Kan kronofogden utmäta egendom som inte tillhör gäldenären

Om vi lånar ut vår bil till vår son för att han ska kunna sköta om vårt hus när vi är bortresta, kan då Kronofogden utmäta den om de kommer till vår sons bostad för utmätning? Gör det skillnad om bilen står på gatan och inte på hans infart?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Utredning

Den lagstiftning som främst kommer behandlas vid utredning av ditt ärende är Utsökningsbalken (UB) 


Allmänna hållpunkter

För att kronofogden ska kunna göra en utmätning krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. 

1) Att egendomen tillhör eller anses tillhöra gäldenären (4 kap. 17-19 §§ UB) 

2) Att egendomen kan överlåtas (5 kap. 5 § UB) 

3) att egendomen har ett förmågenhetsvärde som vid försäljning av egendomen ger ett överskott som gör att utmätningsåtgärden är försvarlig (4 kap. 3 § UB). 


Att egendomen tillhör gäldenären 

Om gäldenären har egendom som inte anses tillhöra honom eller henne är huvudregeln att den egendom som inte tillhör gäldenären inte kommer att tas i anspråk. 


En gäldenär ska anses vara ägare till lös egendom om han har egendomen i sin besittning, detta förutsatt att det inte framgår att egendomen tillhör någon annan, 4 kap. 18 § UB. Påstår någon annan att egendomen inte tillhör gäldenären måste tredje man styrka sin rätt till egendomen.


Bedömningen om bilden tillhör gäldenären eller någon annan ligger inte i om bilen är registrerad på någon annan ägare, utan bedömningen ligger i vem bilden tillhör. Utan bedömningen görs utifrån vem som faktiskt är ägaren. Som tredje man kan man styrka detta genom exempelvis avtal om att bilden ska utlånas under en kort tid, avtal om att man fortfarande betalar kostnader för bilden, avbetalningskontrakt osv, NJA 2008 s. 444. 


Överklaga beslut

Man har även rätt att begära ändring (rättelse) om man anser att utmätningen är gjord på ett felaktigt sätt. Möjlighet att lyfta frågan till kronofogden och domstol finns. 


Bedömning 

I ditt fall kan detta bli problematiskt, ni måste kunna bevisa att bilen inte tillhör er son och att det endast är under en kort period som som han har möjlighet att använda bilen. Huvudregeln är att egendom som inte tillhör gäldenären heller inte ska utmätas för gäldenärens skuld. Men ni måste kunna bryta presumtionen om att det är sonens bil, eftersom bilen är i sonens besittning. Jag uppmanar er därför att skriva ett nyttjanderättsavtal med sonen för att lättare kunna styrka er rätt till bilen. 


Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på nelly.starkengren@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis hoppas jag att min hantering av ditt ärende har varit givande och att det  presenterats på ett tydligt och utförligt sätt. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000