Vem ärver efter halvsyskons förälder?

Mina biologiska föräldrar är skilda. Jag flyttade med min mamma. Min pappa blev sambo med en "ny" kvinna och dom fick ett gemensamt barn. När min biologiska pappa dog så ärvde jag och min "halvbror" vår pappa till 100 procent, 50% vardera. (Vår gemensamma pappa hade inte skrivit något testamente och var heller inte gift med min halvbrors mamma). Några år senare så dog även min halvbror. Då ärvde hans biologiska mamma och jag honom, 50 % vardera. (fanns inget testamente nu heller). Min halvbror hade inga barn och var inte heller gift. Nu har även mamman till min döda halvbror dött så nu undrar jag vem som ärver henne. Hon har inga flera barn. Finns inget testamente skrivet denna gång heller. Vet att hon, (mamman till min halvbror), har syskon som lever.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Enligt 2 kap. 2 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) ska i de fall den avlidne (s.k arvlåtaren) inte har några barn dennes föräldrar ärva. I de fall någon av arvlåtarens föräldrar gått bort ska dennes syskon träda i förälderns ställe och ärva dennes del. Har arvlåtaren exempelvis två syskon och en förälder vid liv ska alltså denne föräldern ärva 50 % och syskonen 25 % vardera. I de fall ett syskon ska ärva, men även denne avlidit, ska syskonets barn träda i dennes ställe och ärva dennes del. 3 st i samma bestämmelse avser de fall arvlåtaren har halvsyskon.


Du beskriver att din halvbrors mamma har syskon som lever. Lever ingen av hennes föräldrar är det alltså hennes syskon som kommer att ärva lika efter henne och eventuellt deras barn om någon av syskonen avlidit. Detta förutsätter alltså att din halvbrors mamma inte skrivit något giltigt testamente (jfr 10 kap. 1-4 §§ ÄB) där hon önskat att hela/delar av arvet ska tilldelas någon annan än hennes syskon. Skulle ett sådant testamente finnas får inte hennes syskon jämka testamentet för att få ut "sin laglott" (dvs hälften av arvslotten). En sådan rätt har endast arvlåtarens barn (jfr 7 kap. 1 och 3 §§ ÄB).


I detta fall beskriver du emellertid att ett testamente inte finns, varför din halvbrors mammas syskon blir de som ärver.


Hoppas din fråga blev besvarad!

Med vänlig hälsning.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo