FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/03/2024

Kan man överklaga dom om narkotikainnehav?

Min pojkvän blev stoppas av polisen, misstänkt för drogfylleri, han hade även på sig 0.23g hampa. Hampan är laglig i Sverige. Dock visade de sig han hade 0.0076 i blodet så då antar de att de är narkotika i de han hade på sig. Han har nu fått från domstolen, dagsböter. Men jag undrar om han kan överklaga domen av narkotika innehav. Han har analys på de han köpt, här i Sverige.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din pojkvän är dömd för innehav av narkotika, och att du undrar om domen går att överklaga. Vidare tolkar jag det som att det rör sig om en dom och inte t.ex. ett strafföreläggande. Regler om detta finns i rättegångsbalken (RB).

Som utgångspunkt får en tingsrätts domar överklagas, om inte annat är särskilt föreskrivet (49 kap. 1 § första stycket RB). Mål och ärenden som överklagas från tingsrätt hamnar vidare hos hovrätt, som är överinstans (2 kap. 1 § RB). Den part som vill överklaga en brottmålsdom ska göra så skriftligen, och ge in skrivelsen till tingsrätten. Den ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då domen meddaldes (51 kap. 1 § RB). Om överklagandet kommer in senare än så, ska det avvisas av domstolen (51 kap. 3 § RB).

Svaret på din fråga beror alltså huvudsakligen på hur lång tid som förflutit sedan domen meddelades. Om det gått mindre än tre veckor går det bra att överklaga. För närmare information om hur överklagandet går till kan din pojkvän också välja att läsa längst ner i domen som meddelats honom. Där brukar det finnas information om hur man går till väga.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo