Hur långt sträcker sig efterarvsrätt?

I hur många led gäller efterarv, sekundosuccession? Det står i testamentet " Det som kommer våra bröstarvingar till del genom arv efter oss skall, den dag de avlider, tillfalla deras respektive bröstarvingar"

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Arv och testamente regleras huvudsakligen i ärvdabalken (ÄB). Efterarvsrätt eller sekundosuccession sträcker sig nästan lika långt som vanlig arvsrätt. För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för vanlig arvsrätt.


Det finns tre olika arvsklasser som bestämmer hur kvarlåtenskapen från arvlåtaren (den som har avlidit) ska fördelas:

  1. i den första arvsklassen finns arvlåtarens bröstarvingar eller avkomlingar, alltså barn eller barnbarn i rakt nedstigande led (2 kap. 1 § ÄB)
  2. i den andra arvsklassen finns arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar (föräldrarnas avkomlingar är ju arvlåtarens syskon) (2 kap. 2 § ÄB)
  3. i den tredje arvsklassen finns arvlåtarens mor- och farföräldrar och deras avkomlingar (mor- och farföräldrars avkomlingar är arvlåtarens förälders syskon) (2 kap. 3 § ÄB)

Arvsrätten sträcker sig alltså inte längre än till morbror, farbror, moster eller faster. Kusiner får inte ärva enligt lag men kan såklart göra det genom testamente.


Enligt den så kallade parentalgrundsatsen ärver arvsklasserna i en hierarkisk ordning. Det betyder att samtliga i den första arvsklassen får ärva först och dela på hela arvet. Inte förrän det “är tomt” i den första arvsklassen får den andra ärva, och likadant får inte någon i den tredje klassen ärva förrän den andra “är tom”.


När det kommer till efterarvsrätt eller sekundosuccession är det bara den första och den andra arvsklassen som har rätt till arv (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Det är alltså bara arvlåtarens barn, barnbarn, föräldrar och syskon som kan ha rätt till efterarv.


Återkom gärna om du har ytterligare frågor!


Vänliga hälsningar,

Ida BrodinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000