Ärver barn den lott som en avliden förälder skulle fått genom testamente?

2020-07-12 i Arvsordning
FRÅGA |En ensam moster har skrivit i sitt testamente att jag och mina två systrar skall ärva all kvarvarande egendom vid hennes död. Vem ärver min lott om jag dör före min moster? Jag är gift och har två myndiga barn. Måste det stå något specifikt om detta i testamentet?Tacksam för svar.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår det är det två frågor du vill ha svar på: dels vem som ärver din lott om du dör innan din moster och dels om ni behöver säga något i testamentet om hur det ska bli om du avlider före din moster.IstadarättenIstadarätten innebär att om en arvinge är avliden så träder dennas avkomlingar i den avlidnas ställe vad gäller rätten till arv. Det betyder att dina barn kommer att ärva det du skulle ha fått. StripalgrundsatsenStripalgrundsatsen innebär att varje gren inom en arvsklass ska ta lika stor del av kvarlåtenskapen. Det betyder att om det inte finns ett testamente så kommer arvet att fördelas lika mellan de barn som arvlåtaren lämnar efter sig. Dina två barn kommer då att dela lika på arvet som du skulle ha fått.TestamenteOm du tycker att det känns bäst att det skrivs in i testamentet att dina barn ska ärva din lott om du dör innan din moster så skulle ni kunna göra det. Då måste du fråga din moster om är villig att skriva in det i hennes testamente.SammanfattningDina barn ska ärva din lott om du dör innan din moster men det går fortfarande bra att också skriva in det i testamentet.Hoppas att du har fått svar på din frågaVänligen,

Vem ärver om föräldrar är döda

2020-07-03 i Arvsordning
FRÅGA |Min bror har avlidit. Hans fru avled för ett år sedan. De efterlämnar en svårt handikappad dotter.Vem ärver dottern den dagen hon avlider?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar sorgen, förhoppningsvis kan jag klara upp juridiken för dig. Frågan du ställer regleras i ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att dotterns barn ärver (ÄB 2:1 1st). Skulle någon av hennes eventuella barn vara döda ärver barnets barn (ÄB 2:1 2st). Om dottern inte har några barn eller barnbarn är ärver hennes syskon om hon har några eller deras barn/barnbarn om hennes syskon dött, varje del av släkten (dvs mammans/pappans sida) får lika stor del (ÄB 2:2 1st). Om hon saknar syskon eller syskonbarn ärver hennes mor- och farföräldrar lika delar (ÄB 2:3 1st). Är en far eller morförälder död delar den dödes barn dennes lott. Finns inga barn tar den andra mor- eller farföräldern den dödes lott. Om även han eller hon är död men har efterlämnat barn, tar barnen den dödes lott. Finns det ingen arvinge på den sidan, går hela arvet till arvingarna på den andra sidan (ÄB 2:3 1-2st). Svaret beror alltså på hur familjesituationen ser ut i övrigt men simplifierat kan man säga att arvsordningen är följande: Barn → barnbarn → föräldrar → syskon → syskonbarn → mor- och farföräldrar → mor och farföräldrars barn. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om inte är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Avlidna halvsyskons barns rätt till arv

2020-06-30 i Arvsordning
FRÅGA |hej jag har en bror som ej har barn men vi har 2 halvsyskon som är döda men de har barn som är i livet ärver de min brorockså eller
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga får svar sökas i Ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten i 2 kap. 1 § ÄB är att den avlidnes barn har rätt att ärva. Om inga barn finns är det den avlidnes föräldrar som har rätt att ärva i enlighet med 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. I detta fall skriver du att din bror inte har några barn, jag presumerar att dennes föräldrar inte finns i livet. Enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB är det då den avlidnes syskon som har rätt att ärva i sina föräldrars ställe. Detta gäller även för halvsyskon enligt 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Då din brors halvsyskon är avlidna ärver barnen till dessa i deras ställe, se 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Svar på din fråga blir således att barnen till de avlidna halvsyskonen ärver din bror. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Arvsfördelning när endast kusiner och död makas systrar återfinns

2020-06-30 i Arvsordning
FRÅGA |En fråga om arv: när hustrun avlider ärver hennes äkta man alla hennes tillgångar, men vilka ärver maken den dag han avlider? Makarna har inga barn, ej heller några föräldrar i livet. Maken har inga syskon, men kusiner, hustrun har syskon.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du valde lawline för din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vem som ärver vem i ditt scenario. jag kommer endast utgå från den informationen jag har blivit given och kommer utgå från Ärvdabalken för att besvara din fråga. Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Dock säger 3:1 ÄB att maken till den döda gifta personen ska få överta all kvarlåtenskap när personen i fråga dör. Denna princip har företräde framför 2:1 ÄB. . Enligt 2:2 ÄB så framkommer det att om inga bröstarvingar finns så ska föräldrarna få ta del av arvet. Om en av föräldrarna är döda, ska syskonen ärva den döda förälderns del, 2:2 ÄB andra stycket. Är ett av syskonen i sin tur döda, går arvet till det döda syskonens barn, 2:2 andra stycket ÄB. 2:3 ÄB anger att om föräldrar, syskon eller syskonbarn inte finns, ska mor- eller farföräldrar ärva i deras ställa. Om dessa är döda, ska i sin tur deras kvarlevande barn (syskonen till den dödes föräldrar) ärva. Är även dessa döda, stannar arvsordningen. Kusiner kan aldrig ärva utan pengarna går till allmänna arvsfonden. 3:2 ÄB anger att om kvarlevande arvsberättigad släkting enligt 2:1 eller 2:2 ÄB återfinns när efterlevande make har avlidit ska hälften av den kvarlevande makens egendom fördelas till denna. Vad innebär detta för den döde maken? Detta innebär att i detta fall kan kusinerna inte få ärva honom, om inget testamente existerar. Hustrun har syskon som enligt 2:2 är berättigade till arv och enligt 3:2 ÄB ska få ta del av hustruns arv, vilket ska motsvara 50 % av efterlevande makes totala egendom. Kort och gott, makens kusiner får ingenting av makens egendom i arv, medan den döde hustruns syskon får 50 % av arvet.

Vem ärver när ett ogift syskon utan barn avlider?

2020-07-12 i Arvsordning
FRÅGA |Min avlidna frus bror som är ensamstående utan barn, vilken arvsordning gäller?Jag eller mina 2 söner?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När jag besvarar din fråga så kommer jag att utgå från att dina söner är din och din avlida frus gemensamma barn, dvs bröstarvingar. Jag kommer även att förkorta ärvdabalken till ÄB som är tillämplig när det gäller arv.IstadarättenIstadarätten innebär att om en arvinge, din fru, är avliden så träder dennas avkomlingar i den avlidnas ställe vad gäller rätten till arv. Det innebär att om sönerna också var hennes barn så kommer de att ärva det din avlidna fru skulle ha fått.Andra arvsklassenI ditt fall så hade arvlåtaren, din frus bror, inga arvingar eller make som har rätt till arv. Då går arvet till den andra arvsklassen, vilket är arvlåtarens föräldrar och deras barn (2 kap. 2 § ÄB). Jag antar att din avlidna frus och brors föräldrar, dina söners morföräldrar, också är avlidna vilket innebär att arvet kommer att fördelas lika på de syskon som finns. Var din fru det enda syskonet så kommer hela broderns arv att komma till dina söner. StripalgrundsatsenStripalgrundsatsen innebär att varje gren inom en arvsklass ska ta lika stor del av kvarlåtenskapen. Det betyder att om det inte finns ett testamente så kommer arvet att fördelas lika mellan de barn som arvlåtaren lämnar efter sig. Jag antar att det inte finns ett testamente och då kommer sönerna att dela lika på arvet.SammanfattningNär din avlidna frus bror dör så kommer dina söner att dela lika på arvet.Hoppas att du har fått svar på din frågaVänligen,

Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?

2020-07-01 i Arvsordning
FRÅGA |Dotter avliden, finns föräldrar och även syskon till den avlidnaÄrver endast föräldrar sin dotters tillgångar ?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv och arvsordningen hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasserI den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga bröstarvingar, som i detta fallet, så går vi vidare till den andra arvsklassen. Här hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte längre är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).Eftersom att det framgår av din fråga att föräldrar fortfarande är i livet, så är det endast dem som ärver den avlidnes tillgångar. Om bara en av föräldrarna är i livet däremot, så träder syskonen i den avlidna förälderns ställe – d.v.s. att föräldern som fortfarande är i livet ärver hälften av den avlidnes förmögenhet, och syskonen får dela på den andra hälften.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Arvsordning

2020-06-30 i Arvsordning
FRÅGA |Mamma köpte ett hus. Jag står för lagfart en. Vad händer vid en bouppteckning. Och det finns fler bröstarvingar.
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din mor har köpt huset åt dig och att du står på lagfarten samt således är ägare av huset.ArvsklasserI Ärvabalk (ÄB) finner du arvsklasserna som reglerar arvsordningen. Den första arvsklassen består av arvlåtarens barn, bröstarvingar. Har den avlidne personen inga barn ärver personer i den andra arvsklassen.Den andra arvsklassen är av arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte är vid livet ärver den avlidne personens syskon. Om arvlåtaren inte heller har syskon vid livet ärver syskonets barn. Det finns även en tredje arvsklass. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, se 2 kap. 1-3 §§ ÄB. Om en person är gift när den avlider ska dock kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken innan någon av de andra arvsklasserna ärver den avlidne enligt 3 kap. 1 § ÄB.Vad innebär detta för dig?Detta innebär således för dig att även om din mor köper huset åt dig, så kommer du att vara ägare till huset då det är ditt namn som står registrerat som ägare (genom lagfarten). Det innebär att då din mor avlider så ingår inte det huset hon har köpt till dig i hennes bouppteckning, eftersom hon inte är ägare till huset, se 20 kap. 4 § ÄB.Det huset som din mor har köpt till dig ingår i din bouppteckning, som sker i samband med din död, och huset kommer att kunna ärvas av dina arvingar. Detta eftersom du är husets ägare. Det innebär vidare att din make/maka, barn eller barnbarn kommer att ärva först eftersom dem ingår i den första arvsklassen och har därmed företräde framför de andra arvsklasserna. Skulle du inte ha några bröstarvingar i den första arvsklassen går man vidare och kollar i dem andra arvsklasserna. Först när det inte finns någon arvinge i den första och andra arvsklassen kan dina syskon och syskonbarn (som tillhör den tredje arvsklassen) ärva huset. Vänligen,

Kan syskon ärva mitt hus som min mor köpt till mig?

2020-06-29 i Arvsordning
FRÅGA |hej, kan jag och min mor köpa ett hus där jag dotter är ensam ägare?Vad kan hända vid min mors bortgång, kan syskon kräva del av vårt hus?Kan vi gardera oss?MvhAgneta
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ArvsklasserI Ärvabalk (ÄB) finner du arvsklasserna som reglerar arvsordningen. Den första arvsklassen består av arvlåtarens barn, bröstarvingar. Har den avlidne personen inga barn ärver personer i den andra arvsklassen.Den andra arvsklassen är av arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte är vid livet ärver den avlidne personens syskon. Om arvlåtaren inte heller har syskon vid livet ärver syskonets barn. Det finns även en tredje arvsklass. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, se 2 kap. 1-3 §§ ÄB. Om en person är gift när den avlider ska dock kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken innan någon av de andra arvsklasserna ärver den avlidne enligt 3 kap. 1 § ÄB.Vad innebär detta för dig?Detta innebär således att du och din mor kan köpa huset tillsammans, där du kan vara ensam ägare till huset. Detta görs genom att ni anmäler att du äger huset till 100 %. Det innebär således att dina syskon inte kan ärva huset av din mor vid hennes bortgång. Om du inte har andra arvingar såsom make/maka, barn eller barnbarn så kan dina syskon ärva huset av dig, om du äger huset till 100 %.Om ni verkligen vill gardera er så kan jag rekommendera er att få din mor att skriva ett testamente där det framgår att du ärver hela huset.SammanfattningDu och din mor kan köpa ett hus tillsammans där det i alla handlingar framgår att du ensam äger huset till 100 %. Om det är du som står som ensam ägare så kan inte dina syskon kräva en del av huset vid din mors bortgång.Om ni ändå vill gardera er så rekommenderar jag att ni skriver ett testamente där det tydligt framkommer att du ärver hela huset. Vänligen,