Kan deposition användas för betala hyra?

2020-12-08 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej jag bor som inneboende sedan september. När jag flyttade in så betalade jag även in en månadshyra i deposition jag kommer nu att flytta ut till första december. Det jag undrar är eftersom jag sade upp kontraktet i oktober så ska jag ju betala sista uppsägningstiden i december. Men skulle man inte kunna kvitta ut den mor depositionen. Så jag slipper betala sista uppsägningstiden? Jag har bara 2 månaders uppsägningstid. Eller blir det något knas då
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan absolut välja att kvitta den sista hyran mot depositionen, det är du och din hyresvärd fria att själva avtala om och jag kan inte tänka mig att hyresvärden skulle motsäga sig eftersom det är samma summa. Jag skulle dock rekommendera dig att upprätta ett skriftligt avtal om att ni kommit överens om att den deposition som hyresvärden sen tidigare innehar ska denne tillgodoräkna sig som hyra för december. Detta kan vara bra i det fall att ni inte har något skriftligt upprättat dokument som säger att du betalat deposition kontant så att inte hyresvärden kan förneka detta och att du då skulle sakna bevis och tvingas betala för hyra december också dessutom inte få tillbaka depositionen. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

samboavtal eller hyresavtal?

2020-11-29 i Bodelning
FRÅGA |Min särbo från Finland ska flytta in i min lägenhet i Umeå och vi blir sambos, jag äger lägenheten och en sommarstuga, han försöker sälja sitt hus i Finland...Jag tänker att jag kanske ska skriva ett hyresavtal på min halva hyra i lägenheten som han får betala?Om det inte fungerar och han flyttar tillbaka, får han då ta med sig det som han kom med samt hälften av det vi köpt gemensamt?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning efter ett samboskap så kommer samboegendomen att delas mellan er. Som samboegendom räknas er bostad om den köptes för er gemensamma användning, vilket den i ert fall inte gjorde eftersom du ägde lägenheten sedan innan. I samboegendomen ingår även ert bohag, dvs möbler, med samma krav att de ska vara inhandlade för er gemensamma användning, 3 § sambolagen. Så precis som du själv anger så kommer han vid en eventuell flytt och bodelning att ha rätt att ta med sig de möbler han kom med och hälften av det som ni inhandlat under ert samboskap, för er gemensamma användning. Det kan absolut vara till fördel att skriva ett hyresavtal er emellan då jjag förmodar att han kommer att ändra sin folkbokföringsadress till din lägenhetsadress. Dock kommer inte den formaliteten att påverka huruvida ni vid en eventuell tvist skulle komma att ses som sambos och behöva göra en bodelning om någon av er begär det. Detta eftersom ni förutsätts bo tillsammans i ett parförhållande oavsett om ni har ett hyresavtal eller inte, eftersom du anger att ni är sedan tidigare är särbos som nu ska prova att bo tillsammans och inte att han blir din inneboende och att ni i övrigt skulle sakna ett parförhållande, 1 SamboL.För att tydliga göra vad som gäller kan ni på egen hade upprätta ett samboavtal där ni beroende på upplägg, kan tex. ange vad som tillhörde var och en av er innan ni ingick samboskap, 9 § SamboL.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Kan en arbetsgivare kräva tillbaka en felaktig utbetalning?

2020-11-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej,Har fått en faktura att jag har en löneskuld från min förra arbetsgivare på 6650kr,När jag slutade där så tog de bort så att jag kunde se min lönespec, så fick aldrig se min sista lönespec.Ingen har försökt kontaktat mig överhuvudtaget angående detta och jag hade inte en aning om att jag har fått för mycket i lön..Lönen gäller december 2019 och fick en faktura nu 25 oktober 2020. Är jag verkligen skyldig att betala tillbaka de här pengarna?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om återkrav vid felaktig utbetalning har inget direkt lagrum utan styrs av en juridisk princip som utvecklats i praxis (genom att domstolen använt det i sina domar). Principen kallas condictio in debiti och huvudregeln enligt denna princip är att mottagaren av en felaktig utbetalning är skyldig att återbetala vad denne mottagit. Dock finns det undantag från denna huvudprincip som innebär att när mottagaren var i god tro om den felaktiga utbetalningen och inrättat sig efter betalningen. Inrättat sig efter betalningen kan vara att förbrukat summan, anpassat din ekonomi efter det och kanske investerat i något eller liknande. Vid en bedömning om god tro så ses det bland annat till hur stort belopp som var felaktigt, det är betydligt svårare att intyga att man var i god tro om man fick 25 000 mer i lön jämfört med 2500 kr. Beloppet du anger är 6650 kr, om detta är något du borde uppmärksammat beror på bransch, om du är timanställd och lönen mellan månaderna kunde variera inom det intervallet eller om du hade en fast månadslön t.ex. I ditt fall så har du inte haft tillgång till att se dina lönespecifikationer själv och där igenom se hur många timmar du arbetat osv i förhållande till den lön du fick utbetald. Av det du uppger var det din förra arbetsgivares rutiner som gjorde att du inte hade möjlighet att kontrollräkna din lön eftersom du inte hade tillgång till dina lönespecifikationer. Detta talar till din fördel, dessutom anger du att företaget inte återkommit förrän nästan 1 år senare vilket ger dig ytterligare anledning att inte misstänka att något skulle vara fel. Även detta talar för att du skulle vara i god tro och därav inrättat dig efter att det du fått utbetalt skulle vara rätt lön. Utfallen i domstol har varierat när det kommer till principen och bedömningspunkter och eftersom du inte anger om du spenderat beloppet eller inte, branschen du arbetade osv gör det svårare att ge dig något mer konkret svar. Mycket talar för att du var god tro och jag hade gett dig rådet att återkoppla till din tidigare arbetsgivare och hänvisa till principen, att du inte hade möjlighet att se din lönespecifikation är ju en åtgärd de vidtagit och att de dessutom återkommer efter så lång tid, summan inte är så pass stor att det skulle vara orimligt att du förbrukat den osv och se deras respons. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

2020-11-02 i Gåva
FRÅGA |Hej.Kan make som står ensom som ägare på lagfarten till sommmarstugan ge bort stugan som gåva til sina barn utan makas samtycke? Fastigheten är inte registrert som enskild egendom. Med vännlig hälsningAnna
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt, oavsett vem som är registrerad på lagfarten, så är alla egendomar gemensamma, 7:1 äktenskapsbalken. För att undantas från den gemensamma egendomsmassan krävs det att egendomen görs till enskild egendom, 7:2 ÄktB. För att det ska bli enskild egendom är det vanligaste tillvägagångsättet att du och din make upprättar ett äktenskapsförord, annars kan egendomen bli enskild egendom om den gavs som gåva eller mottogs genom arv och gåvogivaren eller den avlidne, särskilt föreskrivit att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:3 ÄktB. Har makan inte lämnat sitt samtycke till att stugan ges och inte heller vill godkänna gåvan i efterhand så är det inte tillåtet, 7:5 2 st ÄktB. Har detta skett kan makan starta ett mål i tingsrätten, och i så fall kan domstolen ogiltighetsförklara gåvan av sommarstugan och gåvan kommer att återgå, 7:9 ÄktB. Denna process ska påbörjas inom 3 månader från att makan fick reda på att sommarstugan getts i gåva till makens barn. 7:9 2 st ÄktB. Som huvudregel kan alltså inte en make ge bort en egendom som inte är enskild egendom till sina barn utan makans samtycke. Om makan godkänner detta muntligt så finns det inget problem att sommarstugan ges utan att den varit enskild egendom, men i bevishänseende vid eventuell konflikt bör det upprättas något typ av skriftligt avtal , om det skulle uppstå en konflikt om huruvida makan godkänt detta eller inte, 7:5 3 st ÄktB. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?

2020-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har en fråga.Jag har ärvt ett fritidshus 1999, i början av 2000 tog jag ett lån för att renovera fritidsfastigheten. Nu ska jag skilja mig, räknas både fritidsfastigheten och lånet som min enskilda egendom och ska inte räknas in i bouppdelningen? Vi gifte oss för sju år sedan.Tack på förhand.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån de omständigheter du nu anger så är fritidsfastigheten inte din enskilda egendom. Det tillvägagångssätt som fastigheten hade kunnat bli enskild egendom och undantas från bouppteckning, är antingen genom att du och din partner hade upprättat ett äktenskapsförord där ni angett att bostaden ska vara enskild egendom eller att du hade ärvt fritidsfastigheten med förutsättningen att den som lämnat arvet angett att stugan skulle vara din enskilda egendom, 7:2 äktenskapsbalken. Eftersom du varken anger att ni skrivit något äktenskapsförord gällande fastigheten eller att du ärvde med villkor är så är fritidsfastigheten giftorättsgods, dvs ni äger hälften var av fastigheten och den ska ingå i bodelningen, 7:1 ÄktB. Hoppas detta vara svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

återbetalning av gåva via swish

2020-11-29 i Gåva
FRÅGA |En kompis har swischat pengar till mig och nu kräver han tillbaka dom men har även skrivit i swischen att det är gåvor hur gör jag
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är din kompis som påstår att pengarna egentligen var ett lån så är det han som har bevisbördan, enligt påståendedoktrin som är en juridisk grundprincip. Detta innebär att om han skulle vilja göra en tvist av det och ta det till domstol så är det upp till honom att bevisa vad avsikten med swishen var. Man betalar en ansökningsavgift för att tvista i domstolen och den förlorande parten står som utgångspunkt för rättegångskostnaderna, 18:1 rättegångsbalken. I och med denna risk och att han behöver betala en avgift så krävs det att beloppet han vill ha återbetalat är ganska stort för det ska bli värt för honom att starta en tvist. Eftersom han valt att skriva att det är gåvor i meddelanderaden i swish så blir det svårt för honom att som utgångspunkt nu hävda motsatsen. Jag skulle ge dig rådet att försöka ha en dialog med honom, beroende på hur er situation ser ut, och klargöra att det inte fanns något som gav dig anledning att tolka det som annat än en gåva och det är vad du står fast vid. Beroende på vad det är för summa som han swishat så blir det att avgöra hur stor sannolikhet du tror det är för att han skulle göra en tvist av frågan, och därmed eventuellt försöka nå en överenskommelse med dig då du kanske swishar tillbaka en del av pengarna. Om ni kommer överens utan en tvist så skulle jag råda dig att göra ett skriftligt avtal för det ni kommer överens om.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Kan man bli adopterad oavsett ålder?

2020-11-07 i Arvsordning
FRÅGA |Jag blev som 20-åring adopterad av en fosterfamilj, som jag kom till när jag var 6 år. Båda fosterföraldrarna hade dött före 1978. Nu undrar min biologiska mors man om han kan adoptera mig eftersom han saknar arvingar. Han vill att jag skall ha hans kvarlåtenskap. (Min biologiska mor dog 2010.)Jag är 77 år så för min del saknar det väl mindre betydelse än för mina barn.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om han saknar andra arvingar behöver han inte adoptera dig för att du ska ha rätt att ärva hans kvarlåtenskap. Utan det krävs endast att han upprättar ett skriftligt testamente där hans avsikt att du ska ärva tydligt framgår, att han själv undertecknar testamentet och att två vittnen bevittnar signaturen, 10:1 ärvdabalken. Det bör även anges datum när testamentet skrivs under, 10:2 ÄrvB. Det blir ett mycket lättare tillvägagångssätt för att uppnå samma resultat, att du ska ärva hans kvarlåtenskap, än att han adopterar dig. Om din biologiska mammas man ska adoptera dig så krävs det att ni ansöker om detta i tingsrätten, 4:12 föräldrabalken. Adoption av vuxna godkänns endast om det finns särskild anledning till adoption med hänsyn till ert personliga förhållande och om adoption i övrigt anses lämplig. Vid bedömningen kommer de se till om din biologiska mammas man uppfostrat dig eller om adoption annars bekräftar en relation som motsvarar den mellan förälder och barn, 4:4 FB. Det finns med andra ord ingen säkerhet för att adoptionen kommer att godkännas av domstolen, därför är att upprätta ett testamente en mycket enklare väg för att du ska kunna ärva hans kvarlåtenskap. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Är det fortfarande våldtäkt mot barn om barnet precis skulle fylla 15 år?

2020-11-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Räknas det fortfarande som våldtäkt mot barn om en vuxen har samlag i sängen med en 14 åring men som bara är 1 eller 2 dagar från sin födelsedag? Tar rättsväsendet någon hänsyn till att hon nästan var byxmyndig fast inte än här? Spelar det i övrigt någon roll ifall den vuxna personen inte visste att hon inte var byxmyndig än, och att han inte hade legat med henne om han vetat hur gammal hon egentligen var? Mvh.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheter som det bland annat tas hänsyn till för att avgöra om handlingen är mindre allvarlig är om handlingen var frivillig från offrets sida, offrets ålder och huruvida gärningsmannen uppfattade handlingen som frivillig från offrets sida. Som utgångspunkt spelar ingen roll att barnet var 1-2 dagar från att fylla 15 år utan det är fortfarande våldtäkt mot barn, rättsväsendet kommer med största sannolikhet inte ta hänsyn till att barnet nästan var "byxmyndig" då barn aldrig anses kunna samtycka till sexuella handlingar, 6:4 1 st BrB. En lindrande omständighet skulle i detta fall kunna var att barnet är precis under 15 år och personen som haft samlag med barnet är strax över 15 år. Det mildrande i situationen kan då var om personerna är nästintill jämngamla, inte det enskilda faktum att barnet var precis under 15 år. Att personen som hade samlag med barnet inte visste hennes ålder och inte hade legat med henne ses inte som en förmildrande omständighet, och har diskuterats i flera rättsfall där ibland RH 2010:12. Skulle brottet anses som mindre grovt med hänsyn till omständigheterna, kan personen dömas för sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn, 6:5 BrB. Varje mål gäller en enskild situation som domstolen ser till och därför går det inte att i förväg säga vad rättsväsendet kommer att ta hänsyn till eller inte utan det beror på hur den enskilda situationen ser ut. Det görs en helhetsbedömning där flera aspekter spelar in så som tex. flickans mognad. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,