Hur fördelas arvet mellan syskon?

Hej!

Vem ärver min bror som har downs syndrom, är det jag, hans bror eller är det allmäna arvsfonden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvet kommer fördelas om din bror avlider.


Din fråga regleras främst i Ärvdabalken


Hur fördelas arv 

I svensk rätt fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. Denna delas in i olika arvsklasser som beror på "blodsband." Det följer så av den så kallade Parentelprincipen att den inbördes hierarkin av arvsklasser är det som avgör hur fördelning av arvet ska ske. 


Arvsklasserna innebörd för arvsfördelningen

Av den första arvsklassen följer att arvet fördelas först till den närmaste arvingen pga av släktskap dvs. den avlidnes bröstarvingar eller med andra ord den avlidnes barn (2 kapitlet 1§ ÄrvB). 

Finns det inga bröstarvingar tar den avlidnes föräldrar över i den andra arvsklassen. Är så någon av föräldrarna avlidna träder syskonen in i dennes ställe (2 kapitlet 2§ ÄrvB). 

Slutligen finns den tredje arvsklassen som appliceras om det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen. I den tredje arvsklassen är det mor-och farföräldrar som ärver. (2 kapitlet 3§ ÄrvB)


Sammanfattningsvis

Av de omständigheter som följer av din fråga går det inte tolka om din bror har några barn eller inte. Jag antar så att din bror inte har några barn i detta fallet. Svaret på din fråga beror så på om era föräldrar är avlidna eller inte. 

Är det så att era föräldrar är avlidna är det ni som bröder som kommer dela lika på arvet från eran bror om han inte har några bröstarvingar (egna barn).

Är det så att era föräldrar inte är avlidna är det era föräldrar som ärver och delar lika på det.


Skulle din bror ha barn är det istället för ovanstående situation dem som ärver enligt arvsordningen. 


Den allmänna arvsfonden kommer först ärva när alla arvsklasser är uttömda vilket inte framgår av din frågas omständigheter. 


Jag hoppas detta besvarar din fråga. Arvsrätt kan vara komplicerat och krångligt så uppkommer det mer frågor tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Mvh 

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo