Hur fördelas arv av person som inte har barn eller syskon och en levande förälder?

Min son har inga barn och han är mitt enda barn så han ärver mig. Han har inga syskon. Jag har en bror. Hans döda pappa har också en bror. Min bror har barn och även hans bror har barn. Om han inte skriver ett testamente vem ärver honom. Pappans föräldrar är döda och mina också. Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till fördelning av arv regleras det av ärvdabalken, som du hittar länk till (här). I synnerhet är det 2 kapitlet som kommer reglera din fråga i och med att 2 kapitlet tar upp arvsordningen och inget från dina omständigheter tyder på att vi kommer frångå arvsordningen i detta fall.


I andra kapitlet ärvdabalken framgår det vilka som har rätt att ärva från den avlidne. Listan är uttömmande och om du inte faller in i någon av dessa benämningar har du inte rätt att ta del av den avlidnes kvarlåtenskap. Listan är även hierarkisk vilket innebär att om de som listas först i denna lista har företräde till arvet över andra. Nedanstående hittar du de som har rätt till arvet i hierarkisk ordning.

  1. Bröstarvinge, det vill säga den avlidnes biologiska eller adopterade barn. (2 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Har en bröstarvinge avlidit ärver istället bröstarvingens barn om den har några (2 kap. 1 § andra stycket Äktenskapsbalken)
  2. Den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § Äktenskapbalken). I detta fall får båda föräldrarna dela på hälften av kvarlåtenskapen. Är det så att en av föräldrarna har avlidit eller båda, ärver istället den avlidnes syskon i deras ställe, eller rättar sagt förälderns barn. Har ett syskon avlidit ärver istället dennes avkomling, finns det inga syskon och en av föräldrarna har avlidit ärver istället den levande föräldern hela kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § ärvdabalken).
  3. Den avlidnes mor och farföräldrar (2 kap. 3 § Ärvdabalken). Om någon av mor eller farföräldrar har avlidit ärver istället deras barn arvet (syskonen till den avlidnes mamma och pappa). Har den avlidne mor/farföräldrar inga barn ärver istället de levande mor- och farföräldrarna. (2 kap. 3 § 2 stycket ärvdabalken).
  4. Om det inte finns någon arvinge kommer kvarlåtenskapen att tillföras allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § Ärvdabalken).

I och med att din son inte har några barn (bröstarvingar) kommer hans kvarlåtenskap tillfalla hans föräldrar, det vill säga dig och hans pappa (2 kap. 2 § ärvdabalken). Arvet ska då fördelas lika mellan er båda, så om vi säger att arvet uppgår till 100 000 kr så kommer du få 50 000 kr och pappan 50 000 kr (2 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). I detta fall är pappan dock avliden, vilket innebär att dessa 50 000 kr kommer gå till ditt barns syskon, men i och med att inga syskon finns kommer pappans del av arvet slutligen tillföras dig också (2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken). Resultatet blir att du som ensam förälder till ditt barn kommer, under förutsättningarna att inget testamente finns, ärva hela hans kvarlåtenskap.


Det ska även tilläggas att det finns särskilda regler om den avlidne är gift. I sådana fall kommer den efterlevande maken få ärva egendomen i första hand (3 kap. 1 § ärvdabalken). När sedan den efterlevande maken avlider kommer hälften av hens egendom att ärvas av den först avlidne makens arvingar (3 kap. 5 § ärvdabalken).


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo