Om rätt att ärva efter sina mor-och farföräldrar

2021-09-08 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, har lite funderingar för jag har det så att min mamma och hennes mamma (min mormor) har gått bort bara inom bara en månads skillnad, där mamma gick bort först. Båda deras makar har varit döda sen många år. Mormor hade tre barn (äldsta dotter, min mamma och en son) där två av dom fortfarande lever. Så då undrar jag hurvida jag och mina två syskon får hennes arvslott eller inget alls? Blir vi efterarvingar, eller blir det syskonen som har enstaka rätt? Tack för er tid./Mvh Julia
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaOm jag förstår din fråga rätt så undrar du om du och dina två syskon har rätt att ärva efter din mormor.Utgångspunkten är att i första hand är det den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) som ärver (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Om något av den avlidnes barn har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn, vilket kallas för istadarätt och alltså innebär att en person får ärva i sin avlidna förälders ställe . Varje gren får lika stor lott. Som exempel kan ges: En person dör och efterlämnar en son och en avliden dotters två barn (den avlidnes barnbarn.). Arvet uppgår till 100 000 kronor, sonen får 50 000 kronor och den avlidne dotterns barn får 25 000 var.I ditt fall så har din mamma dött före din mormor vilket alltså innebär att du och dina två syskon har rätt att ärva den andelen som skulle ha tillfallit din mamma om hon hade varit i livet och du och dina syskon ska då dela lika på hennes andel.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Vem ärver om den avlidnes ena barn inte lever?

2021-09-06 i Arvsordning
FRÅGA |Hej på er, jag har följande fundering till er. Min fru har en syster, men tyvärr avled min fru, vem ärver därmed min frus pappas tillgångar?Vi har inga barn.Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).Vem ärver om den avlidnes ena barn inte lever?Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).I din situation innebär det alltså att om din frus pappa avlider är det hans barn, din fru och hennes syster, som ska ärva. Eftersom din fru är avliden kan hon inte ärva, eftersom endast den som lever vid arvlåtarens död kan ärva (1 kap. 1 § ÄB). Det betyder att den del av arvet efter din frus far som skulle tillfallit din fru måste tillfalla någon annan.Det finns även något som kallas istadarätt. Detta är en rätt för barn att träda i sina föräldrars ställe och ärva det föräldern skulle ärvt, om föräldern är avliden. Detta innebär att om du och din fru hade haft barn hade de kunnat träda i din frus ställe och ärva efter din frus far. Det finns ingen annan än barn som har denna rätt, och eftersom ni inte har några barn kan ingen träda i din frus ställe när det gäller arvet efter hennes far.Det är inte möjligt att dela upp arvet mellan olika arvsklasser, utan finns det någon i liv i den första arvsklassen ska hela arvet stanna där. Detta innebär i din situation att din frus syster kommer ta hela arvet efter sin far, eftersom hon är den enda i den första arvsklassen.Mitt svar är skrivet utifrån förutsättningen att din frus far inte är gift, och att han inte har något testamente. Om så är fallet kan situationen se lite annorlunda ut. Vill du veta mer om det är du självklart välkommen att ställa en ny fråga!Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan syskonens barn ärva?

2021-08-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur arvsrätten fungerar för en avliden som ej har make/maka, föräldrar eller syskon vid liv.Går arvsrätten då till syskonens barn? Och ifall syskonets barn i sin tur är avlidet, till syskonets barnbarn?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Generellt om arvsklasserFörutsatt att det inte finns något testamente får man vända sig till den legala arvsrätten. Saknas det testamente är det bara de som tillhör någon av arvsklasserna som har rätt till arv. I Sverige har vi tre arvsklasser. Man börjar i den första arvsklassen. Skulle det inte finnas några arvingar i den går man vidare till den andra. Finns det inte heller någon arvinge i den andra går man till sist till den tredje arvsklassen. De olika arvsklassernaDen första arvsklassen utgörs av så kallade bröstarvingar. Bröstarvingar är barn och barnbarn till den avlidne (2 kap. 1 § 1 st. ärvdabalk). Saknas det någon i denna arvsklass går man istället vidare och tittar i den andra arvsklassen. Till den andra arvsklassen hör den avlidnes föräldrar, och i de fall det saknas föräldrar är det syskonen till den avlidne som träder istället. Skulle något av syskonen ha avlidit så är det barn till syskonen som berättigas arv (2 kap. 2 § ärvdabalk). Skulle det saknas någon även i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna hittar man den avlindes far- och morföräldrar. Skulle någon av dessa ha gått bort ärver även dens barn, det vill säga moster, morbror, faster, farmor (2 kap. 3 § ärvdabalk). Kusiner saknar dock arvsrätt. Kan arvsrätt gå till syskonbarn?Utifrån din frågeformulering antar jag att det saknas barn. Den första arvsklassen är därför uttömd. Vi går då vidare till den andra arvsklassen. Där är det i första hand föräldrarna till den avlidne som ärver. Eftersom dessa har gått bort ska istället syskonen träda istället för dem. Då även syskonen har gått bort så har syskonbarnen rätt till arv. Med vänliga hälsningar,

Vem ärver om föräldrarna är gifta och vem ärver om föräldrarna inte är gifta?

2021-08-30 i Arvsordning
FRÅGA |HejFöräldrar med gemensamt barn, inte sammanboende men med gemensam vårdnad, om ena föräldern avlider, är det då barnet som ärver föräldern och har den kvarlevande föräldern tilgång till den avlidnes förälderns tillgångar som pengar etc
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lite otydligt i din fråga om föräldrarna är gifta eller inte. Eftersom det påverkar mitt svar så kommer jag redogöra för vem som ärver både om föräldrarna är gifta och om de inte är gifta. Huruvida föräldrarna har gemensam vårdnad eller bor ihop har ingen betydelse för arvet, utan det enda som avgör är om de är gifta eller inte. I mitt svar kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).Vem ärver om föräldrarna är gifta? Utgångspunkten i svensk rätt är att det är bröstarvingarna, det vill säga barnen, som ärver sin förälder och att makar inte ärver varandra (2 kap. 1 § ÄB). Men när föräldrarna är gifta så ärver maken till den avlidne barnens arv med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att den maken får göra i princip vad den vill med arvet, förutom att testamentera bort det. När den kvarlevande maken sedan dör så kommer barnen ärva båda föräldrarnas arv efter den kvarlevande föräldern.Vem ärver om föräldrarna inte är gifta?Om föräldrarna inte är gifta så innebär det att arvet kommer gå direkt till bröstarvingarna, det vill säga den avlidnes barn (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Då får den kvarlevande föräldern alltså inte tillgång till den avlidne förälderns tillgångar.Sammanfattningsvis får alltså den kvarlevande föräldern tillgång till den avlidne förälderns tillgångar om föräldrarna är gifta genom att denne får ärva barnets arv med fri förfoganderätt. Är föräldrarna inte gifta kommer däremot hela arvet att gå direkt till barnet och den kvarlevande föräldern får inte tillgång till den avlidne förälderns tillgångar.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ärver om det inte finns ett testamente?

2021-09-06 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!En person, A, har avlidit. A hade inga egna barn. Föräldrarna är döda och även A:s två syskon, B och C. B hade inga egna barn. C hade två stycken. C:s första barn är avlidet och har 5 egna barn, alla i livet. C:s andra barn lever. B och hennes man hade ett inbördes testamente. Enligt detta ärvde de varandra. Efter bägges död var C:s andra barn universalarvinge enligt testamentet. B dog före sin man som dog strax därefter. Alla dödsfall, förutom A:s som inträffade nyligen, inträffade för mer än 10 år sedan. Vem/vilka ärver A och hur ska arvet fördelas? Har B:s testamentet någon betydelse. A har inget testamente.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du vem som ärver A, när denne inte haft testamente. Jag tolkar det också som att alla som du uppräknar som döda, har varit döda innan A gick bort. Vem ärver A? – den legala arvsordningenOm det inte finns något testamente, så ärver As arvingar enligt den så kallad legala arvsordningen. Denna ordning delas upp i tre arvsklasser, utifrån hur nära besläktad man är till A egentligen, och fungerar så att om det finns arvingar i en arvsklass går man inte vidare till nästa. I första arvsklassen finns barn och barnbarn (2 kap. 1§ ärvdabalken, ÄB). Finns det inga barn, går man vidare till den andra arvsklassen. Där ärver i första hand föräldrarna (2 kap. 2§ ÄB). Finns det inga föräldrar i livet går arvet vidare till arvlåtarens syskon, B och C här. Lever inte syskonen, så inträder den så kallade istadarätten, alltså att B och Cs barn träder i sina föräldrars ställe och delar på förälderns andel. Då varken B eller C lever, och B inte hade några barn ärver Cs barn hela arvet med lika dela. C har då två barn, som delar lika på hela arvet efter A, vi kallar dem D och E. Det ena barnet, D, har avlidit, och efterlämnat fem barn, som träder i Ds ställe genom istadarätten och delar lika på Ds del. E ärver sin del. Detta innebär att As hela kvarlåtenskap ska delas mellan Cs barn D och E lika. D får 1/2 och E får 1/2. Då D har avlidit delar dennes fem barn på Ds 1/2, alltså får Ds fem barn vars 1/10 (1/2 delat på 5). Slutresultatet är alltså att E får ½ av As kvarlåtenskap, och Ds fem barn får vars 1/10. Ett enkelt räkneexempel kan illustrera det bättre. Låt oss säga att A har 100 000 kr när denne går bort. D och E delar lika på hela arvet, så E får 50 000 kr och D får 50 000 kr. Men då D avlidit, delar dennes barn lika på Ds del, alltså med 10 000 kr var (1/10 av 100 000). Anledningen till att Ds fem barn och E inte alla delar 100 000 kr lika, är på grund av den så kallade istadarätten, som är oändlig i andra arvsklassen. Man träder alltså in i sin förälders ställe, och delar lika på det som föräldern skulle ärvt om denne levt.Om det inte hade funnits några avkomlingar till syskonen heller, hade man gått vidare till tredje och sista arvsklassen, som innefattar mor- och farförldrar, och sedan deras barn (2 kap. 3§ ÄB). Dock tar arvsrätten slut vid avlidnes kusiner, istadarätten inträder alltså inte för kusiners barn, utan då tillfaller arvet den Allmänna arvsfonden (5 kap. 1§ ÄB).Spelar Bs testamente någon roll?I frågan vad gäller As arv, spelar Bs testamente ingen roll. Att Cs barn står som testamentstagare i Bs arv, har ingen betydelse för fördelningen av As arv. Varje individ är sin egen, och ett testamente kan inte sträcka sig till att regler andra än testatorns kvarlåtenskap. Att Cs barn fått arv från B spelar alltså ingen roll. SammanfattningDet är helt enkelt lite klurigt hur arvet fördelas när det inte finns ett testamente. Om jag har tolkat dig rätt, så blir fördelningen i din fråga som ovan, alltså att Cs barn och barnbarn delar på hela arvet, dock inte lika. Detta på grund av att man endast ärver den del som ens förälder skulle ärvt om denne levat. Det innebär att Cs ena barn som är i livet, får hälften av Cs arv (E ovan), och andra hälften skulle gått till Cs andra barn (D). Då detta barn är avlidet, får dennes barn dela lika på denna del. Cs ena barn i livet får alltså ½ av arvet, och Cs fem barnbarn ärver 1/10 var. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Om jag misstolkat något, eller om du behöver vidare vägledning vid ett arvskifte, är du välkommen att återkomma till mig så kan jag sätta dig i kontakt med vår juristbyrå! Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Kan barnbarn ärva från en morförälder när föräldern är avliden?

2021-09-03 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min mormor har två barn, min mamma och min morbror. Min mamma är avliden. Kommer min morbror att ärva allt den dagen min mormor dör, eller kommer jag och mina syskon få dela på mammas del?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Bröstarvingar har den första arvsrättenNär en person avlider är det dennes barn (bröstarvinge) som i första hand har rätt att ärva, precis som du skriver (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Förutsatt att din mormor inte har testamenterat bort egendom innebär det att din mor skulle ha ärvt 50 % av kvarlåtenskapen om hon levat och din morbror resterande 50 %.Vad händer när en bröstarvinge är avliden? När en bröstarvinge inte lever längre, så kommer dennes barn att ta över arvsrätten. Det innebär att de 50 % som din mamma skulle ha ärvt kommer gå till hennes barn, dvs till dig och dina syskon. Denna rättighet kallas för istadarätten och innebär som sagt att bröstarvingars avkomlingar träder i bröstarvingens ställe om denne avlidit (2 kap 1 § andra stycket ÄB).Om er mamma inte hade haft några barn, så hade hela arvet tillfallet er morbror.SammanfattningNär en bröstarvinge avlidit så kommer dennes barn att ta över dennes arvsrätt, vilket innebär att du och dina syskon kommer få dela på den del som skulle ha tillfallit er mamma.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan föräldrar ärva sitt barn?

2021-08-30 i Arvsordning
FRÅGA |Min son har inga barn , han har ingen sambo om han avlider före sina föräldrar vem ärver honom, jag har en syster hon har inte några barn, min son har en halvbror , min sons far lever han har 2 syskon ?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att det inte finns ett testamente i scenariot. Ett testamente kan nämligen påverka hur arvet fördelas.I 2 kap. 1 § ärvdabalken stadgas först och främst att det är den avlidnes bröstarvingar som ärver denne i första hand. Om bröstarvingar inte finns så framgår det av 2 kap. 2 § första stycket ärvdabalken att föräldrarna till den avlidne i sådant fall får hälften var av arvet. Om föräldrarna är avlidna eller om någon av föräldern är avliden så delar syskonen på föräldrarnas eller den förälderns lott enligt 2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken.I ditt fall har din son inga bröstarvingar. Både du, hans mor, och hans far lever. Detta innebär att du och din sons far kommer att få hälften var av arvet (2 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Vänliga hälsningar,

Kan jag låta brorsbarn ärva?

2021-08-29 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har en helbror o 2 halvbröder. Jag vill att halvbröderna inte ska ärva mej utan att deras barn ska få det. Hur gör jag då??
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall du har egna barn så ärver dem dig, jag tolkar dock din fråga som att du inte har några egna barn och utgår från detta i mitt svar.De enda som har en skyddad arvsrätt är så kallade bröstarvingar, det vill säga ens barn. Deras rätt till arv går inte att testamentera bort. I övrigt är du fri att testamentera så som du vill. Du kan alltså skriva ett testamente där du beskriver vad respektive brorsbarn ska ärva, detta räcker för att det ska bli så som du vill.Är barnen omyndiga och värdet på deras arv överstiger åtta prispasbelopp (ca 385 000 för 2022) så kan du villkora att egendomen ska stå under överförmyndarens kontroll. Överförmyndaren är en person från kommunen. Då kan dina halvbröder inte förvalta pengarna utan överförmyndarens samtycke. Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning