FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis21/03/2024

Får polisen kontakta arbetsgivaren under förundersökning

Hejsan, Får polisen ringa till en arbetsplats och säga att anställda hos dom är misstänka för brott? Är detta polisen brukar/får göra ens? Kan dom även ringa till en arbetsgivare och säga att en eventuellt anställd har span eller liknande och inte bör anställas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Utredning 

källor för den aktuella frågan finns dels i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 23 kap. rättegångsbalken (RB), dels relevant information på polisens hemsida. 


Allmänna hållpunkter 

Om en person är misstäkt för brott inleds en förundersökning av polismyndigheten där polisen tillsammans med åklagaren ska utreda om brott har begåtts och om åtal därefter ska väckas, 23 kap. 1-2 § RB. Under förundersökningen ska bevismaterial samlas in. Utgångspunkten är att material som samlats in under förundersökningen är sekretessbelaga, vilket innebär att uppgifter inte får lämnas ut (18 kap. 1 § första stycket OSL). När åtals väckt blir dock förundersökningen offentlig, detta om uppgiter inte bedöms skada undersökningen. Men precis som många andra huvudregler finns det undantag. Detta när åklagaren gör en bedömning att en skada för utredningen inte föreligger om förundersökningen är offentlig.


Förhör 

En av polisens metoder, tillsammans med åklagaren, för att samla in bevismaterial är förhör. Förhör får hållas med personer som antas lämna relevanta uppgfiter till utredningen, 23 kap. 6 § RB. Huvudregeln är att personen som blir kallat till förhör har rätt att informeras om anledningen till förhöret, förundersökningskungörelse (1947:948) (FUK)


Sammanfattning och slutsats 

Polisen har rätt att under förundersökningen hålla förhör med personer som anses ha betydelse för utredningen och personen som blir kallad har rätt att bli informerad om vad förhörets handlar om. Detta innebär att polisen har möjlighet att kontakta den misstänktes arbetsgivare för förhör. Huvudregeln är dock att polisen inte ska dela information om förundersökningen. Att ringa och informera en arbetsgivare om att en arbetstagare är misstänkt för brott är inte vanligt då huvudregeln  är att förundersökningen ska vara sekretessbelagd. 


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på nelly.starkengren@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis hoppas jag att min hantering av ditt ärende har varit givande och utförligt presenterat.  Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Med vänliga hälsningar, 
Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo