Vem ärver när ett barn avlider?

Hej Min dotter dog förra året. Hon blev 16år. Hon bodde hos sin far som hade ensam vårdnad. Jag fick inte träffa henne för honom. Jag hade ingen kontakt med henne under hennes sista 5 levnadsår. Jag har bett om att få någon minnessak från henne. Han meddelar att han gett bort allt till vänner och syskon. Dock har lillebror på min sida inte fått något och han vill inte ge mig något heller. Sparkapitalet delar vi på. Men jag vill så gärna ha någon form av minne från henne. Har jag några rättigheter här? Mvh ledsen mamma

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Först och främst vill jag beklaga sorgen. Som jag uppfattar din fråga undrar du hur om du har någon laglig rätt att ärva efter din dotter och om du har rätt att klandra arvskiftet för att få del av en minnessak. 


Rättsliga utgångspunkter

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Arvsordningen regleras i 2 kap ÄB tillsammans med arvsrättsliga principer. Det finns tre arvsklasser. Först ärver bröstarvingarna (barnen) till den avlidne 2 kap 1 § ÄB. Därefter ärver föräldrar och syskon till den avlidne, 2 kap 2 § ÄB. Sista arvsklassen är mor och farföräldrar, 2 kap 3 § ÄB. Enligt principen sucessio ordinum ska en arvsklass vara helt tom innan arvet går vidare till nästa arvsklass. Det innebär att andra arvsklassen, föräldrar och syskon, ärver enbart då det inte finns några bröstarvingar.


I ditt fall innebär detta att du som rättslig förälder har rätt att ärva efter din dotter, tillsammans med den rättslige fadern och eventuella syskon till den avlidne. Enligt stripalgrundsatsen ska arvet fördelas lika på de arvingar som finns.


Fördelning av kvarlåtenskapen

När en person avlider ska en bouppteckning göras inom 3 månader, 20 kap 1 § ÄB. Bouppteckningen är en förteckning på arvlåtarens tillgångar. För att fördela kvarlåtenskapen (arvlåtarens tillgångar) ska ett arvskifte göras, 23 kap 1 § ÄB. Arvskiftet innebär att äganderätten går över till arvingarna. Arvskiftet kan klandras inom 4 veckor från skiftet, 23 kap 5 § ÄB. Klandring av arvskiftet innebär att en tingsrätt kommer att kontrollera att arvet har fördelats i enlighet med lag och skifta det på rätt sätt, så att alla arvingar får del av sin lott.


Sammanfattning och råd

Som förälder har du rätt att ärva efter din dotter. Arvskiftet kan dock inte klandras senare än 4 veckor från arvskiftet. I ditt fall framgår att du och ett syskon till din dotter delar på sparpengar. Detta tolkar jag som att ni har fått ta del av hennes arv. Har det gått mindre än 4 veckor sedan arvskiftet kan ni klandra arvskiftet och på så sätt kanske få rätt till en minnessak. I annars fall finns inga rättsliga möjligheter att klandra fördelningen av arvet. Jag råder dig att kontakta vänner och övriga syskon och berätta hur viktigt det är för er med en minnessak och försöka förmå dem att ge en gåva till dig. Det finns dock inga tvångsmedel för att få en minnessak.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem eller boka en tid med en jurist här.

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo