Uppsägning i och med försäljning av bolag?

Hej Min make äger 70 % och jag 30 % i moderbolaget, i dotterbolaget där jag är anställd som tjänsteman äger min make 60 % nu skall vi sälja och två andra äger 20 % var. Nu skall vi sälja aktierna i dotterbolaget till dessa två delägare. Min fråga är vad händer med min anställning? Blir jag automatisk uppsagd med försäljningen? Vad händer med min lön, förmåner? Jag är inte med i styrelsen eller något annat i varken dotterbolaget eller moderbolaget. Dom två som fått erbjudandet att köpa bolaget har sagt jag får jobba kvar om jag vill men med andra villkor, lägre lön andra arbetstider m.m Tacksam för svar // Ylva

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågan gäller alltså om du, efter att ni har sålt bolaget till några andra, har kvar ditt gamla jobb eller om de som tar över bolaget kan justera som de vill i din anställning.


Anställningsavtal omfttas av lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS. LAS reglerar generellt det som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vanligtvis ses större förändringar i arbetet, till exempel ändrad lön, ändrade arbetstider eller andra förmåner, som en otillåten uppsägning. En arbetsgivare kan alltså ofta inte göra de ändringar du beskriver.


I normalfallet spelar ägandeförhållandena i ett bolag ingen roll för de anställda. Anställningsavtalet gäller mellan bolaget och den anställda direkt, och vem som i sin tur äger bolaget spelar ingen roll. Vanligtvis innebär ett ägarbyte alltså ingen rätt att ändra i en anställning, eftersom den anställda omfattas av LAS.


Det finns några undantag som innebär att LAS inte gäller. Ett av dem är 1 § 2 st 2 p. Där anges att LAS inte gäller arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Vanligtvis är som sagt bolaget arbetsgivaren, och inte ägarna, men i rättspraxis har uttalats att om den arbetstagaren är släkt med själv är aktiv i företaget och på grund av sin delägarställning har ett väsentligt inflytande över verksamheten kan undantaget gälla ändå (AD 1993 nr 57). Om din man är tillräckligt aktiv i bolaget kan det alltså vara så att du inte omfattas av LAS i dess helhet i nuläget.


Efter ägarövergången kommer du att börja omfattas av LAS eftersom du inte är släkt med de nya ägarna. Det skulle dock kunna vara så att de kan säga upp dig eller ändra dina villkor vid själva övergången, där är rättsläget oklart. I ett antal rättsfall (AD 2020 nr 15 med referenser) har undantagen i LAS ansetts kvarstå trots att familjeförhållandet upphört, det är inte helt omöjligt att samma resonemang kan användas på din situation för att i så fall ge de nya ägarna rätt att ändra i avtalet. 


Eftersom frågan beror mycket på hur aktiv din man är och hur omständigheterna kring ägarövergången kommer att se ut kan jag inte ge ett definitivt svar på frågan. För att vara på den säkra sidan bör ni höra med de nya ägarna om ni kan komma fram till en lösning där du får jobba kvar, de vill ju ha bolaget vilket du får antas vara en viktig del av. Oavsett råder jag dig att söka vidare hjälp av en jurist som kan göra en ordentlig undersökning av omständigheterna och ge mer komplett rådgivning utifrån dem.


Om du vill kan jag sätta dig i kontakt med Lawlines arbetsrättsjurister, de kontaktar dig i så fall för att göra en uppskattning av arbetets omfattning. Om du har kopletterande frågor som jag kan svara på, eller om du vill ha vidare kontakt med Lawlines jurister, är du varmt välkommen att mail mig på vidar.wicklund@lawline.se.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo