FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis31/07/2023

När har polisen rätt att bryta upp min dörr?

All info om Polisens rätt att komma hem och bryta upp dörren. Hos mig kom dom 23:30 tiden när jag min fru och fyra barn lagt oss att sova. Anledning va att någon utomstående som gått utanför hade hört er skrik.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar när polisen har rätt att bryta upp dörren till en privatpersons bostad. 

Tillämpliga lag för situationen är främst polislagen

Den bestämmelse som blir aktuell just i din situation är den i 10 § polislagen, vilken beskriver situationer då en polisman har rätt att bruka våld, då inkluderat våld mot saker som en dörr. För att polisen ska ha rätt att bruka våld för att genomföra en tjänsteåtgärd måste andra medel vara otillräckliga och det måste vara försvarligt med hänsyn till omständigheterna. I 10 § polislagen radas det upp situationer där polisen har rätt att bruka våld, exempelvis när det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljö (10 § 3 p. polislagen). 

I övrigt ska uppgiften, som med alla tjänsteuppgifter polisen utför, vara proportionerlig i förhållande till åtgärdens syfte och övriga omständigheter (8 § polislagen). 

Det vill säga, om polisen i er specifika situation har bedömt att det inte funnits andra möjliga medel och åtgärden varit försvarlig, har de haft rätt att bryta upp dörren med syfte att avvärja straffbelagd handling eller fara för liv, hälsa eller egendom. 

Rätt till ersättning

Enligt 8 § lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (LEF) har den som drabbats av en sakskada genom våld som utövats med stöd av bland annat 10 § polislagen rätt till ersättning, om den skadelidande inte har bettet sig på sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes egendom. 

I annat fall, där polisen inte har haft rätt att bryta upp dörren, skulle möjligtvis skadestånd enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen vara möjligt, då paragrafen stadgar att stat eller kommun ska ersätta bland annat sakskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet som staten eller kommunen ansvarar för. 

Hoppas detta gav svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. 

Vänliga hälsningar, 


Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”