Hur fördelas arvet efter min systers död i en viss situation?

Tack så hemskt mycket för ert tidigare svar i fråga ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT Arvsordning 05/06/2024 Hur ser arvsordningen ut i en viss situation?! 

Följdfråga: Maken som dog 2013 hade en bror som var död då min systers make dog. Brodern i sin tur hade två barn. Det kan noteras att den gemensamme sonen inte ärvde någonting efter sina föräldrar. Ska brorbarnen ärva någonting nu efter min systers makes efterlämnade förmögenhet om 1 400000 kr. 

Lawline svarar

Hej 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Din fråga regleras främst genom bestämmelserna i Ärvdabalken.


Vilka regler blir av betydelse för din fråga?

Av den fråga du hänvisar till framgår det att du är en av dem som kommer att ärva. Det framgår vidare en viss arvsordning. Av din följdfråga framgår dock även att det finns en bror till din syster make. Det innebär att eftersom din syster var gift kommer hon ärva denne (3 kapitlet 1§ ÄrvB). Det innebär vidare att när så din syster avlider kommer din del av släkten och din systers mans släkt vardera ha rätt till en del kvarlåtenskapen från din syster. Man brukar säga att i de fall när den förste maken avlider så har den efterlevande maken arvsrätt, medan de andra arvingarna (första och andra arvsklassen, barn, föräldrar och syskon) endast har efterarvsrätt, vilket innebär att de har rätt till arvet när så din syster går bort (3 kapitlet 2§ ÄrvB). 


Vad innebär bestämmelsen för din fråga?

För din fråga innebär så bestämmelsen om efterarv följande:

När din syster nu tyvärr avlidit kommer du som enda arvinge enligt arvsordning i regel ärva din syster halva av kvarlåtenskapen dvs. hälften av 1,4 miljoner. 

Den andra halvan kommer så din systers makes bror eller dennes föräldrar att ärva. Är din systers makes brors föräldrar vid liv ärver dem förre din systers makes bror. Är din systers makes brors föräldrar avlidna ärver så din systers makes bror. Skulle så din systers makes bror ha barn kommer dem ärva det efter först efter att din systers makes bror också avlidit.


Sammanfattningsvis

Så som jag tolkar din fråga och från tidigare svar framgår det att du i regel i denna situation ska ärva hälften av din syster kvarlåtenskap och din systers makes bror ska ärva den andra delen. Dennes barn ska först ärva om din systers makes bror avlidit vilket gör att dem träder i hans ställe enligt Istadarätten. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Juridik är ibland komplicerat och ger ofta uppkomst till fler frågor så tveka inte att höra av dig med ytterligare följdfrågor eller en helt ny fråga om det skulle uppkomma!


Med vänliga hälsningar,  

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo