FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis26/03/2024

Vapentillstånd om jag tidigare bedömts för brott?

Hej, när jag var 15 så åkte jag dit för olovlig körning med min moped. Jag blev av med körkortet i 6 månader och behövde betala böter. När jag pratade med min offentliga försvarare så tycks jag komma ihåg att han pratade om att jag skulle ha en prick i registret i 3 eller 4 år pga strafföreläggandet. Men nu när jag läser på om gallringstid så står det 5 år. Varför jag började fundera på detta var för att jag nu när jag är 18 tänker ansöka om vapenlicens då jag ofta är ute och jagar, då undrar jag om detta möjligen blir ett hinder för mig att få en sådan beviljad? Tack för svar!

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Belastningsregister


Enligt 17 § punkt 9 i lagen om belastningsregister (1998:620) ska uppgifter om böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. Modifiering av bestämmelsen i 17 § gjordes år 2024, men för din information var gallringstiden även innan ändringen 5 år för böter.


Vapentillstånd


Det är polismyndigheten som prövar frågor om tillstånd att inneha skjutvapen (2 kap 2 § vapenlagen). Polismyndigheten beviljar tillstånd att inneha skjutvapen endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas (2 kap 5 § vapenlagen). Polisen gör en kontroll i olika register om sökanden är registrerad för brott eller annan misskötsamhet. Det förhållandet att någon är dömd för brott innebär dock inte något absolut hinder mot att vapentillstånd utfärdas. Här görs en prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis tas hänsyn till den tid som förflutit sedan straffet verkställdes.


En förutsättning för vapentillstånd är att sökanden är pålitlig, omdömesgill och laglydig. Det framgår av Rikspolisstyrelsens författningssamling RFSFS 2009:13 s. 8-9. Om sökanden brister i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas. Enligt författningssamlingen bör tillstånd inte meddelas för den som begått ett brott som påverkar lämpligheten att inneha skjutvapenförrän en viss tid gått sedan brottet begicks. Tiden står alltså i relation till brottets svårighetsgrad. Vidare framgår att en sökande som gjort sig skyldig till brott med ett inte ringa inslag av våld eller hot inte bör meddelas tillstånd att inneha vapen. Är det dock fråga om lindrigare brott eller någon annan form av kriminalitet som bedöms vara diskvalificerande, kan ett tillstånd meddelas även om en kortare tid förflutit, i normalfallet dock minst två år från den dag då den brottsliga gärningen begicks.


Av uttalanden från Rikspolisstyrelsens författningssamling bör det alltså inte vara uteslutet att du beviljas vapentillstånd. Det läggs störst vikt vid brott med inslag av våld eller hot. Olovlig fortkörning med moped bör inte innefatta sådana inslag, utan istället anses utgöra en annan form av kriminalitet som är diskvalificerande. I sådana fall bör tillstånd meddelas minst två år efter att brottet begicks. I ditt fall har tre år förflutit, vilket innebär att det gått längre tid än minimikravet. Därmed är det inte uteslutet att du beviljas vapentillstånd.


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sonja HamrasmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo