Bostadsrättsföreningens skyldigheter vid överlåtelse av bostadsrätt

Hej! Vi har en medlem i vår brf som vid köp/inflytt upptäckte mögel på balkongväggarna. Vårt försäkringsbolag var där och konstaterade att den har målats med fel sorts färg (inomhusfärg). Den nye medlemmen kräver att detta ska åtgärdas på föreningens bekostnad, men styrelsen anser inte att detta är rimligt (då den icke fackmannamässigt utfärdade målningen gjordes av den förre ägaren, och inte föreningen). Nu hotas vi med stämning, och undrar därför vem som bär ansvaret enligt bostadsrättslagen? (Vi har Bostadsrätternas mönsterstadgar 2020 version 1).

Lawline svarar

Hej!


Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!


Jag tolkar er fråga som att ni vill veta vad som gäller i den här situationen enligt bostadsrättslagen (BrL). Jag vet inte exakt vad som står i era stadgar, men jag antar att de är utformade efter och förenliga med BrL.


När bostadsrätten tillträds för första gången

När lägenheten ska tillträdas för första gången efter att den upplåtits som bostadsrätt är bostadsrättsföreningen skyldig att tillhandahålla den i ett visst skick. Den måste vara “fullt brukbar för det avsedda ändamålet” enligt den allmänna uppfattningen i orten den finns i (7 kap. 1 § BrL). Detta gäller dock bara när lägenheten tillträds för första gången, och om jag tolkar er fråga rätt verkar så inte vara fallet.


När bostadsrätten överlåtes mellan privatpersoner

Vad som gäller för skicket på bostadsrätten vid ett förvärv, alltså när en privatperson säljer den vidare till en annan, finns tyvärr inte reglerat i BrL. Då får man istället vända sig till köplagen (KöpL) som i huvudsak är tillämplig för bostadsrätter. I vilket skick bostadsrätten ska vara (vid ett sådant här typ förvärv) får alltså avgöras med hänsyn till vad överlåtaren (den som säljer lägenheten) och förvärvaren (den som köper lägenheten) har kommit överens om. I KöpL finns en rad olika bestämmelser som kan vara till vägledning vid en bedömning av om den nuvarande eller den förevarande bostadsrättsinnehavaren skall stå för felet i lägenheten, men eftersom det inte hör till er fråga kommer jag inte gå närmare in på det.


I det här fallet

I den här situationen verkar det alltså som att bostadsrättsinnehavaren borde vända sig till den personen som sålde bostadsrätten och som är part i köpeavtalet med invändningar om lägenhetens skick.


Hoppas att detta förtydligade något. Återkom gärna om ni har ytterligare frågor!


Vänliga hälsningar,

Ida BrodinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000