Tillhör halvsyskon samma arvsklass som helsyskon?

2020-05-24 i Arvsordning
FRÅGA |Arvstätt andra arvsklassen:Hej, jag har en morbror som inte har så långt kvar.Han har inga barn, ingen fru, ej heller någon av sinaföräldrar kvar i livet.Bredvid honom finns två halvsystrar, en ännu levande efter hans far, en avliden efter hans mor.Frågan är: Jag och min helbror som är efter den avlidna systern på moderssidan, ligger vi i samma arvsrättsklass som den ännu levande halvsystern på faderssidan?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ja, du och din bror är i samma arvsklass (den andra) som den ännu levande halvsystern på fadersidan. Dvs hade din morbror gått bort nu och omständigheterna varit desamma- hade hans tillgångar delats på hälften. Det ena halvan hade gått till hans halvsyster och den andra halvan hade du och din bror fått dela på, dvs ni hade fått ¼ var av det totala arvet, 2:2 3 st Ärvdabalken. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad har en arvinge för skyldigheter vid bouppteckning?

2020-05-24 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Min mormor är avliden. Eftersom min mor är avliden så går väl hennes del till mig? Mormor har två barn till. Har jag även skyldighet att hjälpa till med bouppteckning o.s.v? Ligger i process att bli adopterad av mina fosterföräldrar. Men det har inte gått igenom än. Visst är det dagen mormor avled på som gäller? Att jag inte var adopterad just då.
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis vill jag börja med att beklaga sorgen efter din mormor. Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Vem ärver din mormor?Som utgångspunkt så är det din mormors barn, alltså din mamma och hennes syskon, som ärver henne när hon har gått bort (2 kap. 1 § ÄB). I detta fallet så kommer arvet att fördelas på tre då det finns tre syskon men där du enligt istadarättens princip kommer att ärva din mammas andel eftersom du är hennes barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Du kommer att vara berättigad till arvet även om du ligger i process att bli adopterad av dina fosterföräldrar. Vad har du som arvinge för skyldigheter?Som arvinge till din mormor är du tillsammans med de andra arvingarna dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB). Detta betyder att ni tillsammans förvaltar dödsboet under bouppteckningen. Om ni har svårt att komma överens om hur detta ska göras så kan ni ansöka om en boutredningsman som istället förvaltar dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). Om det är så att du är under 18 år så kommer dina fosterföräldrar genom adoptionen att bli dina vårdnadshavare och kommer då istället att bevaka din rätt i dödsboet. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor och att mitt svar var till hjälp. Vänligen,

Arvsordning och samboförhållande

2020-05-21 i Arvsordning
FRÅGA |Vår son avled i en tragisk olycka vi föräldrar är i livet båda två vår son hade två minderåriga barn och en sambo vem ärver honom
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Inledningsvis vill jag beklaga sorgen. Tillämpliga lagar är ärvdabalken (ÄB), sambolagen (SamboL) och föräldrabalken (FB). I mitt svar utgår jag från att testamente inte har upprättats.Sambor ärver inteSambor ärver inte enligt svensk rätt. En efterlevande sambo har emellertid rätt att begära bodelning (8 § första stycket SamboL). Bodelningen innebär att den så kallade samboegendomen, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL), delas lika mellan den efterlevande sambon och er sons dödsbo.Arvet tillfaller barnenEr sons arv kommer att tillfalla hans barn. Barn finner vi i den första arvsklassen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). De ärver allt eftersom arvet alltid stannar vid den arvsklass där arvingar finns. Arvet kommer således fördelas mellan barnen, vilket innebär att de kommer att erhålla hälften var (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).Förvaltning av minderåriga barns egendomBarnen är minderåriga. De kommer således inte att få råda över sina respektive egendomar (9 kap. 1 § FB). Det här betyder att det är deras förmyndare, vanligen föräldrarna/föräldern, som kommer att förvalta arvet tills de blir myndiga. Om efterlevande sambo är barnens förälder kommer således denne att förvalta arvet fram till dess (10 kap. 2 § FB).Hoppas ni fick svar på er fråga.Med vänlig hälsning,

Arvsordningen - arvets fördelning mellan bröstarvingar

2020-05-20 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver mig när jag dör? Jag har 2 söner varav den äldsta sonen har 2 barn, i den händelse att alla tre skulle vara avlidna den dagen jag avlider. Får då min yngsta son hela min kvarlåtenskap?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att du inte skrivit ett testamente. Jag kommer först berätta allmänt hur arvsreglerna fungerar för att sedan berätta vad som gäller i ditt fall.ArvsordningenRegler om arv hittas i ärvdabalken.Arvtagare är uppdelade i tre klasser (2 kap ärvdabalken).I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och deras avkomlingar (barnbarn osv). I första hand ärver barnen och det är endast om något barn har avlidit som barnbarnen ärver.I den andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon. För att arvsklass två ska bli aktuell krävs att det inte finns några bröstarvingar. I första hand är det föräldrarna som ärver. Har någon av föräldrarna avlidit så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon.I den tredje och sista arvsklassen ingår mor- och farföräldrar samt deras barn (dvs. den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar). Har någon av mor- och farföräldrarna avlidit så ärver dennes barn i mor- eller farförälderns ställe. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen.Om den som avlidit inte har några arvingar i varken arvsklass 1, 2 eller 3 så går arvet till den Allmänna arvsfondenVem ärver din kvarlåtenskap?Det framgår i din fråga att du har två söner och att den äldsta sonen har två barn. Skulle båda sönerna vara vid liv när du avlider så delar sönerna lika på arvet (50 % var). Om den äldsta sonen och hans två barn avlider innan dig så går hela arvet till din yngsta son.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur fördelas arvet när det finns ett särkullbarn?

2020-05-24 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, jag har en fråga, min mamma och pappa är gifta men min pappa har ett barn med en annan som varken jag eller han har kontakt med, så min fråga är, vem är er vad när båda avlidit, hus och bil medmera om dom ej skrivit testamente, kan pappas andra barn kräva 1/4 av huset även om mamma och pappa äger det tillsammans?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsordningen är som sådan att den avlidnes barn ärver först, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingarna har dessutom rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den andel av arvet som arvingen ska få. Till exempel om A har två barn, har dessa två barn rätt till 50% vardera, detta utgör således deras arvslott. Laglotten blir därmed 25% vardera. Skulle arvlåtaren testamentera bort allt har hans bröstarvingar fortfarande rätt till sin laglott och kan därmed jämka testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Detta gäller dock bara bröstarvingar. Om båda dina föräldrar avlider kommer deras egendom delas upp i en s.k. bodelning. Bodelning innebär att man delar upp all egendom som man har gemensamt och även enskilt för att veta vad varje make har rätt till. Den egendomen som tillfallet din pappa kommer delas på alla hans barn, även det barnet som han har sedan tidigare, dvs. särkullbarn. Din mammas egendom delas upp på sina barn. Låt oss säga att din pappa har 4 barn totalt, varav ett är ett s.k. särkullbarn. Resterande 3 är gemensamma barn. Eftersom din pappa har 4 barn kommer hans del således delas upp på dessa barn, dvs 25% vardera. Alltså kommer din pappas barn sedan tidigare ha rätt till 25% av hans kvarlåtenskap. Skulle din pappa avlida före din mamma så kommer ditt och dina syskons arv tillfalla er mamma först. Det är först när hon sedan avlider som ni får ta del av er pappas arv, just för att de är gifta. Däremot skulle din pappas särkullbarn ha rätt till sin laglott direkt vid avlidandet. Denna kan välja att avstå, men har åtminstone rätt till att då ut sin del av arvet direkt (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Sammanfattningsvis har en bröstarvinge alltid rätt till sin laglott som är hälften av arvslotten. Din pappas barn sedan tidigare har således rätt till sin del av hans kvarlåtenskap och har rätt att ta ut den delen direkt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Arvsordning vid bortgång före arvsskifte

2020-05-23 i Arvsordning
FRÅGA |En ensamstående barnlös kvinna ärver en äldre släkting enligt dennes testamente. Kvinnan avlider innan boet har skiftats. Hennes närmaste släkting är en yngre broder. Vem ärver henne?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om arvtagaren dör innan boet har hunnit skiftas innebär det i sig ingen förändring förutom att personen själv inte kan ta emot arvet. Det avgörande är att arvtagaren avlidit efter arvlåtaren. Se 1 kap 1 § ärvdabalken. I ditt exempel verkar detta vara fallet, kvinnan verkar ha avlidit en tid efter hennes äldre släkting. Arvet som skulle tillkomma kvinnan kommer då tillfalla dödsbodelägarna i kvinnans dödsbo, alltså de som kommer att ärva kvinnan. Utifrån din information är den närmsta i arvsordningen hennes yngre bror. Brodern kommer då att ärva henne och även det hon ärvt från den äldre släktingen. Detta är förutsatt att ingen annan faktor påverkar arvsordningen såsom ett testamente. Hoppas att du fick svar på frågan!Med vänlig hälsning

I vilka fall ärver barnbarn?

2020-05-20 i Arvsordning
FRÅGA |Hej de är så att min farmor har avlidit den 2020 och min pappa dog 2014 Hur blir de då med arv får jag ta del av arvet om de nu finns nåt får jag då den delen av arvet som min pappa skulle ha fått efter min Farmor som var hans mamma
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att din farmor inte har skrivit ett testamente. Jag kommer först berätta allmänt hur arvsreglerna fungerar för att sedan berätta vad som gäller i ditt fall.ArvsordningenRegler om arv hittas i ärvdabalken.Arvtagare är uppdelade i tre klasser (2 kap ärvdabalken).I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och deras avkomlingar (barnbarn osv). I första hand ärver barnen och det är endast om något barn har avlidit som barnbarnen ärver.I den andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon. För att arvsklass två ska bli aktuell krävs att det inte finns några bröstarvingar (barn, barnbarn osv). I första hand är det föräldrarna som ärver. Har någon av föräldrarna avlidit så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon.I den tredje och sista arvsklassen ingår mor- och farföräldrar samt deras barn (dvs. den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar). Har någon av mor- och farföräldrarna avlidit så ärver dennes barn i mor- eller farförälderns ställe. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen.Om den som avlidit inte har några arvingar i varken arvsklass 1, 2 eller 3 så går arvet till den Allmänna arvsfondenÄrver du efter din farmor?När din pappa avled så trädde du in i hans ställe. Du har alltså helt rätt i att du ärver den delen av arvet som din pappa skulle ha ärvt.Hoppas du fått svar på din fråga!

Bröstarvingar har inte blivit kontaktade om bouppteckning

2020-05-18 i Arvsordning
FRÅGA |Varför fick inte mina barn något beslut om bouppteckning när deras pappa gick bort, utan systern tog allt, vi barn hörde inte av någon bodelningsman. Kan detta ha gott rätt till?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga enligt följande. En far har gått bort och barnen har inte kontaktats om bouppteckning. Istället har systern till fadern tagit allt. Min utgångspunkt är att den avlidne inte varit fadern varken varit gift eller sambo vid sin död.Barnens arvsrättDet är ärvdabalken (1958:637) (ÄB) som reglerar frågor som rör arv. Ett barn som är bröstarvinge har som huvudregel rätt att ärva sina föräldrar, och alltid rätt till sin laglott (2 kap 1 § ÄB). Om det ej finns bröstarvingar och föräldrarna är döda har syskon rätt att ärva (2 kap 2 § 2st ÄB). Det är också möjligt att som syskon ärva genom testamente, men ett testamente får inte inskränka bröstarvingarnas rätt till laglott.BouppteckningMed utgångspunkt i det ovanstående bör alltså barnen vara omedelbart arvsberättigade bröstarvingar. En sådan ställning medför att de är delägare i dödsboet och ska vara med att förvalta detta (18 kap 1 § ÄB). Det är också dödsbodelägarna som utser en eventuell boutredningsman (19 kap 1 § ÄB). En bouppteckningshandling ska upprättas som styrker dödsbodelägarnas rätt (20 kap 1 § ÄB och 20 kap 3 § ÄB). Ett undantag för detta är när den avlidna har mycket begränsade tillgångar (20 kap 8a § ÄB) Samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen (20 kap 2 § ÄB). Om det skulle finnas ett testamente som kränker ett bröstarvinges rätt till laglott kan bröstarvingen vid bouppteckningssammanträdet göra gällande jämkning (7 kap 3 § ÄB). StraffansvarVid en bouppteckning intygar de som tagit befattning över boet under ed att uppgifterna som lämnats är korrekta. Om systern har upprättat felaktig bouppteckning, och därmed kränkt bröstarvingarnas laglott, kan hon bli föremål för straffansvar. De brott som främst aktualiseras är osann försäkran och vårdslös försäkran (15 kap 10 § BrB). Om bouppteckningen upprättats på ett felaktigt sätt kan handlingen också förklaras ogiltig.SammanfattningSammanfattningsvis verkar det som att bouppteckningen inte har gått rätt till. Barnen bör ha närvarat vid bouppteckningen eftersom de är bröstarvingar och dödsbodelägare. Det finns en risk för att systern kan ha begått brott om hon upprättat en felaktig bouppteckning. Om det finns ett bouppteckningsavtal som upprättats felaktigt kan detta också förklaras ogiltigt. Jag skulle råda bröstarvingarna till att kontakta en jurist som kan företräda deras intressen. Hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.Med vänlig hälsning,