Hur fördelas arvet när det finns en make och särkullbarn och hur blir det med lån som finns kvar i huset

Jag och min fru är gifta, vi bor i ett hus och vi har tre gemensamma barn. Dessutom har jag en dotter från ett annan förhållande också. Fråga 1: Om jag dör allt fördelas lika vilket innebär att min fru får 50/% av huset som är sin del och den andra delen 50% som är min del delas bara mellan barnen eller delas mellan alla barnen och min fru också? Fråga 2: Om jag dör och huset är inte helt betalat utan man fortfarande betalar lån till banken, har då min dotter rätt till att få ut sitt arv, trots att huset är inte 100% vår egendom? Jag vill att min dotter inte ska ärva någonting efter min död. Vad gör man i detta fall?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelserna som svarar på dina frågor regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ävdabalken (ÄB). Jag kommer även besvara dina frågor i samma systematik som du ställde dem. 


Fråga 1 (Bodelning) 

Det stämmer att man först genomför en bodelning när en make avlider, 23 kap. 1 § ÄB Jfr 9 kap. 1 § ÄktB. Då är huvudregeln att parterna delar lika på giftorättsgodset, 11 kap. 3 § ÄktB. I relation till ditt exempel kommer du då erhålla 50% och den efterlevande maken kommer att erhålla 50% av giftorättsgodset. 

Det som du får efter bodelningen är en del av din kvarlåtenskap. 


Arvsskiftet 

Kvarlåtenskap är den avlidnes samtliga tillgångar. Det innebär, all egendom efter bodelningen samt all enskild egendom. 


Är man gift är huvudregeln att all kvarlåtenskap först kommer att tillkomma sin efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Men finns det särkullbarn (barn utanför det aktuella äktenskapet) har barnet rätt att få ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § ÄB). 


Fråga 2 (Lån) 

Finns det ett befintligt lån eller en skuld sköter dödboet det, de ska i genom en bouppteckningsman, avveckla befintliga skulder. Huvudregeln är att man inte kan ärva skulder (21 kap. ÄB). 


Kan ett barn bli avslös 

Arvslotten bestäms enligt 7 kap. 1 § ÄB. Barn har alltid rätt till sin arvslott, barnens möjlighet att bli arvslös finns inte. Barnen har alltid rätt till arv. Skulle det vara så att du testamenterar bort arvslotten som skulle tillkomma barnet, har barnet rätt att klandra testamenter och därav få ut sin arvslott (jfr 13 kap. 1 § ÄB). Undgår barnet att klandra testamentet, kommer rätten till arv att upplösas (klandertalan, inom 6 månader)


Hoppas du fick svar på din fråga, skulle du ha fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. 


MVH

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo