Hur ser arvsordningen ut i en viss situation?

Jag har en arvsfråga. Min syster avled i januari 2024 och hennes make avled sommaren 2013. Deras enda barn avled sommaren 2021. Sonen var inte gift och han hade inga barn efter sig. Min syster ärvde alla tillgångar efter maken. Sonen ärvde ingenting efter fadern, men han fick verkstaden som gåva av föräldrarna 5 dagar innan fadern avled. Maken efterlämnade 1 284 000 kr som makan fick. Makan hade vid detta tillfälle 847 000 kr. Min syster hade 1 400 000 kr vid sin bortgång. Jag är hennes enda arvinge som är kvar i livet. På makens sida finnes två brorsbarn. Hur kommer arvet efter min syster att fördelas? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i Ärvdabalken men för att jag ska kunna svara på den kommer jag behöva göras vissa antaganden. Stämmer inte dessa är du mer än välkommen att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Din situation enligt min tolkning

Så som jag tolkar det enligt din fråga framgår det att din systers barn tyvärr har gått bort. Jag tolkar det vidare som att din syster och man också gått bort samt att dina föräldrar inte är vid liv. 


Aktuella lagregler i din situation

Av ovannämnda situation följer så följande arvsordning

1. När din systers man avled ärvde din syster honom pga äktenskap (3 kapitlet 1§ ÄrvB). 

2. När din systerson avled ärvde din syster sin son, framför allt verkstaden som denne tidigare fått i gåva (2 kapitlet 2§ 1 st. ÄrvB)

3. När din syster avled ärver i första hand föräldrarna till dig och din syster (2 kapitlet 2§ 1 st. ÄrvB). 

4. Eftersom jag tolkar det som att båda din föräldrar tyvärr har avlidit följer det så av arvsordning att du är nästa arvinge efter dem (2 kapitlet 2§ 2 st. ÄrvB). 


Sammanfattningsvis

Så som jag tolkar omständigheterna och situationen i den fråga innebär det att du är den som ärver syster. Din systers makes brorsbarn ärver således inte något från din syster.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo