Kan en förälder fördela sitt arv så att bröstarvingarna inte får lika delar?

Skall sälja en lägenhet som är värderad till 6 miljoner. Har en dotter även 3 barnbarn från en avliden son. Min vilja är att vid min bortgång ge dottern 4miljoner och resterande av pengarna får barnbarnen dela på. Kan jag fördela pengarna så eller är det 50% till dottern och 50% till barnbarnen som gäller eller kan jag ge bort pengarna som jag vill ha det innan jag avlidit?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Bröstarvingars arvsrätt

Som huvudregel gäller att bröstarvingar (barn) ska ta lika lott. Ifall en bröstarvinge har avlidit så träder dennes barn in och delar lika på sin förälders arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär i ditt fall att som huvudregel gäller att arvet ska fördelas så att 50 % tillfaller din dotter och resterade 50 % delas lika mellan dina tre barnbarn.


Kan du fördela arvet på önskat vis genom testamente?

Bröstarvingar har en lagstadgad rätt att få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvlott som bröstarvingen skulle ha fått genom likadelning (7 kap. 1 § ÄB). Ett testamente som inskränker denna rätt kan klandras för utfående av laglotten (7 kap. 3 § ÄB). Med utgångspunkt i att lägenheten är den enda egendomen som ska fördelas och att den säljs till värderat pris så innebär det att vardera bröstarvinge har lagstadgad rätt till 25 % av 6 miljoner, dvs 1,5 miljoner. Det skulle därmed inte innebära en inskränkning av laglotten om du skulle testamentera 4 miljoner till din dotter och resterande 2 miljoner till barnbarnen.


Kan du ge bort pengarna på önskat vis innan du avlider?

Som huvudregeln gäller att gåvor som en förälder ger till sina bröstarvingar under livstiden ska ses som ett förskott på arv och ska avräknas från den bröstarvingens arvslott (6 kap. 1 § ÄB). Detta gäller dock inte om annat är särskilt föreskrivet (t.ex. i ett gåvobrev) eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas att annat har varit avsett. Om du vill ge din dotter pengarna under tiden du lever men samtidigt undvika att en avräkning eventuellt sker så kan du upprätta ett gåvobrev där du tydliggör att gåvan av pengarna inte ska ses som ett förskott på arv.


Hur du kan gå vidare

Önskar du hjälp med att upprätta ett testamente eller ett gåvobrev så är du varmt välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig.


Vänligen,

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000