Vad kan närstående göra för att se till att en psykisk sjuk person får hjälp?

Hej! Skulle vilja höra vad ska jag göra med en familjemedlem jag har som inte äter och ljuger om mat till alla oss omkring henne. Hon är bara skinn och ben. Hon träffar många läkare men ingen gör något. Hon är vuxen. Jag tycker nån läkare ska tvångsomhänderta henne så hon äter innan hon går bort. Är så orolig. Vet inte vad jag ska göra. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga har du en familjemedlem som du misstänker lider av en ätstörning. Hon vill inte motta den vård du anser att hon behöver och du undrar nu vad du kan göra för att hjälpa till. För att avgöra det ska jag gå igenom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).


När kan en person få tvångsvård?

Enligt 3 § LPT krävs för att tvångsvård ska bli aktuellt att patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har ett oundvikligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges psykiatrisk vård. Det krävs även att patienten motsätter sig denna vård, annars krävs ju inte tvångsvård eftersom den då är frivillig.

En allvarlig psykisk störning är en psykisk störning där det finns påtaglig risk för att symtomen återkommer om behandlingen avbryts. Med andra ord finns det en viss varaktighet i den. Själva allvarligheten avgörs utefter typen av störning och omfattningen av det ingrepp i personligheten som störningen orsakar. Jag är medveten om att ordet ”störning” kan vara aningen stötande men det är det ordet som lagen använder.

För att kunna ta in en patient för tvångsvård så krävs det enligt 4 § LPT att en läkare har undersökt patienten och skrivit ett vårdintyg på att det finns sannolika skäl för att patienten är i behov av psykiatrisk tvångsvård. Om patienten skulle vägra en sådan undersökning så kan läkaren ta hjälp av polisen för att genomföra undersökningen.

Jag kan tyvärr inte avgöra om din familjemedlem lider av en allvarlig psykisk störning till den graden att tvångsvård kan bli aktuellt. Denna uppgift tillfaller en läkare.


Mina råd till dig.

Tyvärr finns det ingen möjlighet för en anhörig att tvinga in en familjemedlem på en sådan undersökning. Du kan däremot kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning och förklara läget för dem. Anser dem att en undersökning behövs kan dem sedan anordna det. Du kan även kontakta 1177 för att få fler råd på vad anhöriga kan göra.

Det första steget är alltid att försöka prata med din familjemedlem och få dem att motta vården frivilligt. Tvångsvård är en sista utväg som ibland såklart kan vara nödvändigt. Men det bästa är alltid om vården sker frivilligt.

Slutligen vill jag även hänvisa dig till 1177:s lista över olika stödlinjer och telefonjourer som du kan prata med. Här kan du få hjälp av personer med erfarenhet av just denna typ av frågor. Jag vill också hänvisa dig till 1177:s information till närstående till någon som har en psykisk sjukdom.


Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000