Kan jag krävas på mellanskillnaden efter ett par år om jag har fakturerats för lite?

Kan ett företag som fakturerat mig för lite för städning under en mycket lång tid, komma och kräva mer pengar av mig i efterhand? Detta uppdagades nu och det har pågått i ca 2-3 år. Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga har du under ett par års tid blivit fakturerad för lite pengar. Du undrar nu om företaget i efterhand kan kräva dig på detta underskott. För att ta reda på det vänder vi oss till preskriptionslagen.


Allmänt om fordringar.

Att vara skyldig någon pengar kallas på juridiskt språk att den personen har en fordran mot dig. Detta betyder ungefär att personen har ett krav eller ett anspråk på dig som den har rätt att kräva. Det måste inte röra sig om pengar, utan fordran kan även gälla varor eller tjänster om man är på andra sidan av transaktionen.

I ditt fall har städföretaget en fordran på dig för utfört arbete. Dem har alltså ett anspråk på betalning som dem har rätt att kräva.


Vad säger preskriptionslagen om fordringar?

Enligt 2 § st. 1 i preskriptionslagen stadgas att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Denna fordringstid kan dock avbrytas genom att den som har fordran exempelvis riktar ett skriftligt krav eller att personen mot vilken fordringen riktas mot erlägger ränta eller annan betalning (5 §). Om så sker så nollställs preskriptionstiden och börjar då om (6 §).

I ditt fall har du fordringar som är 2 – 3 år gamla. Dessa har inte preskriberats eller liknande och trots att företaget än så länge inte har krävt hela summan har dem således möjlighet att i efterhand göra det eftersom deras fordran kvarstår.


Sammanfattning och slutliga råd.

Trots att städföretaget har fakturerat dig för lite har dem således fortfarande ett krav på dig enligt det ursprungliga avtalet och kan således kräva dig på fullständig betalning i efterhand. Det ska dock sägas att denna bedömning sker med antagandet att det finns ett ursprungligt avtal som faktiskt stadgar ett pris som dem har fakturerat under.

Det kanske mest förmånliga för dig att göra kan tyckas vara att hoppas på att misstaget på fakturorna inte upptäcks av städföretaget. I så fall riskerar du dock en stor smäll om och när misstaget upptäcks och dem begär dig på mellanskillnaden. Istället kan det vara bättre att prata med städföretaget och uppmärksamma dem på misstaget och på så sätt komma till en lösning.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo