FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis20/10/2023

Vad gäller kring uppgifter i ditt misstankeregister när förundersökning aldrig inleddes?

Hej, Gjorde en dum grej för ett par år sedan. Fuskade med självscanning ett par gånger, åkte dit av butiken, erkände och betalade tillbaka. Blev polisanmäld och var på förhör. Erkände även där men fick sen brev om att åklagaren valt att inte inleda förundersökning och inget straff har alltså utdelats. Nu har jag sökt jobb inom Kriminalvården (administrativ tjänst) och det står att de kommer att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll och personutredning under rekryteringsprocessen. Jag har själv begärt ut registerkontroll (det som används för arbete inom HVB-hem) och inget syns i varken belastningsregistret eller misstankeregistret. Dock står det att utdraget ur misstankeregistret är begränsat. Finns det någon risk att myndigheten ändå kommer kunna få info om mitt misstag (polisanmälan, polisförhör etc). Kan misstankeregistret innehålla sådan info? Eller finns andra register där sådant sparas som myndigheten kan ta den av?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om misstankeregister, rättegångsbalken (RB) och information från polisens webbplats.


Finns det någon risk att det kommer stå något om ditt fusk med självscanningen i misstankeregistret?


Nej, denna händelse ska inte registreras i ett misstankeregister. Jag förklarar varför nedan.


Om inledandet av utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader så får åklagaren välja att inte inleda en förundersökning, se 23:4a 1st 1p RB och 23:4a 2st RB. Här bedömde åklagaren att då du erkänt och betalat tillbaka till butiken fanns det inget syfte att ens inleda en förundersökning.


I ett misstankeregister ska det enligt 3§ lag om misstankeregister innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för

  1. brott mot brottsbalken,
  2. annat brott för vilket svårare straff än böter är föreskrivet eller
  3. sådant utomlands begånget brott som enligt svensk lag motsvarar brott enligt 1 eller 2, under förutsättning att frågan om lagföring för brottet skall avgöras i Sverige.

Eftersom det aldrig ens inleddes en förundersökning kan det inte finnas någon förundersökningsledare. Därmed har det aldrig registretas några uppgifter i ditt misstankeregister gällande denna händelsen.


Finns det några andra register där sådant sparas som myndigheten kan ta den av?


Du kan läsa mer om olika register som polisen har på deras webbplats (se länk). Inget av dessa register ger möjlighet till att lägga in uppgifter om denna händelsen som har skett utifrån de omständigheterna du berättat.


Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo