Kan man utesluta bröstarvingars avkomlingar från att ärva mig?

2021-08-29 i Arvsordning
FRÅGA |3 söner varav en avliden Ärver hans 2 barn mig ? Kan man i ett testamente utesluta dom då jag inte vill att dom ska ärva mig ??
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om den legala arvsordningen och sätt att utesluta arvingar från ditt arv. Svaret på frågan reglerar i ärvdabalken. Den legala arvsordningenEnligt lag består den första arvsklassen av arvlåtarens bröstarvingar (dina barn). Dessa är därmed de första som har rätt att få lika lott av ditt arv när du går bort, (2 kap. 1 § ärvdabalken). Är det så att en bröstarvinge har gått bort innan arvlåtaren är det bröstarvinges avkomlingar (barn) som har rätt att mottaga arvet som bröstarvingen skulle ha fått och därmed dela lika på den lotten, (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). Detta kallas för istadarätt och är en obegränsad rätt för avkomlingar i nedstigande led att ärva arvlåtaren i bröstarvingens ställe.Rättsverkan av ett testamenteDen legala arvsordningen kan dock frångås genom upprättandet av ett testamente. Genom testamentet kan du ändra på arvsordningen och hur mycket som ska fördelas mellan arvingar. Detta gäller dock med undantag för vissa begränsningar. Dina bröstarvingar, eller deras avkomlingar, kan nämligen aldrig göras arvlösa, (7 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar har nämligen rätt till halva arvslotten, så kallade laglotten. Detta gäller även för bröstarvingarnas avkomlingar. Av den anledningen kan du alltså inte göra din avlidna sons barn arvlösa, utan de kommer att ha rätt till att dela på åtminstone laglotten från det arv du efterlämnar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fördelning av arv

2021-08-23 i Arvsordning
FRÅGA |Skiftestillgångar att fördela 302 064.44.A 1/8 andel 37758.06:-B 7/24 andel 88102.13:-C 7/24 andel 88102.13:-D 7/24 andel 88102.13:-Varför är det olika andelar, jag är särkulle barn.Skall inte kvarlåtenskapen delas lika efter arvskiftet.
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur en kvarlåtenskap fördelas beror på flera omständigheter så som relation till den avlidne, skulder och testamente för att nämna några. Med de knapphändiga uppgifterna jag fått kan jag tyvärr inte bedöma vad som hänt. Skicka gärna in en ny fråga där du skriver mer i detalj vilken relation respektive arvtagare har, samt om den avlidne har ärvt av make eller liknande. Med vänliga hälsningar

Vem ärver?

2021-08-18 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver min kompis?Hen är fd utbytesstudent som efter studierna för ca 15 år sedan valde att bosätta sig permanent i Sverige och har sedan blivit svensk medborgare. Hen är från Ryssland och har inga släktingar i Sverige. Hen är singel och barnlös.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Under förutsättning att det inte finns ett testamente där din vän förklarar hur hen ville att kvarlåtenskapen skulle fördelas så försöker den som uppger boet att ta reda på om det finns några anhöriga kvar i hemlandet. För det fall att det inte skulle finnas det så tillfaller arvet Allmänna Arvsfonden. Mer information om deras arbete kan du läsa här: Dödsboavveckling och testamenten - Arvsfonden. Hoppas du fått svar på din fråga och vi beklagar förstås sorgen efter din vän.

Hur ska min systers arv fördelas?

2021-08-09 i Arvsordning
FRÅGA |Min syster dog nyligen och jag undrar hur hennes arv fördelas? Vi hade inte mycket kontakt men vi är bara 5 kvar i släkten just nu! Jag, min bror och vår 90 åriga mor! Min bror har även 2 barn! Finns det någon fast ordning i detta fallet och hur fördelas det då? Vår far och hans syster är döda sen många år tillbaks!
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din syster inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att du undrar hur hennes arv ska fördelas. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Den legala arvsordningenI svensk rätt fördelas den avlidnes kvarlåtenskap (som utgångspunkt) enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Nedan redogör jag kort för den första och andra arvsklassen. Den första arvsklassen I första hand ärver arvlåtarens (d.v.s. den avlidnes) barn hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen tar lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har något av arvlåtarens barn avlidit, gäller enligt den s.k. istadarätten att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den andra arvsklassenI andra hand ärver arvlåtarens föräldrar hela kvarlåtenskapen, om arvlåtaren saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Föräldrarna tar hälften var (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Har någon av arvlåtarens föräldrar avlidit, får arvlåtarens syskon dela på den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder hans eller hennes barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att din systers föräldrar tar hälften var av arvet, förutsatt att din syster inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att hon saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Av din fråga framgår dock att er far är avliden sedan många år tillbaka, varför hans barn (d.v.s. du och din bror) får dela på hans lott. Detta innebär alltså att: - 2/4-delar av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla er mor, - 1/4-del av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla er bror, - 1/4-del av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla dig.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur fördelas sons arv om han har halvsyskon?

2021-08-26 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min sons pappa avled - 13 vi var ogiftaInnan dess träffade han en ny kvinna (ogifta) och fick en dotter, ett halvsyskon till min son. Arvet efter fadern, syskonen emellan är klart. Min son inväntade på ett arv efter sin farfar som avled - 18Nu har min son hastigt avlidit och arvet efter farfadern har nu lösts ut till både min nu avlidne son och sin halvsyster med lika belopp. Men vem ärver nu min sons arvsbelopp efter farfadern? (Min son har även en halvbror också, fast på min sida) Vänligen Vill göra rätt.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först av allt vill jag beklaga din förlust. Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga och jag tolkar det som att din son fått ut sitt arv från sin farfar och du undrar vem som är rättmätiga arvtagare efter din son. Som utgångspunkt ska närmaste arvingar ärva i första ledet, hit hör ens barn och barnbarn, detta är första arvsklassen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Ifall inga arvingar finns i första arvsklassen som i det aktuella fallet går man vidare till den andra arvsklassen. I första hand ska arvlåtarens föräldrarna ärva hälften var. Du kommer således att få ärva hälften av din sons kvarlåtenskap medan andra halvan ska gå till din sons pappa (2 kap. 2 § 1 stycket ärvdabalken). Ifall ena föräldern dock är död delar syskon och halvsyskon till den avlidne på dennes arv. I ärvdabalken görs ingen skillnad på arvsrätten för hel- och halvsyskon (2 kap 2 § ärvdabalken). Så i detta fall kommer din sons halvsyster att ärva det som egentligen skulle tillfallit din sons pappa, hade din son haft ett helsyskon hade denne delat lika på din faderns arv med din sons halvsyster i och med att båda hade varit pappans avkomlingar. Din andra son (din sons halvbror) kommer inte att få ärva den andelen av arvet som tillfallit din sons pappa då han inte är dennes avkomling utan han har efterarvsrätt till den andelen av arvet som du får, han ärver alltså efter dig. Så slutsatsen är att du kommer att ärva hälften av din sons kvarlåtenskap medan din sons halvsyster kommer att ärva andra halvan i och med att hon är det enda syskonet som är en avkomling av din sons far som egentligen hade fått arvet om han var vid liv. Din andra son kommer att ha en efterarvsrätt till dig. Jag hoppas Du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Ärva sin farbror trots testamente?

2021-08-19 i Arvsordning
FRÅGA |Hej.Har en farbror som har gått vidare nu.Min pappa dog 2010.Dom har en bror till som e i livet.vad jag undrar e om jag kan ärva han som gick bort även om han har skrivit testamente,?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB). Det är bara bröstarvingar - dvs barn, barnbarn, etc - som har en ovillkorlig arvsrätt även om testamente finns, den s.k laglotten (ÄB 7:1). Med det sagt är det inte uteslutet att du ärver din farbror. Eftersom din pappa är död träder du i hans ställe i arvsordningen (ÄB 2:2 2st). Om din pappa skulle ärvt så ärver med andra ord du, t.ex om din farbror bara testamenterat gällande viss egendom. Notera dock att din farbrors barn och föräldrar har företräde i arvsordningen så om någon av dessa är vid liv så saknar du arvsrätt (ÄB 2:1-2). Jag hoppas detta svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vad händer med vårt döde syskons arvsandel?

2021-08-14 i Arvsordning
FRÅGA |Jag och min bror har fått var sin gåva i form av pengar från vår far. Vår andra bror ville eller kunde inte ta emot sin gåva pga sjukdom och är nu död. Vad händer med dom pengarna som han egentligen skulle ha fått? Min far vill inte ge pengarna till min döde brors tre barn. Så dom finns kvar på min fars konto. Hur kommer den framtida arvsfördelningen efter vår far att se ut?
Maya Hempel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med er döde brors arv. Av relevans är också att du och din andra bror har fått varsin gåva. Detta räknas nämligen ofta som förskott på arv.Förskott på arvI regel anses gåvor som ges till en bröstarvinge medan arvlåtaren lever vara ett förskott på arvet (6 kap 1 § ärvdabalken - ÄB). De pengar som du och din bror mottagit av er far kommer alltså sannolikt avräknas från era respektive arvslotter vid en kommande arvsfördelning. Reglerna om förskott på arv kommer ur tanken på att alla arvlåtarens barn ska behandlas lika. Vid ett arvskifte kommer värdet av era gåvor läggas till i kvarlåtenskapen före det totala värdet fördelas mellan de arvsberättigade. Din och din brors andelar minskas sen med vad ni mottagit i förskott på arv. Det finns ett undantag. Man gör ingen avräkning av förskottet om det tydligt framgår av omständigheterna att arvlåtaren inte avsett att gåvan ska utgöra ett förskott på arv. Det kan framkomma av till exempel ett gåvobrev eller i ett testamente. Hur blir fördelningen?Om er far inte tydligt markerat att de pengar du och din bror fått i gåva inte ska betraktas som förskott på arv kommer värdet på gåvorna räknas av från era arvslotter. Det innebär att du och din bror kommer erhålla mindre i arv jämfört med er numera avlidne bror eftersom han inte mottog några pengar. Tanken bakom reglerna är att ni alla syskon ska få ta del av en lika stor del av er fars arv. Om er far däremot meddelat att det varit hans avsikt att gåvorna ni fått under hans liv inte ska betraktas som förskott på arv ska avräkning inte ske. Då fördelas arvet som om ingen gåva givits och du och dina två syskon får dela lika på arvet efter er far. Förutsatt att inget annat står i hans testamente. Din avlidne brors pengarEftersom er bror är avliden kommer hans del av arvet från er far tillfalla hans barn. Om det är flera barn delar de lika på sin pappas del (2 kap 1 § ÄB). Detta förutsatt att er far inte skrivit något annat i sitt testamente. Oavsett har er avlidne brors barn alltid rätt till den så kallade laglotten. Detta eftersom de enligt den legala arvsordningen trätt i sin fars ställe avseende rätten till arv som bröstarvingar.SammanfattningsvisVad jag ovan sagt innebär alltså att du har rätt till en tredjedel av arvet, din levande bror till en tredjedel av arvet och er avlidne brors barn får dela på den sista tredjedelen. De pengar du och din bror mottagit tidigare kommer avräknas från era delar om det inte gjorts uppenbart att dessa inte ska utgöra förskott på arv. Om din far skrivit ett testamente kan förutsättningarna förändras men dina syskonbarn kommer oavsett ha rätt att dela på sin avlidne fars laglott. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss på Lawline igen.Vänligen,

Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon?

2021-08-06 i Arvsordning
FRÅGA |Jag undrar ifall halvsyskon har samma rätt till att ärva som helsyskon? Nu tänker liksom på fall dät det inte finns några andra arvingar än syskon i bilden!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt den lagstadgade arvsordningen som återfinns i 2 kap. ärvdabalken (1958:637) (ÄB), är bröstarvingar de närmaste arvingarna. Detta innebär att barn eller barnbarn ärver i första hand. Om det inte finns några bröstarvingar, går arvet enligt 2 kap. 2 § ÄB till den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna är avliden ska arvlåtarens syskon dela på den avlidne förälderns lott, vilket följer av 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. Halvsyskon har tillsammans med helsyskon rätt till del i den andel som skulle ha tillfallit deras förälder, vilket följer av 2 kap. 2 § 3 st. ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,