Kan jag ta del av en nedlagd polisanmälan?

2019-01-11 i Polis
FRÅGA |Min 13åriga dotter har tillsammans med fyra av hennes kompisar blivit anmälda för ofredande, ärendet lades ner direkt av polisen. Men orosanmälan till soc där vi fått ganska tunn information från, alla fyra tjejerna förnekar att detta skulle inträffat och vi börjar tro att det bara är uppdiktat. För att förstå detta bättre skulle jag vilja ha ut den fullständiga polisanmälan även om den är nedlagd. Så min fråga är om jag kan få ut denna utan att anmälare samt målsägare sekretess markerad?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att en polisanmälan inkommer till polismyndigheten så utgör den en offentlig handling, 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga vilket innebär att du kan begära ut dessa handlingar för att ta del av dem. Dessa handlingar kan dock begränsas genom sekretess, 2 kap 2 § TF. I offentlig- och sekretesslagen (OSL) stadgas de situationer då sekretess kan förekomma. En sekretessprövning kommer alltså göras på den polisanmälan du begär ut. Om det exempelvis är uppgifter som kan skada en enskildes personliga förhållanden eller att beivra eller förebygga brott kan uppgifterna censureras/maskas eller inte skickas ut alls. Exempelvis kan det förekomma sekretess om man gör bedömningen att den som gjort anmälan riskerar att bli utsatt för våld om den anmälan avser, det vill säga den misstänkta, får ta del av den, 35 kap 2 § OSL. Det kommer göras en bedömning utifrån det enskilda fallet. Jag kan alltså inte säga om anmälaren samt målsägande är sekretessmarkerade eller inte. Om du är intresserad av att ta del av med uppgifter rekomenderar jag dig att begära ut handlingen genom att kontakta polisen på 11414. Läs mer på polisens hemsida HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om vad som händer efter polisanmälan

2018-12-25 i Polis
FRÅGA |HejNågon som höll mig i halsen och stångade mig i mitt ansikte. Då fick jag mycket blod i munnen samtidigt jag fick ont i tänderna. Tandkött och läppar. Sen jag tagit några bilder på mig och gjorde polisanmälan. Jag undrar om vad kommer hända sen??
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Den som slog dig begick misshandel och enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) gäller det att den som tillfogar en annan person kroppsskada döms för misshandel till fängelse i högst två år. Efter det att du gjort polisanmälan kommer du kallas till polisförhör där du kommer få berätta om det som hänt. Sedan kommer en förundersökning inledas som leds av en åklagare, då kommer man samla in uppgifter om det som hänt. Därefter fattar åklagaren beslut om åtal kommer att väckas mot gärningsmannen som misshandlat dig.Behöver du prata med polisen ring 114 14 om du igen blir utsatt för brott ring 112.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Polisanmälan

2018-12-15 i Polis
FRÅGA |Polisen ger felaktig information till media och trafikverk om mitt fall går det att anmäla?
Sara Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att göra en polisanmälan. Jag har inte jättemycket information att gå på utifrån din fråga. Men rent generellt kan jag säga att allmänheten alltid är välkommen att göra en polisanmälan. Dessvärre kan jag inte ge närmare besked om eventuell brottsrubricering eller utgång i ärendet, eftersom jag inte vet så mycket om ditt fall. Det skulle kunna röra sig om tjänstefel eller dylikt, men som sagt är det svårt för mig att avgöra på grund av den minimala informationen. Mitt råd till dig är att du tar kontakt med våra juridiska rådgivare som kan ge dig ett mer konkret svar, alternativt att du själv tar kontakt med polisen för att få hjälp med en polisanmälan. Med vänliga hälsningar,

Vad visas ur belastningsregistret i samband med anställning vid förskola?

2018-12-06 i Polis
FRÅGA |Hej. Är en skötsam tjej med hög utbildning men gjorde ett misstag vid samband vid bortgång av pojkvän och var inte riktigt mig själv vid den tidpunkten och köpe ut alkohol till en tjej som var 18-år. Blev fälld och finns i belastningsregistret, kan sådana brott ställa till det när jag söker jobb? Hur allvarligt tar tex. en kommun på de när man söker jobb inom förskolan värld?
Amanda Keith |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår av din fråga att du finns med i belastningsregistret. Hur länge en sådan s.k prick finns kvar i belastningsregistret framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Uppgifter om böter finns till exempel kvar i belastningsregistret i fem år, efter domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten. När det gäller arbete inom förskola ska man lämna ett utdrag ur belastningsregistret, som är högst ett år gammalt, till den som erbjuder anställningen, för att få bli anställd. Det framgår av 2 kap 31 § Skollagen (2010:800). Det framgår också av 1 § Lag (2013: 852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn att den som erbjuds anställning i stat, kommun, landsting, företag eller organisation där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, ska visa upp ett sådant utdrag på begäran av den som erbjuder anställningen. För anställning hos förskola gäller alltså obligatorisk registerkontroll. En enskild som behöver ett sådant registerutdrag om sig själv med anledning av detta har då rätt att få ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, 9 § 2 st p. 1 & 6 Lagen om belastningsregister. Alla brott som finns registrerade ska dock inte tas med i utdraget som ska visas för arbetsgivaren. Sådana brott som enligt nuvarande reglering syns vid en sådan registerkontroll är; mord, dråp, grov misshandel, alla sexualbrott, människorov, grovt rån och barnpornografibrott. Detta framgår av 22 § Förordning (1999:1134) om belastningsregister. Andra brott som finns registrerade i belastningsregistret, som inte är ett ovan nämnt brott, ska då inte tas med i det utdrag man måste lämna in till en arbetsgivare för att kunna bli anställd på en förskola. Hur förekomsten av en prick i ditt belastningsregister kan påverka dina arbetsmöjligheter i allmänhet är dock svårt att säga exakt. Vad som visas ur registret beror som sagt på vad arbetsgivaren har för krav. I allmänhet har arbetsgivare en väldigt vidsträckt anställningsfrihet. En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur belastningsregistret om sig själv 9 § 1 st Lagen om belastningsregister. Ett sådan utdrag, som man kan begära ut för att kontrollera uppgifter om sig själv ur belastningsregistret, är dock inte menat att visas för arbetsgivaren utan för att själv kunna kontrollera uppgifterna. Det ovan nämnda är i vart fall vad som gäller rörande den lagstadgade registerkontrollen vid anställning hos en förskola. I en sådan obligatorisk registerkontroll visas alltså bara de speciellt listade brotten. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar. Vänligen,

Polisens våldsanvändning

2018-12-30 i Polis
FRÅGA |Får polisen använda övervåld såsom att förstöra saker som uppenbarligen är korrekta?
Hanna Mustafa |I 10 § polislagen finns bestämmelsen som ger en polisman rättigheten att använda våld. Polisen får enbart använda våld då det verkligen behövs och den tjänsteåtgärden inte kan lösas på annat sätt. Situationen skall således påkalla ett behov av våldsanvändning! Vidare gäller att även om polismannen får använda sig utav våld, så skall denna våldsanvändning vara proportionerlig i förhållande till den situation polismannen befinner sig i.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning

Fråga om gallring ur belastningsregister

2018-12-24 i Polis
FRÅGA |Kan försvaret eller polisen hitta en dom som är "gallrad" när dom gör en sk. Säkerhetsintervju? Eller betyder en gallring att man är ren i alla register på riktigt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.När uppgifter om domar gallras ur belastningsregistret tas de bort helt, vilket följer av 16 § belastningsregisterlagen (1998:620). Då kan varken myndighet eller enskilda se uppgifterna. Hur länge uppgifter om ens domar står kvar i belastningsregistret beror på vad domen handlar om. Uppgifter gallras till exempel bort 10 år efter det att ett fängelsestraffet avtjänats.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Vem kan göra en polisanmälan?

2018-12-10 i Polis
FRÅGA |Jag råkade vara i trädgården, då min grannes fd sambo kommer till sin fd bostad. Jag har förstått att de brutit. Mannen rusar ut hojtar och skriker 'om Du inte försvinner härifrån omedelbart skall jag skära sönder däcken på Din bil!' Bilen står (tack och lov?) en bit nerpå gatan, så karlen vänder och rusar tillbaka. Jag uppfattar inte om han ev har någon kniv i handen, men jag uppfattar det som att jag blivit vittne till ett tydligt olaga hot. (Hot om skadegörelse.) Skulle jag kunna polisanmäla honom för olaga hot och vara vittne vid en ev rättegång eller måste hon anmäla honom?
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga särskilda regler som gäller i fråga om vem som kan anmäla ett brott. En anmälan kan således göras av vem som helst och behöver nödvändigtvis inte vara den som blivit utsatt för brottet. Du har därför möjlighet att göra en anmälan om händelsen hos polisen. Huruvida du kommer vittna eller inte är upp till åklagaren att bestämma om denne finner det aktuellt att väcka åtal för brottet. Om du sett händelsen på nära håll och åklagaren kommer att väcka åtal är det dock högst troligt att du kommer kunna kallas som vittne för händelsen. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem ska betala för en ny dörr när polisen förstört den gamla?

2018-12-05 i Polis
FRÅGA |SVem ska betala för en ny dörr om polisen har brutit upp den i tron att någon ligger medvetslös i lägenheten efter samtal från en före detta? I själva verket var jag ute och gick och pratade med polis efter ett tag då de ringde. Jag bor i en hyresrätt så frågan blir ju:1. Om det är jag som ska ersätta en ny dörr fullt ut.2. Polisen som ska betala ny dörr.3. Hyresvärden tar det på sin försäkring och jag betalar självrisk.4. Den som ringde in och fick dom att göra detta.Tacksam för svar :)
Veronica Borg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har rätt att använda våld för att bryta upp en dörr, om det är försvarligt och andra ågärder är otillräckliga (10 § p. 6 polislagen). I din situation bör båda de kraven vara uppfyllda, då de trodde att du låg medvetslös på golvet. Den som drabbas av sakskada när polisen har använt våld som utövats med stöd av 10 § polislagen (vilket är fallet här) har rätt till ersättning. Personen har bara rätt till ersättning om personen inte har betett sig på ett sådant sätt att det har varit påkallat att använda våld (8 § lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder). Det här tar till exempel sikte på situationer när polisen knackar på och personen inte öppnar dörren, förutsatt att personen är hemma, hörde att polisen knackade och valde att inte öppna dörren. Eftersom du var ute och gick och inte var hemma vid tillfället har du inte betett dig på ett sådant sätt så polisen skulle använda våld. Polisen ska därför ersätta skadorna på dörren. Slutsats:Polisen hade alltså rätt att bryta upp dörren, men ska nu stå för kostnaden för en ny dörr. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,