Kan man ärva av sina syskon?

2021-08-02 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag ensam min bror. Mina syskon lever inte längre.
Elin Andrén |InledningSvaret på din fråga beror lite på hur er familjesituation ser ut och eventuella testamenten. Därmed kommer jag nedanför kortfattat beskriva ärvdabalkens (ÄB) regler i allmänhet och vilken möjlighet syskon har att ärva varandra. När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att det inte finns något testamente som avtalar bort ärvdabalken.De olika arvsklassernaOm den avlidne var gift ärver den efterlevande maken hen (3 kap. 2 § ÄB). Om den avlidne var ogift ärver hens närmaste släktingar. Möjligheten för släktingar att ärva bestäms utifrån en viss turordning som utgår ifrån tre olika arvsklasser. De arvingar som ingår i varje arvsklass tar lika lott av kvarlåtenskapen d.v.s. delar lika på arvet. Om en arvinge i en arvsklass är avliden och har barn som är i livet träder barnen in som arvingar i dess ställe, vilket kallas för istadarätt. Den första arvsklassen är den avlidnes barn och barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Om din bror har barn eller barnbarn kommer alltså din brors arv tillfalla dem. Men om han inte har barn eller barnbarn och därmed inte finns några arvingar kvar i den första arvsklassen kommer arvet att tillfalla den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). Den andra arvsklassen består av föräldrar, syskon och syskonbarn. Om din bror har en förälder vid liv kommer du och den föräldern alltså behöva dela lika på arvet. Den tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar och i andra hand deras barn (exempelvis den avlidnes moster) (2 kap. 3 § ÄB). Den tredje arvsklassen ärver endast om det inte finns någon arvinge kvar i den andra arvsklassen. SlutsatsSammanfattningsvis kommer du att ärva din brors kvarlåtenskap i helhet, förutsatt att han inte har några arvingar i första arvsklassen och att du är ensam arvinge i den andra arvsklassen. Om endast en av din brors föräldrar är vid liv kommer du att behöva dela lika på arvet med hen. Om dina avlidna syskon har barn kommer de också att ärva din bror på grund av istadarätten, och du kommer i sådana fall att behöva dela lika på kvarlåtenskapen med dina syskonbarn. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Om du vill ha fortsatt vägledning i processen kan du boka en tid med en av våra skickliga jurister här: https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.Med vänliga hälsningar,

Har styvbarn arvsrätt?

2021-07-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej är gift, inga egna barn eller gemensamma. Har fått 4 barn på köpet. Vill inte att någon av barnen ska ärva mig ,? Kan man skriva testamente fastän man är gift??
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga reglerar den svenska arvsrätten (och dess ordning) samt hur man kan sätta denna ur spel genom att testamentera bort egendom. Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).Jag har tolkat det som att du är gift med någon som har barn sedan tidigare och att ni inte delar några gemensamma barn. Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Exempelvis så har din partner fyra barn sedan tidigare; dessa kommer då ärva all hans kvarlåtenskap jämnt fördelat enligt arvsrätten. Hur ser arvsrätten ut för dig?Eftersom barnen inte är dina bröstarvingar så kommer barnen inte få ärva dig enligt 2 kap. 1 § ÄB. Styvbarn återfinns varken i den första, andra eller tredje arvsklassen som jag nämnde ovan, vilket innebär att barnen inte kan ärva dig.Hur påverkar ett testamente arvsrätten?Såsom jag antydde ovan så finns det en möjlighet att sätta arvsrätten ur spel. I första hand så utgår man från den svenska arvsrätten vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar. Äktenskapsstatus har ingen påverkan på din rätt att upprätta ett testamente. Om du fortfarande är intresserad av att upprätta testamente så är det alltså fullt möjligt, men märk väl att det inte finns någon risk för styvbarnen att ärva dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fördelning av arv

2021-07-31 i Arvsordning
FRÅGA |Jag hade en bror som gick bort 2019 han var gift och har 3 barndock inte med henne han var gift med. Min pappa är också död, min mamma lever. När hon går bort vem ärver henne förutom jag, min brors barn eller henne han var gift med?
Doorsa Salehy |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring arv regleras i Ärvdabalken (1958:637) [ÄB].De lämpliga arvingar delas upp i tre klasser (2 kap. ÄB).I den första arvsklassen finns bröstarvingar till den avlidne. Här ingår den avlidnes barn och deras avkomlingar (detta blir barnbarn osv). Här prioriteras barnen i första hand. Barnbarnen ärver i de fall barnen har avlidit också. (2 kap. 1§ ÄB). I den andra arvsklassen har vi föräldrar och syskon till den avlidne. Däremot blir andra arvsklassen endast aktuellt om det inte finns någon arvtagare från första arvsklassen. Här prioriteras föräldrarna till den avlidne först och sedan den avlidnes syskon. (2 kap. 2§ ÄB).Slutligen har vi tredje arvsklassen där mor- och farföräldrar ingår. Här ingår även avkomlingar till den avlidnes mor- och farföräldrar, dvs. moster, faster, morbror och farbror (2 kap. 3§ ÄB). Om den avlidne saknar arvingar kommer arvet att gå till den allmänna arvsfonden. (5 kap. 1 § ÄB). I ditt fall innebär detta att din mammas arv kommer att delas lika mellan hennes bröstarvingar, dvs du och din bror. Din brors del kommer därmed att delas lika mellan hans 3 bröstarvingar. Din brors sambo kommer inte att kunna ärva något av honom då sambor saknar arvsrätt enligt svensk rätt. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Min son har avlidit, vem ärver honom?

2021-07-28 i Arvsordning
FRÅGA |Min son har avlidit, han var änkling sedan 4 år. Jag och hans bror är hans enda släkt.Vem ärver honom.Kan vi göra en förenklad bouppteckning? Hans tidigare fru hade barn, och de har sagt under 4 år att de ska hämta lite saker, när min son dog samma dygn ringer de och påstår att de minsann nu ska hämta och ha 50% av det min son har.Vad gör jag? Så tacksam för svar.Mvh
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din son var änkling vid sin bortgång, att barnen till din sons avlidna fru nu vill ha 50% av hans kvarlåtenskap och att du därför undrar vem som har rätt att ärva honom. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).Vem ärver enligt den legala arvsordningen? I svensk rätt fördelas kvarlåtenskapen som utgångspunkt enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. I första hand ärver arvlåtarens avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.) kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I andra hand ärver arvlåtarens föräldrar kvarlåtenskapen, om arvlåtaren saknar avkomlingar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om någon av arvlåtarens föräldrar är avliden, får arvlåtarens syskon dela på den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket första meningen ÄB).Av din fråga framgår att du och din sons bror är hans enda släkt. Din son saknar alltså avkomlingar och det är därför hans föräldrar och/eller syskon som ska ärva honom. Barnen till din sons fru kan dock ha rätt att ta del i hans bo, om:- din son har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente- barnen till din sons fru har avstått sitt arv till förmån för din son.Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spel Din son kan ha förordnat om sin kvarlåtenskap genom ett testamente och därigenom frångått den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB). Barnen till din sons fru är alltså arvsberättigade, om din son har testamenterat hela eller en del av sin kvarlåtenskap till dem. Särkullbarn kan avstå sitt arv till förmån för den efterlevande makenOm arvlåtaren var gift vid sin bortgång, tillfaller kvarlåtenskapen i regel hans eller hennes efterlevande make (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Det vill säga, när din sons fru avled, skulle hela hennes kvarlåtenskap som utgångspunkt tillfalla din son. Bröstarvingar som inte är din sons bröstarvingar, s.k. särkullbarn, har dock alltid rätt att få ut sitt arv (3 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄB). Om barnen till din sons fru i stället avstod sitt arv till förmån för din son, har de rätt att ta del av din sons bo när han avlider (3 kap. 9 § ärvdabalken). Detta kallas för efterarv. Om barnen till din sons fru har avstått sitt arv till förmån för din son, har de alltså rätt att ta del i hans bo när han avlider.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är att om din son saknar avkomlingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.), är det hans föräldrar och/eller syskon som ska ärva hela hans kvarlåtenskap – förutsatt att han inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente. Barnen till din sons fru kan dock ha rätt till efterarv, om de har avstått från sitt arv efter mamman till förmån för din son. Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ärver jag hela min brors kvarlåtenskap?

2021-08-02 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag ensam min bror. Mina syskon lever inte längre och han var ogift och hade inga barn
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din bror inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att du undrar om du ensamt ärver hela hans kvarlåtenskap.Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Den legala arvsordningen I svensk rätt fördelas kvarlåtenskapen som utgångspunkt enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. I första hand ärver arvlåtarens barn kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Om något av arvlåtarens barn har avlidit, gäller enligt den s.k. istadarätten att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 1 § andra stycket andra meningen ÄB). Om arvlåtaren saknar både barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v., ärver arvlåtarens föräldrar kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Skulle någon av arvlåtarens föräldrar vara avliden, får arvlåtarens syskon dela på den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket första meningen ÄB). På samma sätt gäller att om ett syskon som ska ärva har avlidit, får syskonets barn träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 2 § andra stycket andra meningen ÄB).Vad gäller i ditt fall? Av din fråga framgår att din bror var ogift, att han inte hade barn och att era gemensamma syskon inte längre lever. Slutsatsen är därför att du, i egenskap av hans enda syskon, ärver kvarlåtenskapen, om din bror inte har några barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v., om era föräldrar inte längre är i livet och om hans andra syskon också saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spelObservera dock att din bror kan ha förordnat om sin kvarlåtenskap genom ett testamente och därigenom frångått den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Se till att syskonbarn inte kan ärva

2021-07-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Vem ärver mej när jag går bort? Jag är gift men har inga egna barn. Min fru har två barn i tidigare äktenskap. Jag hade en helbror som är avliden och han fick 2 barn med sin fru. Mina föräldrar finns inte i livet. Vi äger gemensamt en fastighet. Om det nu är så att mina brorsbarn tillhör dem som får ärva men jag vill att allt går till min fru om hon fortfarande lever vid mitt frånfälle. Avlider hon först så vill jag att allt går till hennes barn och inget till mina brorsbarn när jag avlider. Hur går jag tillväga. Tack från Hasse
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan ge hela eller så stor del av ditt framtida arv som möjligt till dina syskonbarn, istället för att din fru ska ärva allt. Jag kommer i mitt svar att utgå från rådande lagtext och utgå endast från den information du har givit mig i din fråga. Vad säger lagen?Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Dock säger 3:1 ÄB att maken till den döda gifta personen ska få överta all kvarlåtenskap när personen i fråga dör. Denna princip har företräde framför 2:1 ÄB. .Enligt 2:2 ÄB så framkommer det att om inga bröstarvingar finns så ska föräldrarna få ta del av arvet. Om en av föräldrarna är döda, ska syskonen ärva den döda förälderns del, 2:2 ÄB andra stycket. Är ett av syskonen i sin tur döda, går arvet till det döda syskonens barn, 2:2 andra stycket ÄB.Enligt 3:1 och 7:1 är det enbart bröstarvingar och makar som får ärva och alltid har en garanterad rätt att få ärva. Det innebär att farföräldrar, syskon eller de från arvsgrupp nr 2 och 3 inte har en garanterad rätt att ärva.Kan en make uteslutas från sitt arv? Nej är svaret på detta då 3:1 ÄB säger att en make alltid har rätt till 4 basbelopp i arv från sin döda make. Vad innebär detta för dig? Detta innebär då att enligt svensk lag så har din fru rätt att ärva allt efter din död, och det är först efter hennes död som eventuella syskonbarn kan åberopa rätt till arv från dig. Dock i och med att syskonbarnen inte har en garanterad arvsrätt enligt lag, så kan, och bör du, via ett testamente skriva att din fru ska få ärva allt efter dig och att din frus barn från tidigare äktenskap/förhållande ska ärva det som återstår av ditt arv vid hennes död. Din fru bör i sin tur göra ett liknande testamente där hon anger att all egendom som hon innehar, ska endast fördelas mellan hennes barn, bara för att göra det extra tydligt och garantera att dina syskonbarn inte kan komma och kräva något i efterhand. Hoppas att det var svar på din fråga!

Betydelsen av adoption vid arv

2021-07-29 i Arvsordning
FRÅGA |HejEn morbror har avlidit, har aldrig varit gift, ingen sambo,inga barn. Alla syskon döda. Vi syskonbarn ska nu ärva honom. En annan avliden morbror hade en adopterad son som är död och han har i sin tur en son. Frågan är om den sonen är arvsberättigad
Frida Nygren Björk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om adoption och arvsrätt hittas i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB) och jag kommer att utgå ifrån dessa för att besvara din fråga. Adoptionens betydelseEtt barn som har adopterats ska anses vara adoptivförälderns barn, i det här fallet din avlidne morbrors son, istället för barn till de biologiska föräldrarna (4 kap. 21 § FB). Det innebär att rättsverkan av adoptionen blir att den adopterade sonens barn är din morbrors barnbarn. ArvsrättenJag tolkar det som att din morbror inte hade fler barn än sin adoptivson och att barnbarnet samt ni syskonbarn är hans närmsta levande släktingar. Om alla bröstarvingar (barn) är döda blir det barnbarnet som ersätter dem i arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB). Även om din morbror skulle ha upprättat ett testamente har barnbarnet därför rätt till hälften av arvet, sin laglott (7 kap. 1 § ÄB).

Den legala arvsrätten.

2021-07-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej Ärver legala arvingar om det finns ett testamente som de delgivits och godkänt. De legala arvingarna är den avlidnes, sedan 20 år tillbaka avlidna maka, inga barn finns
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall legala arvingar i form av en maka har rätt till arv fastän det finns ett testamente som delgivits och godkänts.Till att börja vill jag konstatera att den legala arvsrätten endast aktualiseras när arvet ska skiftas och ett testamente inte har upprättats. I detta fall finns ett testamente som delgivits och godkänts, varför arvet ska fördelas utefter det och inte den legala arvsordningen. Sedan vill jag också redogöra för att den legala arvsrätten delas upp i tre arvsklasser; 1. bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB), 2. föräldrar 2 kap. 2 ÄB) och 3. farföräldrar och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Då den ena klassen inte finns hoppar man till den nästa osv. I ditt fall verkar det som att du blandat ihop den legala arvsrätten med den avlidnes maka, vilket alltså ej faller inom några av arvsklasserna.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,