Felaktigt orosanmäld

Jag har blivit utsatt för en orosanmälan som i sak innehåller många helt felaktiga punkter. Jag blev förflyttad hemifrån till ett jourhem tillsamnans med mina barn. Våra barn har aldrig utsatts för våld eller bevittnat våld. Det finns heller inga anmärkningar från vare sig BVC eller dagis som antyder detta. Själva anmälan är inlämnad direkt mot min vilja och baserar sig på uppgifter till allra största del är helt uppdiktade. Jag förstår att Socialtjänsten har ett ansvar att utreda, men kan de göra det genom att försöka pressa fram förändrade svar från mig via upprepade frågeställningar och reperade hot? Jag upplever att det kan finnas rasistiska bakomliggande motiv till gur jag behandlas och att jag lever i ett lyckligt men stigmatiserat förhållande. Jag har inga konflikter med min make. Ingen har utverkat våld mot någon, barnen har aldrig farit illa. Trots detta tas ingenting jag säger på allvar utan jag utsätts endast för nya hot i hopp om att jag ska ändra på utlåtanden som både är sanningsenliga och som jag vidhållit genom hela processen. Jag upplever vidare att jag kränks i det jourhem jag placerats då övervakande människor utan förvarning kommer in till mig 24/7. Jag far illa och upplever särbehandling troligen på grund av min utländska bakgrund och jag upplever total maktlöshet av samma anledning då ingen tar fasta på vad jag säger utan enbart upprepar hot. Jag vill att hela min familj återförenas snarast möjligt. Vad bör jag göra? JO anmälan?
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”