Kommer en närståendes belastningsregister påverka mina chanser att bli polis?

2018-11-08 i Polis
FRÅGA |Min dotter har nu klarat alla tester inför Polishögskolan och som ett sista moment kommer det att göras en säkerhetskontroll. De frågade på denna om någon i familjen är dömd etc.Jag har en mörk hemlighet jag aldrig kommer att berätta för min familj då jag skäms så otroligt mycket, för ca 3 1/2 år sedan så snattade jag, har aldrig gjort något sådant innan och det kommer aldrig ske igen...mådde helt enkelt inte bra några dagar av diverse anledningar.Erkände och fick böter som är betalda, men min fråga är om min dårskap den dagen kommer stoppa min dotters dröm, kollar de upp anhörigas belastningsregistret etc? Tacksam för svar snarast.
Alicia Yngstrand |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens policy:Jag skickade ett mejl till Rekryteringsmyndigheten, som ansvarar för rekryteringsprocessen, och bad om ett förtydligande. De sa att detta är en fråga som antagligen kommer upp vid polisens säkerhetssamtal. Polisen kommer göra en enskild bedömning i din dotters fall. Det kan alltså vara så att det har en inverkan på din dotters chans att bli antagen.Mina rekommendationer:Jag föreslår att du är ärlig med din dotter och berättar detta för henne. Då kan hon komma in förberedd och om de frågar har hon möjlighet att förklara situationen istället, för att de hittar dig i belastningsregistret och sedan undrar varför hon undanhöll informationen. Jag tänker också att det är ett bättre sätt för henne att få reda på det än om en polis kommer med nyheten!Jag kan inte säga med säkerhet att detta inte kommer påverka hennes chanser, men jag har svårt att tro att det skulle göra det. Det är ett väldigt "milt" brott, du erkände dessutom och betalade den böter som du fick. Alla kan göra misstag i livet, jag tror att de har förståelse för det. Sen är det ju inte heller du som vill bli polis, därför tror jag inte att det kommer ha en inverkan. Men jag tror att det kommer gynna henne att kunna vara ärlig om de frågar!Jag hoppas verkligen att detta har hjälpt lite i situationen. Jag tycker inte att du ska känna att det är en mörk hemlighet. Som sagt så gör vi alla misstag i livet och detta är ett misstag som man lätt kan åtgärda, vilket du har gjort! Med vänliga hälsningar,

Syns omhändertagande enligt LOB i belastningsregistret och i så fall hur länge?

2018-10-21 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer)Vad händer om man blir tagen, berusad en utekväll, av polisen för LOB? Kommer det sitta i register och hur länge sitter den?
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du bl.a. i lag om belastningsregister och lag om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Ett omhändertagande enligt LOB syns inte i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister motsatsvis). Ett sådant omhändertagande är snarare tänkt som en ordningsåtgärd poliser och ordningsvakter kan använda sig av när någon är för berusad för att ta hand om sig själv så att denne utgör en fara för sig själv eller någon annan (1 § LOB). Det skrivs dock en rapport om omhändertagandet som Polismyndigheten informerar bl.a. Transportstyrelsen om (5 kap. 5 § Förordning om vägtrafikregister). Uppgiften syns i vägtrafikregistret i två år. Ett omhändertagande enligt LOB kan alltså eventuellt påverka möjligheten att fortsatt inneha körkort och möjligheten att få körkortstillstånd, men syns inte i belastningsregistret. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.Med vänlig hälsning,

Om man har jägarlicens och jaktvapen och blir dömd för stöld - får man behålla licensen och vapnen då?

2018-10-01 i Polis
FRÅGA |hejsan om man har jägarlicens och jaktvapen. och sedan får böter/strafföreläggande för stöld. får man behålla licensen och jaktvapnena då???
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Licensen som låter dig ha och använda jaktvapen kan återkallas av polisen om du visar dig olämplig att ha skjutvapen (vapenlag 6 kap. 1 §). Om du visar att du inte är pålitlig, har god omdömesförmåga och är laglydig kan du förlora licensenNågra av de saker som polisen tänkte på när de bestämde att du skulle få din vapenlicens var om du visade att du är pålitlig, har gott omdöme och är laglydig. Gör du saker som får polisen att ifrågasätta om du är pålitlig, har god omdömesförmåga eller är laglydig kan de besluta att ta ifrån dig din vapenlicens. Blir du dömd för stöld kan det alltså leda till att du förlorar din vapenlicens, eftersom det både visar på bristande laglydighet och pålitlighet. Det handlar om en bedömning av varje enskilt fall – alla brott leder inte till att licensen återkallasDet är dock en fråga om en bedömning i varje enskilt fall. Alla som har vapenlicens och begår ett stöldbrott förlorar inte per automatik licensen. När polisen bestämmer om du ska få behålla din licens eller inte kommer de ta hänsyn till hur allvarligt brottet var. De kommer också ta hänsyn till om det rör sig om upprepad brottslighet. Det är tänkbart att ett enskilt fall av snatteri inte får polisen att dra tillbaka din licens, men om du vid upprepade tillfällen snattar och begår lindrigare brott kan de till slut bestämma sig för att göra det.Sammanfattningsvis kan jag alltså inte ge något säkert svar på frågan. Döms du för stöld kan polisen göra bedömningen att du är olämplig att ha vapen och då återkallar de din licens. Dock tar polisen hänsyn till hur allvarligt brottet är och om det rör sig om en engångshändelse eller om du har begått liknande brott flera gånger tidigare. Blir du dömd för stöld förlorar du alltså inte din vapenlicens per automatik.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, även om jag inte har kunnat ge dig ett helt säkert svar på frågan.Vänliga hälsningar,

Fråga om kroppsvisitation

2018-09-30 i Polis
FRÅGA |Polis genomsöker kläder och kroppen utan att hitta något olagligt
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.En polis kan genomföra en kroppsvisitation av olika anledningar. Polis kan då de med laga stöd griper eller omhändertar någon genomföra kroppsvisitation för att hitta vapen eller identifikationshandlingar för att fastställa någons identitet. Enligt 19 § polislagen kan polisen också företa en kroppsvisitation i förebyggande syfte för att söka efter t.ex. vapen eller andra föremål som förmodligen blir förverkade eftersom de kan komma att användas vid brott. För att polisen ska få kroppsvisitera i förebyggande krävs det att det föreligger en situation där vapen eller andra föremål kan kommas att användas till brott. Det behöver inte innebära att polisen handlat fel om de inte finner något olagligt vid kroppsvisitation. Men en polis kan anmälas och om denne handlat utanför sin befogenhet kan denne dömas för tjänstefel. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Har polisen rätt att gå in i en lägenhet utan tillstånd från kontraktsinnehavaren?

2018-10-31 i Polis
FRÅGA |HejMin son håller på med kriminella saker. Jag vet inte riktigt vad. Han har valt att hålla sig borta från mig av hänsyn. Jag fick ett telefonsamtal från polisen en sen lördagskväll om att dom varit inne i min lägenhet. Dom hade gått in med hjälp av låssmed. Sonen har i te bott i lägenheten de senaste 6 åren. Han har inte varit på besök på 2 år. Han är dock fortfarande skriven på adressen. Han är 20 år. Polisen sa i samtalet att dom varit tvugna att byta lås då dom inte hittat några nycklar att låsa med. Jag måste hämta nya ny klar på polisstationen. Polisen kunde/ville inte svara på om han var i förvar hos dom. Dagen efter så söker jag honom hos hans flickvän och får svaret att han ligger och sover. Är det ok för polisen att gå in utan att kontakta kontraktsinnehavaren?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har rätt att gå in i en lägenhet utan tillåtelse när det gäller husrannsakan (20 § polislagen) eller om det finns anledning att anta att någon avlidit, är medvetslös eller oförmögen att tillkalla hjälp (21 § polislagen) . I detta fall har det förmodligen handlat om en husrannsakan. Det finns två olika typer av husrannsakan, reell husrannsakan där polisen eftersöker föremål som kan tas i beslag och personell husrannsakan där man letar efter e person som ska gripas, anhållas eller häktas. I detta fall är din son skriven på adressen, vilket ger en indikation på att han möjligtvis befinner sig där.Det kan sammanfattningsvis sägas att polisen hade rätt att ta sig in i din lägenhet utan tillåtelse om det gällde en husrannsakan. I annat fall är det inte tillåtet (förutom om det kan antas att någon avlidit, är medvetslös eller oförmögen att tillkalla hjälp)Vänligen,

Jag och min sambo blir trakasserade av våra grannar - vad ska jag göra?

2018-10-02 i Polis
FRÅGA |Hej..jag och min sambo är utsatta för trakasserier av ett grannpar. Detta pga att någon anmält dem till socialen att de tydligen slår sina barn.Jag är oskyldig till den här anmälningen men de tror att det är jag. Går med namnlistor på gården där vi bor om att de inte slår sina barn samt att de sprider massa lögner om mig och sambon. Har vittnen på hur de attackerar mig och hotar göra anmälningar om mig Kallar mig samhällets bottenskrap och hotar göra anmälningar om att vi skulle bränna sprit mm. Min sambo brygger öl och det är helt lagligt. De säger att de ringt försäkringskassan angående mig om att jag fejkar mina sjukdomar! Har sjukersättning och därigenom en fem år lång process med alla läkarintyg på mina diagnoser. Påstår att jag tjänar pengar på att sälja saker.Ja listan kan göras lång. Ropar åt min sambo på gården att han är full. Varit helt nykter vid de tillfällena. Kallar mig för looser och att det kommer dimpa ner en stämning på mig i brevlådan snart. Hånar och hotar mig för att jag inte har bättre inkomst. Ja mm mmHar haft kontakt med polis två gånger om det här. Men jag är rädd att allt blir värre om jag anmäler.Har även talat med socialtjänsten om den här anmälan de fått in. Tyvärr va den anonym och de kan inte bevisa min oskuld .De tycker väl däremot att det verkar alarmerande med deras uppförande pga den här anmälan. Om jag skulle namnge dem nu skulle de vidta åtgärder.Vad ska jag göra åt det här??Känner mig hotad och trängd och mår jättedåligt!
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är verkligen en jobbig situation som du beskriver och jag förstår att du känner dig trängd. För mig låter det som att du och din sambo kan vara utsatta för en rad olika brott. Jag kommer beskriva dem lite utförligare i svaret. Tyvärr finns det inte så mycket alternativ för er, utan det jag rekommenderar är att ni båda anmäler alla händelser till polisen.Jag kommer nu gå in på regler i brottsbalken (BrB).Att förolämpa eller sprida rykten kan röra sig om flera olika ärekränkningsbrottFrån det du berättar att era grannar säger till både dig och din sambo, så gör de sig skyldiga till brottet förolämpning. Det handlar om situationer när de säger olika kränkande saker till er eller anklagar er för sånt som att ni fejkar sjukdomar för att få ersättning från Försäkringskassan (BrB 5 kap. 3 §).Du skriver också att grannarna sprider såna här negativa rykten om dig och din sambo. För mig verkar det därför som om de gör sig skyldiga till brottet förtal också (BrB 5 kap. 1 §).De här brotten faller under enskilt åtal. Det betyder att åklagare i de flesta fall inte väcker åtal och driver processen, utan att du och din sambo måste göra det själva om ni vill. Trots det är det bra att anmäla brotten till polisen.Att hota med våld eller annan brottslighet kan vara olaga hotDu skriver att grannarna har attackerat dig och att de hotar med att de ska ringa och anmäla dig till olika myndigheter. Det verkar som att de säger väldigt många olika saker både om dig och din sambo och om vad de ska göra mot er. Det kan vara så att de gör sig skyldiga till olaga hot (BrB 4 kap. 5 §). Det här gäller om de hotar med att utsätta er för brott och att ni känner att er egen eller någon annans säkerhet är hotad. Om det rör sig om olaga hot eller inte beror mer exakt på vad som sägs och hur det sägs. Därför kan jag inte säga om det verkligen gör sig skyldiga till det, men det kan vara så.Att utsätta för upprepad, oönskad kontakt kan vara ofredandeDet verkar också som om dina grannar gör sig skyldiga till ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Det gör de genom att upprepade gånger söka kontakt med er på ett sätt som är störande och kränkande, hotar och attackerar er. Du skriver också att du blivit attackerad. Rör det sig om fysiska attacker? I så fall kan grannarna också göra sig skyldiga till misshandel (BrB 3 kap. 5 §). Det behöver inte vara mycket våld eller orsaka stor skada för att räknas som misshandel. Exempelvis kan knuffar som leder till att man får ont vara misshandel.Många brottsliga handlingar på rad kan vara olaga förföljelse Om grannarna skulle kunna dömas till olaga hot, misshandel och/eller ofredande för flera olika gärningar kan det läggas ihop och bli till brottet olaga förföljelse (BrB 4 kap. 4b §). För att det ska röra sig om det här brottet måste de ha genomfört flera gärningar som kan få de här rubriceringarna och alla gärningarna måste kunna räknas som mindre delar av en sammanhängande kränkning av din och din sambos integritet. Jag kan inte säga något säkert om brottsrubriceringarna eller antalet brottsliga gärningar. Det låter i alla fall som att det skulle kunna röra sig om delar av en och samma kränkning.Det kan kännas jobbigt att anmäla, men då kan det sättas in åtgärder för att stoppa problemenDu är inte ensam om att oroa dig för att problemen ska förvärras om du anmäler grannarna. Det är en vanlig farhåga hos personer som, precis som du, redan känner sig hotade och trängda. Trots det rekommenderar jag dig och din sambo att anmäla grannarna. Det låter inte som om grannarna kommer sluta med sina trakasserier av sig själva och det enda sättet som deras beteende kan få några konsekvenser är om ni anmäler dem.För att göra det lättare för personer i er situation att anmäla brott har polisen olika program för att skydda personer som lever under hot om brott. Bedömer polisen att ni befinner er under ett allvarligt hot och det finns risk för att grannarna begår fler brott mot er, så kan de vidta passande skyddsåtgärder.Förutom polisens olika möjligheter att skydda hotade personer, så kan ni ansöka om kontaktförbud hos polisen. Om ni får kontaktförbudet beviljat betyder det att era grannar inte längre får ta kontakt med er (lag om kontaktförbud 1 §).Sammanfattning och slutliga rekommendationerDet låter som om era grannar har gjort sig skyldiga till brott mot både dig och din sambo. Det skulle inte spela någon roll om ni hade haft något med anmälan till socialen att göra. Oavsett såna omständigheter så får inte grannarna utsätta er för den här typen av handlingar.Beroende på de exakta omständigheterna kan det röra sig om många olika brott av olika svårighetsgrad. Jag kan inte säga med säkerhet vad de kan dömas för, men jag rekommenderar starkt att ni anmäler dem till polisen. Förutom att polisanmälan kan leda till åtal och straff, så kan ni få annan hjälp av polisen. Polisen kan vidta olika åtgärder för att skydda er, om de bedömer att ni befinner er under ett allvarligt hot och riskerar att utsättas för fler brott. Hos polisen kan ni dessutom söka om kontaktförbud. Det betyder att era grannar förbjuds att kontakta er i framtiden.Ni kan anmäla till polisen via telefon på 114 14 eller på ett av deras kontor. När ni kontaktat polisen kan ni ansöka om kontaktförbud också. Vill ni veta mer om kontaktförbud finns det information på polisens hemsida.Jag hoppas att mitt svar har kunnat vara till hjälp, även om jag inte kan komma med några direkta lösningar på ert problem. Vänliga hälsningar,

Bli polis trots neuropsykiatrisk diagnos?

2018-09-30 i Polis
FRÅGA |Hej Jag vill bli polis, men har "ADD" (diagnos). Vad kan jag göra för att uppnå mitt livs största dröm - bli polis?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom polisyrket är mycket krävande ställs det en rad olika fysiska, medicinska och psykologiska antagningskrav när man söker till polisutbildningen.Ett av kraven är att man inte har någon neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis ADHD, ADD, Aspergers syndrom eller autism. Som antagningskraven ser ut i nuläget, blir det alltså tyvärr svårt för dig att bli just polis. Anledningen till att kraven ser ut som de gör är för att polisyrket innebär många stressfyllda situationer och oförutsägbara miljöer där det ställs höga krav på hur man agerar och att man är anpassningsbar. Du kan läsa mer om detta här.Hoppas du fick svar på frågan. Önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Måste jag svara på polisens frågor?

2018-09-29 i Polis
FRÅGA |Hej, om jag är ute och polisen kommer fram till mig och frågar vem jag är, är jag tvungen att att svara på de, eller ens del ta i någon diskussion? Kan man få paragraf på vilken/vilka lagar som säger så?Tack på förhand
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om polisens befogenhet att ställa krav på privatpersoner finns i polislagen. Det finns ingen allmän skyldighet att uppvisa legitimation, däremot kan polisen kräva att du legitimerar dig om du är misstänkt för något brott och polisen har särskild anledning att anta att du ska berövas friheten (14 §). Polisen har alltså inte rätt att kräva att du uppvisar legitimation "bara för att".I svensk rätt finns det ingen lagreglering som innebär att en person måste besvara polisens frågor, den som har blivit stoppad av polisen har alltså rätt att välja att vara tyst.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,