Arvsfördelning och istadarätten i den tredje arvsklassen

Arvsklass 3. Fem fastrar/ farbröder och 8 mostrar/ morbröder är arvsberättigade. Totalt 13 st. Delas arvet rakt av med 1/13 till alla eller går 8/13 till fastrar: farbröder och 5/13 delar till mostrar/ morbröder!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga gäller arvsfördelning. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Jag tolkar utifrån din fråga att dina fastrar/ farbröder och mostrar/ morbröder är de enda släktingar vid liv just nu. Jag tolkar också att det inte finns något upprättat testamente

Den legala arvsordningen:

När det inte finns något testamente delas arvet upp enligt den legala arvsordningen. Den delas upp i de så kallade arvsklasserna. Arvsklasserna ser ut så här:

Första arvsklassen (se 2:1 ÄB):

  • Den dödes barn (bröstarvingar). Ifall bröstarvinge inte lever - den dödes barnbarn. Ifall bröstarvinges barnbarn inte lever - den dödes barnbarns barn ifall barnbarn. Etc

Andra arvsklassen (se 2:2 ÄB):

  • Den dödes föräldrar. Ifall föräldrar inte lever - den dödes syskon. Ifall syskon inte lever - den dödes syskonbarn. Etc.

Tredje arvsklassen (se 2:3 ÄB):

  • Den dödes mor-/farföräldrar. Ifall mor-/farföräldrar inte lever - den dödes farbror/faster & morbror/moster.

Ifall någon som har rätt till arv enligt den legala arvsordningen inte är vid liv, ska deras barn, om de finns, ärva i deras ställe med lika lott. Detta enligt istadarätten.

Den första arvsklassen kommer först. En arvsklass ska vara helt uttömd innan arvet går vidare till nästa arvsklass enligt parentelprincipen. Det krävs alltså att det inte finns någon i den första arvsklassen för att någon i den andra arvsklassen ska ärva, eller någon i den andra för att den tredje arvsklassen ska ärva.

Ditt fall:

Utifrån din fråga har jag tolkat att det inte finns några bröstarvingar. Det innebär att det inte finns någon i den första arvsklassen. Enligt parentelprincipen går vi vidare till den andra.

Dock verkar det inte finnas någon där heller, vilket gör att vi går vidare till den tredje.

Först i den tredje arvsklassen har vi den dödes mor-/farföräldrar. Dessa träder in i den dödes föräldrars ställe. Ifall föräldrar (men inga i första arvsklassen) var vid liv skulle arvet delas lika mellan dem (1/2 var).

Ifall alla mor-/farföräldrar var vid liv (men inga i andra eller första arvsklassen) ska alltså den dödes mormor och morfar dela på 1/2 (vad den dödes mamma skulle ärvt) och den dödes farmor och farfar dela på 1/2 (vad den dödes pappa skulle ärvt). Då får alla fyra 1/4 var.

I ditt fall är inga mor-/farföräldrar vid liv. Detta innebär att den dödes mostrar/morbröder ska ärva vad den dödes mormor/morfar skulle ärvt. De ska alltså dela på 2/4 (1/2). Detsamma gäller den dödes fastrar/farbröder gentemot den dödes farmor/farfar.

Slutsats:

Om du då har fem fastrar/farbröder ska de få en femtedel av 1/2, vilket är 1/10 var av arvet.

Om du har åtta mostrar/morbröder ska de få en åttondel av 1/2, vilket är 1/16 var av arvet.

Arvsrätt kan vara klurigt, men jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo