Antagningskrav för att bli polis

2021-08-13 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag vill gärna bli polis en dag men min fråga är ifall min chans att bli polis kan bli påverkad om min bror finns med i registret? Jag har nästan ingen kontakt med honom alls men det jag vet är att han har sålt narkotika men vet inte om han finns med i belastningsregistret och isåfall varför? Kan det ha en påverkan på mig och mitt drömyrke?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du undrar om din brors agerande kan ha en påverkande effekt beträffande dina möjligheter till att bli polis.Vilka antagningskrav finns det för att bli polis i Sverige?För att bli polis så finns det flertal antagningskrav. Sökanden ska vara svensk medborgare, myndig, ha körkort samt uppfylla ett antal olika behörigheter. Det uppställs även fysiska och psykologiska krav som måste vara uppfyllda. Anledningen till dessa är att de människor som utbildar sig till poliser ska anses kunna vara lämpade för yrket och inneha de egenskaper som efterfrågas. Värt att nämna är att du även måste få en godkänd säkerhetsprövning. Detta innebär att du måste anses vara pålitlig enligt Säkerhetsskyddslagen. Detta innebär en intervju och en koll i belastningsregistret.Har din brors bakgrund påverkan på dina möjligheter att klara säkerhetsprövningen?Min uppfattning är att prövningen utförs med beaktande av den enskilda individen och dess bakgrund. Det enkla svaret blir således att din broders förflutna inte har betydelse för bedömningen huruvida du är redbar eller inte för att bli polis. Avgörande blir alltså din egna bakgrund, inte din broders. Sammanfattningsvis är min uppfattning att det din bror utfört inte skall påverka dina chanser till att bli polis. Jag önskar dig stort lycka till i antagningsprocessen till att bli polis! Återkom gärna om du har fler funderingar. Vänliga hälsningar,

Kallelse till förhör

2021-07-30 i Polis
FRÅGA |Är det vanligt att polisen skickar kallelse till förhör med stämpel HEMLIGT på?i detta fall grovt bedrägeri och bokföringsbrott?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Du kan inte vända dig till någon myndighet för att få reda på att du har blivit polisanmäld, anledningen bakom detta är för att den person som anmälde brottet ska skyddas och fortsätta vara anonym. Så länge det står tid och plats för kallelsen så kan du ringa polisen och dubbelkolla anledning till varför de skickade brevet med hemligt stämpel på.Förhoppningsvis löser det sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Polisens befogenheter vid trafikstopp

2021-07-28 i Polis
FRÅGA |Kan polisen be/kräva dig att kliva ut ur bilen vi ett vanligt trafikstopp?
Aya Alwan |Polisen har befogenheten att genomsöka ett fordon enligt polislagen (20a§). Polisen får också stoppa ett fordon eller annat transportmedel (1) om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott, 2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, 3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller 4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet. I detta fall får polisen be föraren att kliva ur bilen för att exempelvis genomföra en kroppsvisitation, om det råder misstankar kring brott.Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan man ta tillbaka polisanmälan?

2021-07-23 i Polis
FRÅGA |Jag har gjort en polisanmälan på min ex pojkvän för olaga hot. Kan jag ta tillbaka anmälan?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går tyvärr inte att ta tillbaka en polisanmälan eftersom polisen är skyldig att utreda brott enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken. Du kan däremot ändra eller komplettera din anmälan i efterhand antigen via telefon, på internet eller i ett b rev.Med vänliga hälsningar,

Kallelse till förhör

2021-07-30 i Polis
FRÅGA |Är det vanligt att polisen skickar kallelse till förhör med stämpel HEMLIGT på?i detta fall grovt bedrägeri och bokföringsbrott?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för din fråga!Du kan inte vända dig till någon myndighet för att få reda på att du har blivit polisanmäld, anledningen bakom detta är för att den person som anmälde brottet ska skyddas och fortsätta vara anonym. Så länge det står tid och plats för kallelsen så kan du ringa polisen och dubbelkolla anledning till varför de skickade brevet med hemligt stämpel på.Förhoppningsvis löser det sig, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan polisen förbjuda högljudda ungdomar att vistas på en plats?

2021-07-28 i Polis
FRÅGA |Hej kan polisen förbjuda störiga och högljudda ungdomar att vistas på en plats. Det handlar om ungdomar som cyklar omkring på en gata på nätterna och skriker så det stör de som bor i lägenheterna. Ungdomarna är under 15 år så alltså inte straffmyndiga. Jag tänker på den nya lagen som trätt i kraft som möjliggör polisen att köra iväg störiga personer från en allmän plats. Kan denna lag tillämpas i detta fallet?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Till att börja med så innebär den nya lagen som du hänvisar till i din fråga att polisen får ge ut en ordningsbot på plats till de som spelar hög och störande musik på allmän plats. Själva brottet i fråga är inte nytt, det är fråga om förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § Brottsbalken). Skillnaden är att polisen sedan den 1 juli tillåts bötfälla på plats. Den nya lagen är egentligen ett uttalande från riksåklagaren. En ungdom som är under 15 år kan inte bli dömd för något brott i Sverige, och kan därför inte heller få något straff, som till exempel en ordningsbot (1 kap. 6 § Brottsbalken). Av den anledningen kommer inte den nya lagen spela någon roll om det är ungdomar under 15 år som för oväsen. Polisen får däremot lov att avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen. Det är snarare enligt den paragrafen som en polis kan prata med ungdomarna och be dem lämna platsen. Det är däremot upp till polisen att avgöra huruvida den allmänna ordningen störs eller inte. (13 § Polislagen). Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vilka tidsfrister har du att förhålla dig till vid inbetalning av ordningsbot?

2021-07-26 i Polis
FRÅGA |Hej, jag fick en fortkörnings böter och skulle få ett inbetalningskort hemskickat så att jag kunde betala den inom 30 dagar från det att jag fick bötern. Det har nu nästan gått en månad sedan jag blev stoppad för fortkörning och skulle få böter. Vad bör jag göra, jag vill inte få någon betalningsanmärkning eller liknande problem
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att besvara din fråga genom att ta upp alla tidsfrister som du ska förhålla dig till när det kommer till att betala en så kallad ordningsbot (t.e.x fortkörningsböter).Rättsliga utgångspunkterOm du har du fått ett föreläggande av ordningsbot som du har skrivit under behöver du betala din bot inom trettio dagar. Genom att du skrivit under ett föreläggande av ordningsbot har du automatiskt godkänt föreläggandet, och det innebär också att ett åtal inte får väckas senare om samma gärning (48 kap. 3 § rättegångsbalken). Ordningsboten ska därefter betalas inom 30 dagar från godkännandet. Det går att använda Polismyndighetens bankgiro för ordningsböter: 520-0878. Där ska du ange föreläggandenummer/OCR-nummer när du betalar. Numret står på ordningsboten, längst upp i högra hörnet av boten och består av 9 siffror.Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Beloppet ska betalas inom 14 dagar efter påminnelsen. Ingen extra avgift tas ut för påminnelsen.SammanfattningOm du har tillgång till OCR-nummer, bötesbeloppet med mera så kan du enkelt bli kvitt med risken för betalningsanmärkning med mera genom att betala in till polisens bankgiro. Om du däremot inte fått in någon form av "kvitto/inbetalningskort" kan du ta kontakt med polismyndigheten och tala om detta för de. Enligt min bedömning verkar det inte vara några problem, eftersom samtliga individer får en påminnelse och om du ännu inte fått denna finns ingen risk för betalningsanmärkning eller annan problematik. Jag råder dig däremot att ta itu med ordningsboten och säkerställa att du betalar in den så snabbt som möjligt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får polisen hindra filmning?

2021-07-20 i Polis
FRÅGA |Hej!Får en polisman rycka bort mobiltelefonen ur en passagerares hand när han håller telefonen nere i famnen och filmar samtidigt? Detta skedde vid ett vanligt fordonsstopp. Ingen brottsmisstanke fanns och samtliga släpptes.Polisen i fråga hävdade att sin egen säkerhet var riskerad när personen höll i sin egen mobiltelefon vid famnen. Har polisen lagstöd att rycka bort den och hindra grundlagsskyddade filming?Tack
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt finns det inget som hindrar en person från att filma polisen på allmän plats eftersom det är tillåtet att filma vad man vill på allmänna platser under förutsättningen att det är personen själv som håller i kameran/mobilen. Utifrån din fråga tolkar jaget som att ni befann er på en allmän plats, hade det varit en privat plats får ingen filmning ske. Polisen har ingen rätt att beslagta mobilen eller hindra personen från att filma så länge hen inte bryter mot lag eller andra ordningsregler. Det är viktigt att personen inte stör eller försvårar arbetet för polisen i deras tjänsteutövning under tiden hen filmar. Håller sig personer på avstånd och inte är "i vägen" är filmandet inte störande av ordning och polisen har under nämnda förutsättningar inga giltiga skäl att ta ifrån personen mobilen. Det är svårt att ge dig ett exakt svar eftersom jag inte vet exakt vad som hände men om personen inte genom filmningen störde polisarbetet hade polisen ingen rätt att ta ifrån honom kameran. Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar kan du alltid kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,