Vem ärver en person som inte har släktingar i liv?

Min bror avled för några år sedan. Han och hustrun hade inga barn, vare sig tillsammans eller var för sig. Min svägerska har inga nära släktingar i livet nu. Vad jag vet så finns det inget testamente. Jag är vad jag förstår arvsberättigad efter min bror, men vem ärver min svägerska?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

I frågor am arv är det Ärvdabalken (ÄB) som är tillämpligt, därmed kommer denna lag användas för att besvara din fråga. 

Jag tycker även att det blir tydligare om vi först reder ut vad som sker med din avlidne brors arv och sedan vem som eventuellt skulle ärva din svägerska om hon skulle avlida. 

Du kan vara arvsberättigad efter din bror 

Den rättsliga arvsordningen regleras i 2 kap. ÄB. Huvuregeln är att om ena maken avlider så tillfaller kvarlåtenskapen (arvet) den efterlevande maken, se 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att din brors arv tillfaller hans fru i första instans. Hon får då förfoga över denna med "fri förfoganderätt", därmed har hon vissa begränsningar, exempelvis får hon inte testamentera bort din brors kvarlåtenskap, se 3 kap. 2 § ÄB.

 Med tanke på att din bror inte hade några barn, vare sig gemensamma med hustrun eller från tidigare äktenskap, blir era föräldrar arvsberättigade till hans kvarlåtenskap, se 2 kap. 2 § första stycket ÄB. Skulle en av era föräldrar vara avliden kommer du i egenskap av syskon få rätt till den delen av din brors arv som tillfaller den avlidne föräldern. Skulle båda era föräldrar vara avlidna blir du därmed arvsberättigad till hela kvarlåtenskapet efter din bror, se 2 kap. 2 § andra stycket ÄB

Eftersom din svägerska fortfarande är i liv kommer din brors arv gå till henne.

Då har du därmed rätt till efterarv, vilket innebär att du har rätt att få ut din brors kvarlåtenskap först när din svägerska avlider. Då får du rätt till en andel av hennes totala kvarlåtenskap, som motsvarar den del som din brors kvarlåtenskap utgör av hennes totala förmögenhet vid tiden hon avlider. 

Vem ärver din svägerska?

Du nämner att din svägerska inte har några nära släktingar i liv, inte heller har hon några barn  (bröstarvingar). Den legala arvsordningen inom svensk rätt ser ut på följande sätt, detta framgår av 2 kap. ÄB

  1. Efterlevande make (fri förfoganderätt)
  2. Barn
  3. Barnbarn
  4. Föräldrar 
  5. Syskon 
  6. Syskonbarn
  7. Mor-och farföräldrar 
  8. Moster, faster, morbror, farbror 
  9. Allmänna arvsfonden ( 5 kap. 1 § ÄB

Skulle din svägerska inte ha någon av ovan nämnda släktingar i liv går hennes arv till allmänna arvsfonden. Viktigt att poängtera är att kusiner inte ärver varandra i svensk rätt, se 2 kap. 4 §. Inte heller sambos gör det (man kan testamentera om det dock). 

Din svägerska kan alltid välja att testamentera bort sitt arv till någon särskild person/förening.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar, 

Erik OteleaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo