Vad finns det för krav om ett skriftligt meddelande om preskriptionsavbrott från borgenärens sida?

Vår ex-svärson har lånat av mig: 50.000kr (20/6-2019) och 100.000kr (29/10 2019). Av min man har han lånat 50.000kr (27/4 2020). Skuldebrev finns. Den 15/1 2022 skrev vi ett mail till honom och påminde om de tre lånen för att förhindra användandet av preskriptionslagen. Han svarade aldrig på det mailet. Är det mailet giltigt eller måste påminnelsen skrivas på något annat sätt? Alla tre lånen förfaller till betalning tre månader efter anmodan eller vid låntagarens eller långivarens bortgång. Eftersom min man är 90 år och jag själv närmar mig 82, känns det angeläget att ha alla papper i ordning. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör ett lån av pengar vid tre tillfällen:

1. 50 000 kr den 20/6-2019

2. 100 000 kr den 29/10-2019

3. 50 000 kr den 27/4-2020.

Skuldebrev finns. Den 15/1-2022 skrev ni ett mejl till låntagaren och påminde honom om lånen för att förhindra preskriptionslagen, vilket ni inte fick svar på. Du undrar nu om påminnelsen i mejlet är giltig eller om det behöver ske på ett annat sätt. Lånen som sådana förfaller till betalning 3 månader efter anmodan eller vid långivaren eller låntagarens bortgång.


Aktuell lagstiftning är Preskriptionslagen (PreskL). Den som har lånat ut pengar kallas för borgenär och den som är skyldig pengar kallas för gäldenär.


Skuldebrev

Ni har gjort helt rätt som har upprättat ett skuldebrev. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto för den som lånat ut pengar till en annan person. För att skuldebrevet inte ska förlora sin giltighet och preskriberas så behöver det göras ett preskriptionsavbrott ibland. Ex. sker det genom att skuldebrevet förnyas, gäldenären betalar tillbaka en del av skulden eller får en påminnelse av långivaren av skulden.

Fordringar som gäller mellan två privatpersoner har en preskriptionstid på 10 år enligt 2§ 1 st PreskL.


Påminnelse om skulden

Enligt 5 § 2p PreskL avbryter borgenären en löpande presriptionstid med hjälp av skriftliga meddelanden. En ny preskriptionstid kommer då att börja löpa (6 §).

 Ett sådant meddelande ska antingen innehålla ett krav eller en påminnelse om skulden. Meddelanden som sådant ska vara skriftligt, på papper. När det gäller ett e-postmeddelande så är rättsläget oklart. Många menar att ett sådant meddelande borde kunna jämställas med ett skriftligt meddelande, eftersom man kan skriva ut det på papper. Men somsagt, rättsläget är något oklart när det gäller påminnelse i form av e-post.

Meddelandet ska ha kommit gäldenären tillhanda innan preskriptionstiden löpt ut, dock krävs det inte att gäldenären ska ha tagit del av innehållet.

Det gäller också att borgenären kan visa att breven har sänts iväg och att så skett till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att en fordran mellan två privatpersoner preskriberas efter 10 år. För att det inte ska ske så kan borgenären ex. skicka en påminnelse till gäldenären om skulden. Då början en ny preskriptionstid att löpa enligt 6 § PreskL.

En sådan påminnelse ska vara skriftlig och innehålla ett krav eller meddelande om skulden. Vad gäller ett sådant som tillsänts via e-post så är rättsläget något oklart, även om mycket talar för att det skulle vara giltigt. I annat fall så rekommenderar jag er att sända ett fysiskt brev som innehåller ert krav eller meddelande om skulden. I sådana fall ska brevet ha kommit gäldenären tillhanda innan preskriptionstiden löpt ut. Borgenären ska kunna visa på att brevet har sänts iväg till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo