Avbryta arbetet fram tills motpart betalar fakturorna

2018-02-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Jag driver en enskild firma. En kund som jag har ett skriftligt avtal med, har sedan ett par månader tillbaka valt att inte betala fakturor som jag skickat för utfört arbete. I det skriftliga avtalet står det att utfört arbete och fakturerat arbete skall betalas löpande månadsvis. Kan detta anses vara ett avtals brott och kan jag i sådana fall avbryta framtida arbete tills dess att fakturorna är betalda utan att själv begå avtalsbrott genom att inte utföra överenskommna arbetsuppgifter.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, du kan avbryta framtida arbete tills dess att fakturorna är betalda. När motparten begår ett avtalsbrott genom att inte betala fakturorna har du rätt att hålla inne din egna prestation (arbetet) fram tills att motparten fullgör sin prestation (betalning). Detta kallas för detentionsrätt och du har rätt att utnyttja din detentionsrätt när motparten begår ett avtalsbrott. Exempel på detta hittar du i 49 § Konsumenttjänstlagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska arvet fördelas mellan syskon och syskonbarn till den avlidne?

2018-02-02 i Arvsordning
FRÅGA |Jag har en broder som är gammal 93 år om han skulle gå bort. Hur fördelas arvetEnda systern som lever 4 st syskonbarn
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om din bror går bort utan att lämna barn eller föräldrar efter sig ska arvet gå till din brors syskon. Syskonen ska dela på arvet och när det gäller de syskon som inte är vid liv kommer arvet att gå vidare till deras barn, dvs. dina syskonbarn. Alltså ska du och dina syskonbarn dela på arvet efter din bror. Detta framgår av 2 kap. 2 § Ärvdabalken.Vi tar ett exempel:Antag att du utöver din bror har två syskon med två barn vardera. Din bror lämnar 90 000kr i arv som ska fördelas mellan dig och syskonbarnen. 30 000kr går till dig, 30 000kr får två av syskonbarnen dela på och resterande 30 000kr får de två andra syskonbarnen dela på. Syskonbarnen får alltså 15 000 kr vardera och du får 30 000kr.Detta är bara ett exempel men det tydliggör hur arvet ska fördelas mellan dig och syskonbarnen, givet att det inte finns något testamente.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Försenad leverans - KöpL

2018-02-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har en fråga angående tolkningen av 24 § KöpL. Om en leverantör vet om i förtid att dens varor kommer att levereras försent till sina kunder (och där felet/ansvaret ligger hos leverantören själv), vad bör en leverantör då göra? En god idé bör såklart vara att meddela kunderna så snabbt som möjligt - men är det detta som 24 § KöpL vill säga? Är det i så fall som att leverantören ger ett nytt anbud med ny leveranstid som kunden kan välja att acceptera eller avslå? Om nu kunden väljer att acceptera denna nya leveranstid så antar jag att säljaren inte blir skadeståndsskyldig enligt 27 § KöpL?Tacksam för svar!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!24 § KöpLOm säljaren (leverantören) vet att varorna inte kommer att levereras i tid (dröjsmål) bör han upplysa köparen om detta och höra om det är OK med en annan tid som säljaren räknar med att kunna leverera varorna, enligt 24 § KöpL. Om köparen accepterar att varorna levereras ett annat datum, förlorar köparen möjligheten av häva köpet. Om köparen inte godkänner det, kan köpet hävas. 24 § KöpL syftar alltså till att ge säljaren en möjlighet att fråga köparen om denne på grund av ett dröjsmål avser att utnyttja en eventuell hävningsrätt. Det är alltså rätten till att häva köpet som går förlorad om köparen accepterar leverans vid ett annat datum. Rätten till skadestånd går inte förlorad oavsett om köparen accepterar eller nekar den nya leveranstiden. Köparen har vid dröjsmål rätt till skadestånd i enlighet med 27 § KöpL.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Försäljning av giftorättsgods som är lös egendom

2018-01-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru har skrivit på papper om äktenskapsskillnad.Vi äger var sin skoter som är värd lika mycke. Nu tänkte jag sälja min skoter för att köpa nåt annat. Om jag säljer min skoter nu och lånar upp till den nya. Ska de godkännas av min fru då eller kan jag göra de ändå.Behöver vi ta upp de i en eventuell bodelning.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Mitt svar utgår ifrån att skotern är giftorättsgods. Försäljning av skoterEnligt 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄB) får inte en make utan den andre makens samtycke sälja något som utgör makarnas gemensamma bostad eller bohag. Detta gäller även efter att ni skrivit på papper om äktenskapsskillnad och fram till dess att bodelning är klar. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. En skoter utgör varken gemensam bostad eller bohag. Du har rätt att sälja giftorättsgods som är lös egendom utan din frus godkännande och då en skoter är lös egendom har du rätt att sälja den utan din frus godkännande.Vad kommer att ingå i en eventuell bodelning?Då du säljer en skoter som är giftorättsgods kommer även det som träder istället för skotern (dvs. din nya skoter) att ingå i bodelningen. Ditt lån däremot uppkommer efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes vilket innebär att lånet inte kommer att ingå i bodelningen, se 11 kap. 2 § ÄB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Husdjur i ena boendet vid gemensam vårdnad

2018-02-10 i Barnrätt
FRÅGA |Undrar hur det är med möjligheten för separerade att skaffa husdjur om man har gemensamma barn? Kan ens ex bestämma att den andra partnern inte skaffar t.ex. katt med hänvisning till att man då utsätter barnen för rabies och andra sjukdomar?
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att ni har gemensam vårdnad över era gemensamma barn. Ni som barnens vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter och vid delad vårdnad ska besluten fattas tillsammans av vårdnadshavarna. I den dagliga kontakten med barnen måste ni däremot inte vara eniga och rörande den faktiska omvårdnaden av barnen får beslut tas av den som för tillfället har hand om barnen. Viktigare beslut såsom barnens skolgång och bosättning, som kan få betydelse för barnets framtid, ska fattas av bägge vårdnadshavarna tillsammans. Detta framgår av 6 kap. 13 § Föräldrabalken.Att skaffa husdjur (förutsatt att det inte finns någon allergi, redan angiven sjukdom på djuret eller något annat som kan skada barnen) kan inte anses vara en angelägenhet som kan få betydelse för barnens framtid. Det bör därför inte anses vara något som du och ditt ex måste besluta om gemensamt och inget hen kan bestämma över.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Samäganderätt

2018-02-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min föredetta sambo köpte en hund tillsammans, jag valde hund och betalade den men hon står som ägare.Vem har rätt till hunden nu när vi gått isär? Då hon nekar mig hunden bara för att den är skriven på henne.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När man går isär och bodelning ska göras är det endast bostad och bohag som sambos köpt för gemensam användning som omfattas av sambolagens regler. Begreppet bohag omfattar möbler och hushållsmaskiner, dock ej husdjur. Sambolagen gäller alltså inte vid husdjur.SamäganderättOm ni har införskaffat hunden tillsammans så äger ni hunden med samäganderätt, detta oavsett om din f.d. sambo står som ägare. Detta innebär att du har lika stor rätt att ha hunden som din f.d. sambo. Då du dessutom betalat för hela hunden talar det än mer för att du också har rätt till hunden oavsett vem som står som ägare.Vid alla åtgärder och frågor som rör hunden krävs bådas samtycke, 2 § Lag om samäganderätt. Ni bör därför försöka komma överens om hur ni ska dela på hunden, till exempel hur mycket du ska få träffa den. Om ni inte kan dela på hunden kan ni komma överens om att den ene köper ut den andre och därmed blir ensam ägare. Om ni inte kan nå en överenskommelse kan du vända dig till tingsrätten som då prövar äganderättsfrågan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Testamente och laglott

2018-02-02 i Testamente
FRÅGA |Hej ni förstod frågan fel jag menade att min man hade halvsyskon vi har en son tillsammans om sonen skulle dö före mig kan jag testamentera till vem jag vill eller hör hälften till min mans halvsyskon min man har dött för 4år sen.
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om er son går bort innan dig kan du testamentera bort allting till vem du vill. Det är endast bröstarvingar (dvs. din son) som har rätt till att få sitt arv (kallas laglott, se 7 kap. 1 § Ärvdabalken) även om du testamenterar allt till någon annan, men om din son går bort för dig finns det ingen kvar som har rätt till arv. Då det endast är bröstarvingar som har rätt till laglott är det fritt fram för dig att testamentera bort hur mycket du vill och till vem du vill, om din son går bort före dig! Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag snattade vid 13 års åldern, hur länge kommer det stå i mitt brottsregister?

2018-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, när jag var 13 år så snattade jag och blev tagen av polisen. Så jag undrar hur länge det kommer stå på mitt brottsregister??
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I ditt brottsregister finns det uppgifter om de brott som du har dömts för. Eftersom du var under 15 år när du snattade kunde du inte bli dömd för brottet (se Brottsbalken 1 kap. 6 §). Det innebär att det inte står något om händelsen i ditt brottsregister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,