FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt31/03/2024

Dömd för ringa narkotikabrott - försvårar det möjligheterna att få besöka intagen på anstalt?

Min pojkvän sitter på klass 3 Asptuna och han avtjänar sitt straff i några månader framöver nu, min fråga är jag är dömd till ringa narkotikabrott sen tidigare där jag fick en böter två gånger jag undrar om detta kommer försvåra mina möjligheter att bli godkänd till ett besök eller samtal? Han har skickat en samtyckesblankett men har inte fått den ännu. Tacksam för svar! Kram.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din pojkvän sitter i fängelse, och du undrar nu om din tidigare kriminella belastning kan vara ett hinder för dina möjligheter att få komma på besök. Regler om detta finns i fr.a. fängelselagen (FängelseL) samt Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (FARK).

För att få besöka en intagen på anstalt krävs ett besökstillstånd. Innan sådant kan beviljas måste du först godkänna kontakten genom en blankett du skickar till anstalten. Vidare är det anstalten som fattar beslut om besökstillstånd ska lämnas. Huvudregeln i lagen är att besök får beviljas om det lämpligen kan ske. Det kan dock vägras på tre olika grunder, nämligen om det kan äventyra säkerheten (och detta inte lämpligen kan avhjälpas genom viss kontroll av besökaren), motverka den intagnes anpassning i samhället, eller på annat sätt kan vara till skada för någon (7 kap. 1 § FängelseL). Tillstånd beviljas ofta inte för en besökare som är föremål för frivårdsinsatser. Detsamma gäller en person som är misstänkt för brott, brukar narkotika eller har koppling till organiserad brottslighet. Undantag kan dock göras för närstående (Allmänna råd till 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) (kan läsas i 7 kap. FARK)).

Som jag ser det är det inte ett självklart fall i er situation. Jag har svårt att tro att du skulle nekas tillstånd på grund av att du bedöms vara en säkerhetsrisk. Däremot kan det hända att dina narkotikadomar ligger dig i fatet vad gäller de andra vägransgrunderna (t.ex. vad gäller den intagnes återanpassning till samhället). Eftersom det är fråga om en individuell bedömning i varje fall är det dock väldigt svårt att säga hur anstalten kommer att bedöma er ansökan. Med det sagt skadar det ju inte att ansöka, såklart.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är det bara att höra av sig igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo