FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis27/05/2023

Slagningar i polisens system

Det pratas om att poliser inte får söka i polisens egna system, på personer som utreds för brott. Hur går detta då ihop med polisens trafikkontroller, där man stoppar någon som inte är misstänkt för något brott? Finns även exempel på där polisen stänger av en hel väg, för att läsa av registreringsskyltar. Vilken lag ger polisen rätt att slå på personens körkort eller registreringsskylten, när personen inte är misstänkt för något brott?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Vilken lag är tillämplig?


Vad polisen har rätt att göra regleras till stor del i polislagen (PL), men även i lag om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.


Slagningen ska vara relaterad till en tjänsteåtgärd


För att en polis ska få göra en slagning på en person eller ett registreringsnummer krävs att det är relaterat till en tjänsteåtgärd. En tjänsteåtgärd kan vara precis som du beskriver, t.ex. en trafikkontroll. Det är därmed inte nödvändigt att personen är misstänkt för något brott för att det ska vara tillåtet. Slagningar i polisens system regleras till stor del av lagen om polisens behandling av personuppgifter. Grundläggande bestämmelser om hur uppgifter ska behandlas återfinns i 2 kap. 1§. I bestämmelsen går att läsa att personuppgifter får behandlas av polisen om det är nödvändigt för att kunna utföra följande uppgifter:

1. Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet

2. Utreda eller lagföra brott

3. Verkställa uppbörd

4. Upprätthålla allmän ordning och säkerhet

5. Fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden


Det hör till polisens arbetsuppgifter att kontrollera fordon och körkort


Polisens huvudsakliga uppgifter går att finna i 2§ PL. Där framgår bland annat att det hör till polisens arbetsuppgifter att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Det ingår som en arbetsuppgift för polisen att kontrollera fordon och körkort. Att framföra ett körkortspliktigt fordon utan körkort är brottsligt och därför utgör polisens slagning på körkort en del i arbetet för att upptäcka brottslig verksamhet.


Slutsats


Polisen har rätt att slå på personers körkort och registreringsnummer när det är kopplat till en tjänsteåtgärd. Trafikkontroller ingår i polisens arbetsuppgifter och är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Att söka på registreringsnummer är för övrigt öppet för alla att göra.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänliga hälsningar

Cajsa Klefenberg Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”