Vad innebär ett beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN)?

Hej, jag är i en tvist med mitt försäkringsbolag och ärendet väntar på utslag från ARN. Om jag får rätt, har jag rätt till dröjsmålsränta på min försäkringsersättning? Det gäller kontant ersättning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar vad det innebär att du får rätt hos ARN och om försäkringsbolaget, som du har en tvist, med måste följa ARN:s beslut. Jag kommer nedan redogöra för det som är relevant för din frågeställning.


Ett beslut från ARN är en rekommendation och således inte tvingande att följa

ARN är en opartisk myndighet som löser tvister mellan privatpersoner (konsumenter) och företag. Ett företag behöver inte följa de rekommendationer som ARN beslutar. Deras beslut är endast en rekommendation och inte tvingande för företagen. Trots detta är det många företag som väljer att följa ARN:s beslut. I det fall ett företag inte följer ARN:s beslut kommer det bli svartlistat för att andra konsumenter ska ha vetskap om företagets agerande.


I och med att ett företag inte måste följa ett beslut från ARN finns det dessvärre ingen garanti att du kommer få rätt till dröjsmålsränta på din försäkringsersättning. Det du således kan göra är att skicka in en stämningsansökan mot företaget till den ort där företaget har sitt säte (10 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken (RB). Det finns dock en undantagsregel, att man som konsument kan väcka talan vid den tingsrätt där du som konsument har din hemvist. Observera dock att detta endast gäller om målet i tingsrätten kan antas bli prövat av en lagfaren domare (10 kap. 8 a § RB). Ett mål kan prövas av en lagfaren domare om värdet av det som yrkas inte överstiger hälften av ett prisbasbelopp. Då jag inte vet värdet av det som yrkas kan jag dessvärre inte ge dig ett konkret svar på vilken tingsrätt du ska vända dig till.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000