Gäller äktenskapsförordet om min man dör före mig?

2017-12-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min make har ett äktenskapsförord sedan 1979. Skulle detta äktenskapsförord gälla om han dör före mig?/m
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När din make dör så anses ert äktenskap ha upplösts och utgångspunkten är då att bodelning ska ske. I bodelningen ska giftorättsgods ingå och det som din make har som enskild egendom genom äktenskapsförordet kommer inte att ingå i bodelningen. Svar på din fråga är alltså ja. Äktenskapsförordet kommer att gälla även om din make dör före dig. Egendom som är hans enskilda genom äktenskapsförordet kommer fortfarande att vara hans enskilda egendom även om han dör före dig. Ett äktenskapsförord har inte heller någon direkt utgångstid och är gällande så länge det är registrerat hos Skatteverket.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hjälpa min son tillvarata sig själv och sin egendom

2017-12-03 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min son kommer ärva 2/3 delar av en släktgård pga varken min farbror eller min bror har egna barn.Han kommer också givetvis ärva både mig och sin far min sambo.Vår son har funktionshinder och kan högst troligen inte förvalta den gården samt ytterligare hus och mark efter oss.Jag undrar hur och om jag kan bibehålla gården och samtidigt se till hans framtid och trygghet.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din son på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp med att vårda sig eller sin egendom finns det tre alternativ; fullmakt, god man eller förvaltare.Regler om fullmakt hittar du i 2 kapitlet Avtalslagen. Regler om god man eller förvaltare hittar du i 11 kapitlet Föräldrabalken.FullmaktDin son kan upprätta en fullmakt till dig som innebär att du kan utföra vissa ärenden för din sons räkning. Här behövs inget godkännande från en myndighet eller något liknande.God manVid god man behövs samtycke från din son för att en sådan ska förordnas. Därefter upprättas en handling om vad det är den gode mannen ska göra för din son. Viktigt att poängtera är att din son behåller sin rättshandlingsförmåga fullständigt och i den mån det går ska han även samtycka till det den gode mannen gör inom förordnandet (dennes "arbetsuppgifter"). God man förordnas av rätten.FörvaltareFör att förvaltare ska förordnas kräver det mer än att din son behöver hjälp. Han ska vara ur stånd att tillvarata sig själv och/eller sin egendom. Inom det förordnande som rätten meddelar förvaltare försvinner din sons rättshandlingsförmåga och han måste då för att få agera här inom, hämta samtycke från sin förvaltare. Förvaltarskap kan förordnas av rätten utan din sons samtycke. Du kan bli god man eller förvaltare till din sonOm både du och din son vill att du ska bli god man eller förvaltare till honom kan det bli aktuellt om rätten anser att du är lämplig. I sådana fall kan ramen för förordnandet avse släktgården och annat som han behöver hjälp med, och då får du möjligheten att hjälpa din son med det han ärver.Det din son ärver efter dig och sin far (när ni går bort) kan han få hjälp med att förvalta utifrån samma alternativ som ovan, dock med en annan god man/förvaltare än dig.Eftersom jag inte har så mycket information om din sons funktionshinder är det svårt för mig att bedöma vilket alternativ som är mest aktuellt. Jag hoppas att jag i alla fall har bringat klarhet i vilka möjligheter som finns.Vänligen,

När är det befogat att hävda att någonting är i befintligt skick?

2017-11-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag undrar när det är befogat att hävda att någonting är i befintligt skick (eg. vad säger praxis och prejudikat)? Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Befintligt skick är en mildare form av friskrivning. Det innebär att köparen får räkna med att varan inte är helt felfri och vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid normalt bruk får köparen inte reklamera hos säljaren. Befintligt skick används ofta vid försäljning av begagnade varor. Köparen beslutar själv om varan ska säljas i befintligt skick eller inte. Det finns ingen lag, praxis eller prejudikat som fastställt när det är befogat att hävda att någonting är i befintligt skick. Det avgör säljaren själv.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ska jag som halvsyster bara godta testamentet?

2017-11-27 i Testamente
FRÅGA |Halvsyster avliden testamente skrivit. Inga barn mannen avliden testamente till skrivit till svägerskans barnbarn. Ändrat i originalet från svägerskans till barn - barnbarn, skall jag bara godta detta??mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din halvsyster har rätt att testamentera bort all sin kvarlåtenskap till vem hon vill. Då hon dessutom inte har några barn så finns det ingen som kan kräva sin laglott. Förutsatt att testamentet är giltigt ska testamentet följas och det finns dessvärre inget du kan göra åt det. Formkraven för att testamentet ska vara giltigt hittar du i 10 kap. 1 § Ärvdabalken. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Bodelning mellan sambor som är oense

2017-12-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och sambo separerade för nästan 9 månadersen. Jag har stått bostadslös, men äntligen hittat en lägenhet nu. Mina möbler och de möbler som köpts till vårat dåvarande gemensama hem finns kvar i lägneheten. Jag har skrivit en lista på saker jag "vill" ha och vad jag kan tänka mig. Allt för att kunna kompromissa. Men finns ett problem, jag får inte komma in i lägenheten för henne. Vad kan man göra? Är ju inte så att jag har exakt alla möbler eller delade tillgångar i huvudet som jag minns på rak arm. Måste jag önska en bodelning då, för att få rätten till allt vi ska dela? Eller finns det något annat sätt?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid bodelning är det samboegendom som ska delas mellan er. Samboegendom utgörs av bostad och bohag som är införskaffade för gemensam användning. Möblerna som du nämner och som gemensamt köpts till er gemensamma bostad är att anse som samboegendom.Du kan begära bodelning för att få rätt till det du har och med tanke på att ni (utifrån din fråga) inte kommer överens samt att du inte får komma in i lägenheten vore det lämpligt att ansöka om bodelningsförättare. Det gör du genom att skicka in en ansökan till tingsrätten. Mer info om det här. Då ni som sagt inte verkar komma överens är detta nog den enda rimliga vägen att gå för att du ska få rätt till din del av samboegendomen.Ni kan även få hjälp av en jurist med att göra en bodelning i enlighet med sambolagen. Här kan du boka tid med en av våra jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Enskild egendom genom gåvobrev

2017-12-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Har skrivit gåvobrev till två av mina barn som är gifta. Ska nu skriva ett gåvobrev till en dotter som är sambo. De har skrivit samboavtal. I de andra gåvobreven står:3. Gåvan, liksom avkastningen av den och det som träder i gåvans och avkastningens ställe, ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom-Gåvotagaren görs uppmärksam på att hon kan behöva skriva äktenskapsförord tillsammans med sin sambo, om denna gåva skall bibehålla karaktären av enskild egendom.Kan denna skrivning tas bort i gåvobrevet. Finns et något som heter "enskild egendom" när paret är sambosMed vänlig hälsning
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!SambosI ett samboförhållande är det samboegendom som är gemensam egendom och som ska ingå i en eventuell bodelning. Gåvan som din dotter mottar med villkor om att det ska vara hennes enskilda kommer inte att utgöra samboegendom. Detta framgår av 4 § 1 p. Sambolagen. När det gäller sambos finns det inget som är enskild egendom enligt sambolagen, antingen är det samboegendom eller inte. I detta fall är gåvan som sagt inte samboegendom.ÄktenskapI ett äktenskapsförhållande är det giftorättsgods som är makarnas gemensamma egendom och som ska ingå i en eventuell bodelning. Gåvan som din dotter mottar med villkor om att det ska vara hennes enskilda, kommer inte att utgöra giftorättsgods. Gåvan är din dotters enskilda egendom och kommer inte att ingå i en eventuell bodelning, se 7 kap. 2 § 2 p. Äktenskapsbalken.Något äktenskapsförord behövs alltså inte för att gåvan ska bibehålla karaktären av enskild egendom. Det räcker att du skriver ett gåvobrev med de villkoren du angivit i frågan, för att gåvan ska vara dotterns enskilda egendom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtalsbrott vid muntligt avtal

2017-11-27 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,När mina föräldrar skilde sig så blev jag lovad 26000kr av min pappa om jag rensade hela huset.När dagen kom och arbetet var utfört så nekas jag pengarna.Och min fråga är då rent juridiskt har han rätt att göra så? Jag anser att detta var ett muntligt avtal och jag har verkligen slitit för de pengarna.Hur kan jag rent lagligt få honom att ge mig pengarna?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det stämmer att ni har ingått ett muntligt avtal. I den svenska avtalsrätten finns det en princip som kallas för "pacta sunt servanda" som betyder "avtal ska hållas" på latin. Principen finns inte uttryckligen i lagen men ska ändå följas. Det innebär att avtalet som har ingåtts är juridiskt bindande för både dig och din pappa.Du kan föra tvisten till tingsrätten för att få din pappa att ge dig pengarna. Detta gör du genom att du skickar in en stämningsansökan. Du som hävdar att det finns ett avtal har också att bevisa detta vid en tvist. Eftersom det är ett muntligt avtal kan det vara svårt att bevisa att ett avtal har slutits samt innehållet i avtalet. Min rekommendation är att du undviker en kostsam och tidskrävande domstolsprocess, och istället försöker prata med din pappa för att reda ut situationen. Annars rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist för att få hjälp med att driva ärendet. Här kan du boka en av våra jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ersättning för fel i bostadsrätt

2017-11-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag har köpt en lägenhet och nu när jag har flyttat in hittade jag några fel I lägenhet, Jag skickade mail till säljare och fick för svara: "Jag är jätteledsen att jag missade att meddela om felen, dem fanns även när jag flyttade in. Jag är villig att betala viss ersättning för det. "Felen som jag hittade var: Elementet i hallen är trasigt.Från duschen droppar det vatten hela tiden. Jag har hittat en handduk mellan väggen och skåpet i köket. Hon har försökt täta ett ventilationshål med handduk. En man var där och kollade på felen och han sa: att han måste ta bort skåpet i köket för att kunna sätta igen ventilationshålet som finns där. Dessutom fruktar han att det kan finnas fukt och mögel mellan skåpet och ytterväggen, om det visar sig vara det kommer det bli ett mer omfattande ingrepp. Jag undrar, Hon sager att hon är villig att betala viss ersättning. Men är hon inte ansvar för betala allt? speciellt när hon visste om dessa fel och sa ingenting? hon sa att hon "missade".. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig,Mvh
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då det rör sig om köp av lägenhet/bostadsrätt som utgör lös egendom, är Köplagen (KöpL) tillämplig.Undersökningsplikt, 20 § KöpLVid köp av lägenhet har du som köpare en undersökningsplikt. Det innebär att du inte får åberopa fel som du bör ha känt till vid köpet genom en undersökning. Om felen du nämner var synliga eller hade kunnat upptäckas vid en undersökning av lägenheten så har du dessvärre ingen rätt att åberopa felen. Ingen upplysningspliktSäljaren har ingen direkt upplysningsplikt enligt köplagen men om säljaren har underlåtit att informera om fel eller brister som varit väsentligt för dig som köpare kan säljaren få ansvara för detta. Detta framgår av 19 § 2p. KöpL. För att det ska bli aktuellt måste felet vara av "väsentlig betydelse". De felen du beskriver och eventuella fuktskador bör anses vara av väsentlig betydelse då de påverkar lägenheten i stor omfattning.Reklamation, 32 § KöpLReklamation inom skälig tid är en förutsättning för att få åberopa felen som säljaren visste om, vilket du redan har fullföljt genom att maila säljaren.PåföljderNär det gäller påföljder har säljaren rätt att avhjälpa felet enligt 34-36 §§ KöpL, utan kostnad för dig som köpare. Om det inte är möjligt kan prisavdrag enligt 37 § KöpL vara aktuellt.Ersättning (skadestånd), 40 § 3 st. KöpLDu som köpare har alltid rätt till ersättning/skadestånd om felet beror på säljarens försummelse. Att underlåta att berätta om fel av väsentlig betydelse kan anses vara försumligt.Den eventuella ersättningen omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust. Med indirekt förlust anses (67 § KöpL):förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,annan förlust till följd av att varan (lägenheten) inte kan utnyttjas på avsett sätt,utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, ochannan liknande förlust, om den varit svår att förutse.Kom ihåg att felen måste dels ha varit dolda för att kunna åberopas, dvs. fel som inte hade kunnat upptäckas vid köpet, men även av väsentlig betydelseJag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,