trafikförordningen). 

Angående p-skiva så skriver du inte om det fanns någon skylt som visade på att det krävdes p-skiva. I annat fall ska man inte behöva ha p-skiva. Men oavsett så eftersom du skriver “övrig tid avgift”, är min tolkning att det spelar ingen roll om det fanns en p-skiva på rutan mellan 09.45-10.00 eftersom det fortfarande krävdes erlagd avgift.

Värt att nämna är även att om fordonet parkeras innan en tidsbegränsning börjar, ska klockslaget för tidsbegränsningens början (i detta fall kl. 10.00) ställas in på p-skivan, om fordonet ska stå kvar där efter denna tidpunkt (3 kap. 49 a § andra stycket 3p. trafikförordningen). Parkeringskivan ska placeras framtill i eller på bilen och tidsangivelsen ska vara väl synlig och läsbar utifrån.

Överklaga

Det du kan göra om du anser att du har fått en felaktig bot, är att överklaga. Det ska stå på baksidan av parkeringsboten hur du överklagar. Hur och till vem du överklagar beror nämligen på vilken typ av parkeringsbot (felparkeringsavgift eller kontrollavgift) som du har fått.

Med detta hoppas jag att du har fått ett tillfredsställande svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning