Har jag rätt till arv efter min morbrors fru?

Hej. Min Mammas (avliden) bror (avliden) var gift med det jag kallar min Moster. Min moster lever 95 år. Vilken arvsrätt har jag. Min Moster har en kusin Vilken arvsrätt har hon. Det finns ett testamente. Kan vi öppna det i närvaro av min Moster? Min Moster är inte dement. Men har flyttat till Äldreboende. Vi behöver sälja hennes lägenhet och dela ut möbler osv. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att den rör arvsrätt. Din mamma hade en bror som var gift med en kvinna som du kallar för moster. Hon lever men bor på äldreboende. Din moster har även en kusin. Du undrar nu vilken arvsrätt du och kusinen har. Det finns även ett testamente. Du undrar också om ni kan öppna testamentet i närvaro av ”moster”.


Jag kommer nedan att besvara dina frågor var för sig och avslutningsvis applicera detta på din fråga. Tillämplig lagstiftning är Ärvdabalken (ÄB).


Legala arvsordningen

Den legala arvsordningen anger vem som har rätt att taga arv enligt lag. Den återfinns i 2 kap ÄB.

Arvsordningen är uppbyggd kring olika arvsklasser. Första arvsklassen utgörs av arvlåtarens avkomlingar vilka kallas bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB). Av paragrafen framgår att arvlåtarens barn tar lika stor lott, och att i ett avlidet barns ställe träder dess avkomlingar. Man går inte vidare till nästa arvsklass om det finns en arvinge i aktuell arvsklass. Ex. Om det finns ett barn till arvlåtaren ärver det barnet hela kvarlåtenskapen, trots att det kanske även finns släktingar som är arvingar i nästa arvsklass.

Andra arvsklassen regleras i 2 kap 2 § ÄB. Av paragrafen framgår att om arvlåtaren inte har några bröstarvingar ärver dennes föräldrar hälften var. Om någon förälder är avliden så delar arvlåtarens syskon på den förälderns lott. Om ett syskon är avlidet träder syskonets avkomlingar i dess ställe. Detta kallas för istadarätten. Det innebär att syskonbarn kan ha arvsrätt enligt andra arvsklassen. Om det inte finns arvingar i varken första eller andra arvsklassen går man vidare till tredje arvsklassen (2 kap 3 § ÄB). I den tredje arvsklassen ingår den avlidnas mor- och farföräldrar. Om någon av dem har gått bort delar den personens barn på dennes lott.


Av din fråga framgår att du inte är släkt med ”mostern” eftersom hon var gift med din morbror. Du har således inte någon legal rätt att ärva henne. Kusiner omfattas inte heller av arvsklasserna, och ärver således inte heller varandra legalt. Dock finns det möjlighet att reglera arvsordningen i ett testamente, vilket jag ska redogöra för nedan.


Testamente

I ett testamente kan testatorn välja att sätta den legala arvsordningen helt eller delvis ur spel. Det som är väsentligt är dock att bröstarvingar (barn) har rätt till minst sin laglott. Det framkommer inte av frågan om din ”moster” har några bröstarvingar. Även om inte varken du eller kusinen har rätt till arv enligt den legala arvsordningen, så kan ni ha rätt till arv enligt testamentet.

Vad gäller att öppna testamentet innan testatorns död så kan man säga att det inte är en offentlig handling så länge testatorn lever. När testatorn är avliden ska en bouppteckning upprättas och, tillsammans med testamente, skickas in till Skatteverket. Då blir handlingarna offentliga och kan begäras ut av andra.

Fram till sin död är det dock testatorn som bestämmer vad som ska göras med testamentet. Så länge det finns medgivande att visa innehållet i testamentet från testatorn så är det inte några problem. Testamentet får dock inte läsas utan något sådant medgivande.


Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis kan det sägas att om det inte finns några arvingar enligt legala arvsordningen så gäller testamentet fullt ut. Genom ett testamente kan testatorn helt eller delvis sätta arvsordningen ur spel, och bestämma själv vem som ska ärva henne. Vad gäller att öppna testamentet innan testatorn avlidit, så är det en fråga som testatorn själv disponerar och bestämmer över.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo